Sportdag, 2e Jaar
 
Beste leerling,
Beste ouder(s)/voogd
 
 
Op vrijdag 27 september gaat de sportdag door voor alle leerlingen van het tweede jaar.
Deze sportdag vindt plaats in en rond de sporthal ‘De Borre’ te Bierbeek. Dit is uiteraard een hoogdag op sportief gebied. Maar ook het ludieke aspect en het groepsgevoel zullen sterk aan bod komen. Onze activiteiten zijn zodanig gekozen dat samenwerken een vereiste wordt. 
 
Verplaatsing
 • De verplaatsing naar Bierbeek en terug gebeurt met de fiets.
 • Wij fietsen per klas en onder begeleiding langs rustige wegen (via het knooppuntennetwerk).
 • Het is vanzelfsprekend dat niet alleen wijzelf, maar ook onze fiets in topconditie is.(Controleer de bandendruk!) We bevelen het dragen van een fietshelm ten zeerste aan. Een fluohesje is verplicht. Denk ook aan een fietsslot.
 
 
Begin en einde
 • Omdat we het fietsen beschouwen als een volwaardig onderdeel van deze sportieve dag, vertrekken we ’s morgens allemaal samen aan de Philipssite.
 • De leerlingen melden zich stipt om 8u20 aan bij de klasleraar op de afgesproken plaats (zie plan op keerzijde).
 • Ouders die hun kinderen afzetten met de wagen, doen dit best in de Nieuwe Kerkhofdreef.
 • Om 15.15 u. vertrekken we met de fiets terug naar de Philipssite. Wie bij het terug naar huis rijden afslaat, om zo via een kortere weg naar huis te fietsen, vraagt schriftelijke toestemming aan de directie!
 
 
Verhinderd?
 • Verwittig tijdig de school als je wegens ziekte of kwetsuur niet aanwezig kan zijn. Een doktersattest is verplicht (schoolreglement).
 • Leerlingen die om een of andere (ernstige) reden niet kunnen fietsen, nemen contact op met de klasleraar. Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing.
 
 
Al dan niet meenemen
 • Voor picknick en een drankje voor tijdens de middag zorgen de leerlingen zelf. De school zorgt voor een appel en een flesje water als tussendoortje.
 • De leerlingen voorzien sportieve kledij: trainingspak, korte broek, sportschoenen voor indoor en/of outdoor. Geen jeans om te sporten!
 • Uiteraard: fiets, een fluohesje, eventueel een fietshelm en een slot.
 • Laat gsm en andere waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk thuis.
 
Ter plekke
 • Picknick en reservekledij laten wij in de kleedkamer liggen en daarna begeven wij ons samen met de monitor naar de eerste activiteit
 • De kleedkamers en de sportterreinen laten we zonder vuilnis achter.
 • Geef je waardevolle voorwerpen in bewaring bij de peters/meters of bij je klasleraar.

 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer tania.vlaemynck@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be