Voorwoord
Hoe kunnen we de jongeren in onze regio helpen gezond, veilig en kansrijk op te groeien? Hoe bieden we hen een stevige basis, zodat ze kunnen uitgroeien tot sterke, veerkrachtige en zelfstandige volwassenen?
Om dat te bereiken, hebben we in 2022 samen met onze partners gebouwd aan inclusiever onderwijs en een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen.
 
Inclusiever onderwijs staat hoog op onze agenda in 2023 en de daaropvolgende jaren. We willen voor alle jongeren in de regio kwalitatief goed onderwijs, ongeacht waar hun wieg stond of wat hun mogelijkheden of ondersteuningsbehoeften zijn. De droom voor het samenwerkingsverband is een volledig inclusieve school, met een doorgaande leerlijn. In 2023 hoop ik gezamenlijk verder te werken aan een toekomst waarin inclusiviteit, diversiteit en gelijke kansen geen wensen, maar vanzelfsprekendheden zijn.
 
Hartelijk dank voor uw energie, het delen van kennis en het bundelen van krachten. Ik wens u een mooie decembermaand toe en een gelukkig 2023.
 
Hartelijke groet,
 
Gijs van de Beek
Directeur-bestuurder 
Activiteiten voor jongeren in de kerstvakantie

In de kerstvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor het overzicht.
Professionaliseringsaanbod

Klik hier voor het professionaliseringsaanbod voor de tweede helft van het schooljaar. Het aanbod bestaat uit thema-cafés, werksessies en trainingen. Aanmelden is mogelijk!
Informatiebijeenkomst Trajectplusklas op OSG Willem Blaeu op 17 januari, van 15.30-16.30 uur

Op dinsdag 17 januari is een informatiebijeenkomst voor de Trajectplusklas georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats op OSG Willem Blaeu. Klik hier voor informatie en aanmelden.  
Versterking team CLEO

Per 1 december is Mariëlle van Donk gestart als orthopedagoog bij team CLEO. In dit bericht stelt zij zich voor. 
Update project Jeugdhulp op school (JOS)

Benieuwd naar de ontwikkelingen binnen het project Jeugdhulp op school (JOS) in de regio's Noord- en Midden-Kennemerland? Lees verder ...
Terugblik themabijeenkomst interprofessioneel samen- werken op 22 november

Tijdens de bijeenkomst interprofessioneel samenwerken is de organsatie van GGZ Noord-Holland Noord Jeugd en Gezin toegelicht. Nadien gingen de deelnemers in gesprek aan de hand van een casus.
Lees verder ...
Definitief inspectierapport n.a.v. vierjaarlijks onderzoek

Voor het definitieve inspectierapport naar aanleiding van het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs klik hier
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100