Studiekeuze, 6e Jaar
 
Geachte ouders 
 
Uw dochter of zoon is net gestart in het zesde jaar van het secundair onderwijs en staat binnenkort voor een belangrijke studiekeuze. De school organiseert in de loop van het schooljaar een reeks activiteiten om de leerlingen te ondersteunen in hun keuzeproces. In deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de verschillende initiatieven. Tegelijkertijd maken we, telkens in cursief, ook duidelijk waar u uw zoon/dochter of ons kan helpen. 
 
 • In de seminaries ‘Studiekeuze Hoger Onderwijs’ (een vijftal lesuren, verspreid over het hele schooljaar) informeren we de leerlingen over het keuzeproces, de structuur van het hoger onderwijs en de beschikbare informatiebronnen. We stimuleren de leerlingen om na te denken over hun eigen interesses, mogelijkheden en toekomstplannen.  
 • In het kader van ons project Professionals aan het woord kunnen leerlingen van de derde graad op vrijwillige basis tijdens de middagpauze komen luisteren naar een aantal sprekers die al heel wat werkervaring hebben. Hier leren de leerlingen dat een diploma geen eindpunt is, maar een springplank naar een heel gevarieerde toekomst kan zijn.  
Als u graag eens een klein uurtje over uw ervaringen op beroepsvlak wilt komen vertellen, geef ons dan gerust een seintje (an.convents@hdc.ksleuven.be)! 
 
 • Op donderdag 9 januari brengen al onze leerlingen van het 6e jaar een bezoek aan de SID-in (Brabanthal), een informatiebeurs over het hoger onderwijs. 
 • Op vrijdag 18 februari organiseren wij een infonamiddag over studiekeuze en studeren. De laatstejaars kunnen er gesprekken voeren met studerende of net afgestudeerde oud-leerlingen over hun ervaringen in het hoger onderwijs of in hun job.  
 • De leerlingen kunnen een individueel gesprek aanvragen met hun klassenleraar en/of vakleerkracht(en). 
 • Op dinsdag 28 april is er binnen het kader van de seminaries een werkplekdag gepland. Leerlingen kunnen dan kennismaken met de reële situatie op de werkvloer in diverse bedrijven, handelszaken, instellingen uit de gezondheidszorg, sociale instellingen enz. 
Ook hiervoor zijn we steeds op zoek naar organisaties die met ons willen samen werken. Graag een seintje als u ons hier mee kan helpen (marie.ferrant@hdc.ksleuven.be)! 
 
 • Op maandag 11 mei is er een klassenraad, waar de voorlopige keuzeplannen van iedere leerling worden besproken. De leerlingen krijgen hierover feedback van hun klassenleraar. 
 
Uiteraard kunnen de leerlingen, eventueel samen met hun ouders, ook zelf stappen zetten: 
 
 • Op dinsdag 19 november organiseert de Associatie KULeuven een infoavond ‘Start to Study, waarop zowel de laatstejaars als hun ouders uitgenodigd zijn. Meer info en inschrijven via www.starttostudy.be. 
 • Ook het internet en de infodagen van instellingen voor hoger onderwijs kunnen waardevolle informatie bieden. 
 • Een aanrader zijn zeker de openlesdagen: tijdens de herfst- en de krokusvakantie kunnen de laatstejaarsleerlingen les volgen tussen de studenten. Op die manier kunnen ze een goed beeld vormen van hoe een les verloopt, en krijgen ze de kans om de studentensfeer op te snuiven. Hiervoor moet wel tijdig ingeschreven worden (meer info op de websites van de diverse instellingen).  
 
Het is de bedoeling dat de leerlingen groeien naar een zelfstandige beslissing over hun studiekeuze. Naast de school en het CLB kunt u als ouders een belangrijke ondersteunende rol spelen in dit proces: 
 
 • U kunt hen stimuleren om werk te maken van hun keuzeproces, om informatie door te nemen, naar informatiedagen en openlesdagen te gaan. 
 • Als ouder bent u goed geplaatst om via gesprek met uw dochter of zoon hun zelfbeeld, toekomstplannen en keuzetwijfels te verwoorden en te verduidelijken.  
 • Op donderdag 23 januari organiseren we een infoavond voor de ouders van de laatstejaarsleerlingen. Hierin geven we informatie over de structuur van het hoger onderwijs. Eind december krijgt u een uitnodiging om hiervoor in te schrijven. 
 • Op het geplande oudercontact van maandag 13 januari krijgt u de gelegenheid om met vakleerkrachten, klassenleraar en CLB-medewerkster de keuze van uw dochter of zoon te bespreken.  
 
Wij hopen op deze manier de leerlingen te stimuleren tot een weloverwogen keuze. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
De studiekeuzebegeleiders (K. Bossuyt en M. Ferrant)
De directeur (F. Baeyens) 

 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer
katrien.bossuyt@hdc.ksleuven.be
marie.ferrant@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be