Voorwoord
Thanksgiving. Count your blessings! Voor Amerikanen het moment om stil te staan bij mensen en gebeurtenissen die in positieve zin iets voor u hebben betekend. Dankbaar en erkentelijk zijn.

Voor ons is de kerstperiode het moment om stil te staan bij alle positieve ontwikkelingen, bereikte resultaten en mooie ontmoetingen in 2017.  Dankbaar voor de samenwerking met een ieder. En we kijken vooruit: wat gaat 2018 ons brengen? We stellen onszelf vragen die inspiratie en energie geven om ook 2018 een prachtig jaar te laten worden.
 
Ieder kind is speciaal. Ieder kind is anders. Kinderen leren samen. Het onderwijs maakt dit mogelijk, ook als er geen pasklaar antwoord is. Juist voor die kinderen die iets anders nodig hebben, is de vraag hoe we kunnen zorgen dat we open staan voor alle mogelijke oplossingen. Hoe we begrip kunnen houden, compassie voelen en creatief zijn. En hoe we kunnen reflecteren op onszelf en elkaar, zodat we helder blijven kijken en luisteren naar deze kinderen.
 
We ontmoeten u graag komend jaar weer en hopen dan onze samenwerking met u verder uit te bouwen.
 
Ik wens u namens het team prettige feestdagen en een inspirerend 2018.
 
Anne Veldt
Algemeen Directeur
 
Duidelijkheid over privacy
 
De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. Lees verder ...
Activiteiten in 2018
In 2018 zetten we de activiteiten door waar we in 2017 mee gestart zijn. Via onze website houden we u op de hoogte van alle activiteiten. Hierbij de link naar de activiteitenfolder. 
Uitwisselingsproject 
Achttien collega’s uit het voortgezet onderwijs in Noord-Holland namen in november deel aan een uitwisseling naar Estland. Het doel is om te leren hoe de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vanuit het onderwijs te vergroten. De collega’s bezochten een variëteit aan organisaties. Lees verder ... 
Ambitietafel Alkmaarse Onderwijs Agenda
Hoe zorgt u dat iedere leerling zich gewaardeerd voelt binnen het onderwijs zodat hij/zij gebruik kan maken van kansen en mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen? Wat heeft het onderwijs nodig om leerlingen te motiveren en aan zich te binden? Lees verder ... 
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  Alkmaar, 072-7920100