Infobrief Diaconie Brugge  Januari 2013, 5de jaargang nr. 26


 
Ik ben niet van nergens, ik kom
uit Bergland bewoond door leeuwen
ik vocht aan de grensrivier
woonde in burchten onneembaar.
Ik was de god van de flitsende
pijlen, van bogen en zwaarden, 
een vechtgod, verblindend, een snelle
aan roversbenden gewaagd.
Ik tartte de oppermachtigen -
moest het, ik brak ze hun ruggen.
Voor mijn dreigende aanblik 
versteende ruiter en paard.
Zó heb ik onderdrukten bevrijd
uit de greep van tirannen:
godheid was ik vreeswekkend.
 
Ik zocht een andere weg.
Ik daalde af in woestijn
werd een stem uit het vuur:
"Leer elkaar te bevrijden."
Ik schiep een weg van woorden 
die te verstaan en te doen zijn:
brood en recht voor de armen
voor de dorstenden water.
Ik sprak ze in alle talen,
ze staan aan de hemel geschreven:
vriendschap ontferming en trouw.
Ik denk dat ze kunnen. Ik wacht.
 
Ik ben gaan wonen bij mensen
in schemerlicht en verwarring.
Ik wou een kleine-mensen-god zijn.
Liefde sterk als de dood.
 

(Psalm 76 door Huub Oosterhuis)


 
2. Zeven werken van Barmhartigheid
 
Tochten van Hoop Brussel en Tochten van Hoop Antwerpen geven samen een boek uit, waar voor elk werk van Barmhartigheid een werkgroep met Brusselaars en Antwerpenaren is samengekomen.
Het inleidend hoofdstuk is van Roger Burggraeve.
De foto's komen van Brandpunt 23 en van Tram 66 - sociale fotografie.
 
Andere medewerkers / hoofdstukken:
 

                            
 
Heeft u interesse om dit boek te kopen? De richtprijs is 20€. U kunt voorintekenen via pol.arnauts@compaqnet.be of 02/5578772.
Als het boek uitkomt, zomer 2013, wordt u dan verwittigd.

 
 

3. Wanneer een "Dexia-plan" voor sociale huisvesting

 
 
 
 
 
4. Betlehemproject: een antwoord op de nood aan sociale huisvesting
 
 
Al iets meer dan een jaar bestaat het Betlehemproject in het bisdom Brugge.Het Bethlehemproject vertrekt uitdrukkelijk vanuit een evangelische inspiratie, met een voorkeuroptie voor de zwaksten in de samenleving. Vanuit die inspiratie wil het project de hele christengemeenschap oproepen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van de zwaksten in hun zoeken naar recht op een degelijke en betaalbare huisvesting. Via het Betlehemproject willen we er werk van maken om hun vraag op het publieke forum te brengen, dit recht kracht bij zetten, en te zoeken naar mogelijke antwoorden en oplossingen. Het Betlehemproject wil zodoende een instrument zijn om een wezenlijk aspect van ons christen zijn te realiseren. 

Meer concreet beoogt het Betlehemproject een forum en een netwerk te creëren waarbij individuen en organisaties die zich vanuit de sociale sector bezighouden met huisvesting, in contact worden gebracht met personen en instanties die eigenaar zijn van huizen, panden, vastgoed of andere mogelijke woongelegenheid.
 
Hoe kunt u het Betlehemproject ondersteunen?
 
 • Door een gift aan het Betlehemfonds

  Om een pand aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) te kunnen toevertrouwen, moet het pand in overeenstemming zijn met de huidige regelgeving over huisvesting. Dit houdt vaak heel wat kosten in voor de renovatie van het pand. Uw gift helpt ons om de renovatie van deze panden te dragen. Uw vrijgevigheid is voor ons heel waardevol en laat ons toe solidair te zijn met de zwaksten in de samenleving. U kunt overschrijven op 

  IBAN BE10 0000 0000 0404
  BIC BPOTBEB1
  Koning Boudewijnstichting 
  Brederodestraat 21
  1000 Brussel
  met vermelding "Betlehemfonds"

  Giften van €40 en meer zijn fiscaal aftrekbaar.

 • Door een legaat te schenken

  Tijdens uw leven behoudt u het eigenaarschap van uw pand. Het legaat verzekert u dat uw eigendom in een geest van sociale rechtvaardigheid verder wordt bewoond.
  U kunt uw eigendom of goederen in een legaat overmaken aan een familielid maar ook een gedeelte ervan toevertrouwen aan VZW Betlehem ten voordele van projecten voor sociale huisvesting. Het voordelige duolegaat laat u toe om een humanitaire daad te combineren met fiscale optimalisatie.

  Meer informatie over (duo-)legaat leest u op www.betlehem.be of verkrijgt u bij uw notaris.

 • Door een pand ter beschikking te stellen voor sociale huisvesting

  U bent eigenaar van een leegstaand of gedeeltelijk leegstaand pand. U blijft eigenaar maar u kunt uw pand ter beschikking stellen voor sociale huisvesting via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Zo werkt u mee aan de sociale doelstellingen die het Betlehemproject behartigt.
  Het SVK is zo een tussenschakel tussen de eigenaar en de huurder.

 • Door mee te werken aan verdere sensibilisering 

  U kunt tenslotte het Betlehemproject ondersteunen door in uw omgeving of werkkring stem te geven aan het project. Zo bouwt u mee aan de verdere sensibilisering voor het Betlehemproject.

Neem gerust contact op met:

Filip Carpentier
0488/809178
filip@diaconiebrugge.be
 

 
5. Online ontmoetingsplek voor mensen met een beperking
 
www.poppiii.be is een gratis online ontmoetingsplek voor mensen met een beperking. Poppiii is eenvouding in gebruik en richt zich voornamelijk tot Vlaanderen. Je kunt een profiel aanmaken, foto's plaatsen, berichten sturen, zoeken op verschillende manieren en chatten. Poppiii is de ideale manier om mensen te leren kennen!
 
Als je meer wil weten, klik dan op onderstaande link:
 
 
 
 
 
 
 
6. Vacature voor een voltijdse parochieassistent(e) in Oostende
 
 
 
 
 
7. Graag meer respect en inzicht in armoede
 
Alleenstaande ouders zien hun armoederisico zienderogen vergroten. Hun aandeel in het aantal mensen in armoede wordt met de huidige crisis steeds groter. Zeker wanneer ze hun job verliezen, steken ook tal van andere problemen de kop op. Minister van Werk Monica De Coninck haalt haar neus op en verwijst gemakshalve naar Europa. Bovendien gooit ze nog enkele uitspraken de wereld in die beledigend zijn voor mensen in armoede. Op het feit dat 36,9% van de alleenstaande ouders met een armoedrisico kampen, reageert ze als volgt: "Maar cijfers zijn relatief. Geef de één 5.000 euro en op het eind van de maand is alles op, terwijl een ander met 1.000 euro per maand toch rondkomt." Graag wat meer respect en inzicht in armoede.
Lees het vervolg in Humo door op onderstaande link te klikken:
 
 
8. Ziekenzorg CM Roeselare - Tielt zoekt vakantievrijwilligers!
 
 
Hou je van reizen?
Hou je van mensen?
Vind je dat iedereen recht heeft op een vakantie?
 
Ziekenzorg CM Roeselare - Tielt zoekt vrijwillige medewerkers en verpleegkundigen om samen met chronisch zieken een toffe vakantie te beleven!!
 
Een vakantie met Ziekenzorg CM:
Iets voor jou? Doe de test!
 
 • Je kan je minimum één week per jaar vrijmaken.
 • Je zet je graag in voor anderen.
 • Je bent vlot in de omgang.
 • Je bent tussen de 17 en 70 jaar.
 • Je wil jouw vriendenkring verruimen.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je bent in een goede lichamelijke en geestelijke conditie.
 • Je kan je inleven in vragen en verwachtingen van anderen.
 • Je wil graag nog wat bijleren.
 • Je bent ervan overtuigd dat geld alleen toch niet gelukkig maakt.
Hoeveel kruisjes heb je gezet?
 
Minder dan 5: Wellicht ben je niet de vakantievrijwilliger die we zoeken
Tussen 6 en 8: Jij hebt het, je bent ongetwijfeld een goede vakantievrijwilliger
Score 9 of 10: SUPER! Wij staan op jou te wachten. Wij hebben je nodig!
 
Scoorde je 6 of hoger? 
Neem dan zeker contact op met de dienst Ziekenzorg CM!
We geven, vrijblijvend antwoord op al je vragen. We voorzien je van de nodige info over het verloop van een vakantie met Ziekenzorg CM of over de infomomenten, vormingen of voorbereidingsdag.
 
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Ziekenzorg CM Roeselare - Tielt, Beversesteenweg 35 te Roeselare. Tel: 051 26 53 56 of via email: ziekenzorg.roeselaretielt@cm.be
 
 
 
 
 
 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178