Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #7 - 06/06/2019

Afsluiten schooljaar én welkom
voor nieuwe bruggers
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De tijd vliegt voorbij. Hemelvaart ligt alweer achter ons en Pinksteren staat voor de deur. De laatste fase van het schooljaar is aangebroken. De examenperiode is voorbij. We kijken uit naar 12 juni, de dag van de examenuitslag. De examens zijn goed verlopen, er waren geen bijzonderheden. Vorige week was ik aanwezig bij het feestelijke eindexamengala op de Stein. Een maand eerder was ik bij het gala op de Mink. Ik vind het bijzonder om te zien hoe in een periode van vier tot zes jaar leerlingen veranderen van jonge, soms nog onzekere brugklassers in zelfbewuste jongvolwassenen. Het is een voorrecht om als school een rol te mogen spelen in deze ontwikkeling.
 
Proefweek 75-minutenrooster
Zoals jullie vast al uit eerdere berichten hebben begrepen, voeren we komend schooljaar op de Minkemalaan een lesrooster in met lessen van 75 in plaats van 50 minuten. Volgend jaar geldt dit 75 minuten rooster alleen in klas 1, pas het jaar daarna voor de overige leerjaren.

Met dit rooster kunnen docenten in hun les meer activerende werkvormen inzetten en er is volop ruimte om samen te werken. Daarnaast zorgen langere lessen voor meer rust, vanwege minder leswisselingen op een schooldag. Van dinsdag 11 t/m maandag 17 juni a.s. zullen we met de hele school proefdraaien.
 
Geen verlof voor vervroegde vakantie
 
Elk jaar ontvangen wij verlofverzoeken van gezinnen die eerder op zomervakantie willen. Hoewel het misschien geen probleem lijkt om alvast naar de zon te gaan wanneer er voor de leerlingen nauwelijks nog activiteiten zijn, is de leerplichtwet er heel duidelijk over: dit zogenaamde luxe verlof is niet toegestaan. 
 

Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 19 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. De leerplichtambtenaar neemt steekproeven op scholen om de wet te handhaven.
 
Cijferkolommen Magister tijdelijk niet zichtbaar
Van maandag 1 juli tot donderdag 11 juli 12.00 uur zullen de cijferkolommen in Magister niet zichtbaar zijn voor leerlingen en ouders. We hopen hiermee te voorkomen dat leerlingen in de loop van de toetsweek ontmoedigd raken door tegenvallende cijfers of juist overmoedig worden en het niet meer zo nauw nemen met de laatste proefwerken van de week. Ook stellen we alle docenten op deze manier in de gelegenheid om de laatste gegevens rustig en zorgvuldig in Magister in te voeren.

Op donderdagochtend 11 juli halen de leerlingen tussen 8.30 en 11.00 uur hun proefwerken op (onderbouw tussen 8.30 en 9.30 uur; bovenbouw van 10.00 tot 11.00 uur). De docenten hebben daarna tot 11.30 uur de tijd om laatste cijferwijzigingen in te voeren. Voor alle duidelijkheid: de eindrapportgegevens van alle leerlingen liggen officieel pas vast op donderdag 18 juli om 13.00 uur. Dan zit de revisievergadering erop, waarin de directeur onderwijs alle uitkomsten van de rapportvergaderingen vaststelt.
 
Nieuwe bruggers
Terwijl de huidige bruggers nog druk bezig zijn om hun eerste jaar goed af te ronden, staan de nieuwe bruggers alweer te popelen om te beginnen.

Op woensdagmiddag 3 juli komen de groep 8’ers kennismaken met hun aanstaande klasgenoten en brugklasmentor. Ook de zorgvuldig uitgekozen Minkema Mentor Assistenten uit de bovenbouw zijn erbij!

Onze nieuwe bruggers krijgen een uitnodiging in de bus voor deze kennismakingsmiddag op 3 juli. Het ontwerp van deze uitnodiging is tijdens de jubileummaand mei (Maand van creatie) gemaakt door één van onze eigen leerlingen: Oksana!

We starten het nieuwe jaar met 320 nieuwe leerlingen, verdeeld over 6 havo/vwo-klassen, 5 atheneumgroepen en 1 gymnasiumklas.  
 

We zijn er blij mee dat zo’n mooi aantal kinderen en ouders vertrouwen in onze school heeft en kijken uit naar een prettige en succesvolle samenwerking.
 
Certificaat voor begeleiding startende docenten
Op 28 mei heeft het Minkema College voor zijn begeleidingstraject voor startende leraren (BSL-traject) een certificaat behaald. Een auditpanel beoordeelde of het Minkema College zijn begeleidingstraject goed op orde heeft. Het panel kwam unaniem tot de conclusie dat het Minkema College het BSL-certificaat ruimschoots verdient.
 
Kennismaking locatie Stein op 9 juli
Van 1 havo/vwo naar 2 mavo/havo
De leerlingen van 1Ba t/m 1Bf die (vermoedelijk) naar 2 mavo/havo gaan, maken op dinsdag 9 juli, als de laatste toets van de toetsweek erop zit, kennis met onze vmbo-locatie. Zij verzamelen die ochtend om 10.30 uur bij 037 en gaan samen met enkele docenten op de fiets naar de Steinhagenseweg.

De brugklasmentoren brengen deze kennismaking onder de aandacht van de leerlingen voor wie die bedoeld is. Zij kunnen zich op deze manier een beeld vormen van de andere locatie. Ook krijgen ze allerhande praktische informatie en kunnen ze vragen stellen.

Overigens is het voor de ouders van deze leerlingen goed om te weten dat de leerlingdossiers automatisch worden overgezet. Uitschrijven en opnieuw inschrijven is dus niet nodig. Ook de informatieverstrekking van school naar leerlingen & ouders wordt gewoon voortgezet.
 
 
Roosters einde schooljaar
Het toetsrooster van de laatste toetsweek is voor leerlingen zichtbaar in Magister onder studiewijzers. Ook het rooster voor het ophalen van de proefwerken (11 juli), het inleveren van het boekenpakket (16 juli) en het ophalen van het overgangsrapport (19 juli) zijn hier te vinden.
 
Boeken schooljaar 2019-2020
 
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? 

We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!
 
 
 
Minkema 100!
In verband met het jubileum van het Minkema College vinden er 10 maanden lang bijzondere activiteiten plaats voor onze leerlingen, ouders, medewerkers. In april stond de aarde centraal met o.a. een bezoek van André Kuipers en een duurzaamheidswedstrijd. Mei stond in het teken van creativiteit, waaronder het ontwerpen van de uitnodiging voor nieuwe bruggers en een libdub met de huidge brugklasleerlingen! Inmiddels zijn wij in juni - de maand van innovatie - beland!
Winnaars op bezoek bij directeur Onderwijs om hun ideeën te bespreken
 
Bas, Nora en Loes bedenken het beste duurzame idee
Op maandag 8 april werd na de lezing van astronaut André Kuipers de aftrap gegeven voor de duurzaamheidswedstrijd. Wat kunnen wij zelf doen om ons in te zetten voor onze aarde? Zowel het idee van Loes en Nora (5vwo) als Bas (1gymnasium) is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd. Hun ideeën hadden allebei te maken met het scheiden van afval.
 
 
Virutal Reality
Op 18, 19 en 20 juni gaan de tweede klassen mavo/havo en havo/vwo kennis maken met Virtual Reality. Virtual Reality betekent letterlijk vertaald: virtuele of gesimuleerde werkelijkheid. Virtual Reality kun je met een VR bril ervaren. 3D effecten en volledige 360 graden beelden geven je het gevoel dat je werkelijk middenin de actie zit. In het speciale VR lab van Vrinschool gaan leerlingen aan de slag en ontdekken Virtual Reality op interactieve wijze. Ze gaan op wereldreis, maken een design in VR en leren samenwerken in VR.
 
 

 
Jubileumfeest 26 september
 
Op 26 september is er een groot jubileumfeest voor al onze huidige leerlingen. Ook de leerlingen die dit schooljaar examen hebben gedaan zijn van harte welkom.

Het belooft een groot spektakel te worden met hele grote artiesten! Wie dat zijn, maken we binnenkort bekend, maar zet de datum alvast in je agenda!

Het feest vindt plaats in Brothers te Bunnik. Vanaf de Minkemalaan rijden er gratis bussen van en naar de locatie. Een kaartje kost € 5,50 (inclusief 2 consumptiemuntjes). Binnenkort start de kaartverkoop.

De tijden zijn:
  • 19.00 - 23.00 uur (klas 1 - 3)
  • 20.30 - 00.30 uur (klas 4 - 6)
De dag na het feest (27 september) mogen de leerlingen later beginnen. De exacte starttijd van de lessen wordt nog gecommuniceerd.
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Op zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken er naar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
10/06: Tweede Pinksterdag
12/06: Uitslag examens bekend
17/06: Techniek Experience
17/06: Start 2e tijdvak examens
 
Nieuwsbrief #7, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.