Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
April 2015
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor voelen en ruiken. Daarvoor heb ik met een voelspelletje gespeeld en een boek over het gebruik van geuren gelezen. 
Verder een websitetip over het maken van een eenvoudig liedje als ondersteuning van motorische activiteiten. En een oproep aan therapeuten om hun gegevens op de adressenlijst te controleren. Op die manier houden we de adressenlijst up-to-date.
Tot slot de data van cursussen sensorische informatieverwerking die in september en oktober 2015 beginnen.  
Veel leesplezier. 
 
Els
 
In deze nieuwsbrief:
 
 

Het belang van voelspelletjes

Kinderen met problemen met de verwerking van zintuigprikkels voelen meestal minder goed. Dat wil zeggen ze voelen te weinig, dat wordt tactiele ondergevoeligheid genoemd, of ze voelen te veel, dat wordt tactiele overgevoeligheid genoemd. Dit minder goed voelen heeft altijd invloed op de manier waarop zij contact maken met andere mensen en met hun omgeving - hoe goed ze letterlijk de grond voelen waarop ze staan. Het onderscheid maken tussen de ene tactiele zintuigprikkel en de andere, helpt ook om zich beter te concentreren. Ze moeten het verschil tussen de verschillende prikkels  gaan voelen. Zonder concentratie lukt dat niet. Er zijn aanwijzingen dat het onderscheid leren maken tussen de verschillende voelprikkels, ook helpt om onderscheid te leren maken tussen zintuigprikkels van de andere zintuigen. Bijvoorbeeld om de ene klank van de andere klank te kunnen onderscheiden. Heel veel redenen dus om met uw kind regelmatig een voelspelletje te doen. 
 
Op verzoek van Toys42hands heb ik met Ruff's Voelhuis gespeeld. Op hun blog heb ik daarvoor, en voor voelspelletjes in het algemeen, spelsuggesties beschreven voor kinderen met SI problemen. blog lezen
 
Toys42hands is met andere leveranciers van allerlei voelspelletjes, en andere SI materialen, te vinden bij leveranciers
 
 
 
Boek recensie
 
 
 nijn neus als gids    
  
 
Mijn Neus als Gids 
 
 
Een frisse kijk op het gebruik van geur in zorg en onderwijs 
  
  
Auteur: Marian Waanders-Westman. Paperback, 98 pagina's. Uitgave van Clarent, 2015. 
  
 
Marian Waanders heeft een leuk en vooral ook praktisch boek geschreven over het gebruik van geuren. Het boek is gericht op professionals werkzaam met mensen met een verstandelijk beperking, doofblindheid of dementie. Marian is logopediste en vanuit die achtergrond ging ze op zoek naar meer mogelijkheden om met de genoemde doelgroep te communiceren. Met name taal (woorden) en visuele informatie in het platte vlak (plaatjes) bleken vaak niet of onvoldoende te worden begrepen. Het gevolg is dat de dingen de cliënt overkomen. Er wordt bijvoorbeeld wel gezegd: we gaan zwemmen, maar de cliënt kan zich daar geen idee over vormen en weet dus niet wat er gaat gebeuren. In dit voorbeeld adviseert Marian om ook de zwemkleding te laten voelen en ruiken. Op die manier bestaat er een grotere kans dat de cliënt een idee krijgt over hetgeen gaat gebeuren.
Zij beschrijft in haar boek hoe je op die manier een voor de cliënt individueel geurplan kan maken. Door geuren te verbinden aan situaties, ruimtes en  personen eventueel gecombineerd met het voelen van voorwerpen, is het mogelijk om beter met de doelgroep te communiceren. Het helpt hen om situaties, ruimtes en personen gemakkelijker te herkennen of in ieder geval als bekend en vertrouwd te ervaren.
 
De manier om een geurplan te ontwikkelen wordt duidelijk beschreven in het boek met veel voorbeelden. Daarnaast is er informatie te vinden over verschillende niveaus van communicatie, een lijst met essentiële oliën en hun emotionele eigenschappen, hulpmiddelen om geur te gebruiken en zelfs versjes om te helpen bij de geurondersteuning. Het boek is voorzien van veel kleurige foto's maar het leukste vind ik zelf de zeer grappige cartoons.
 
 
Het boek is heel geschikt voor professials werkzaam met genoemde doelgroep. Daarnaast is veel informatie in het boek geschikt voor iedereen die geur wil gaan gebruiken als ondersteuning van met name basisveiligheid en alertheid. Aanschaffen dus dit praktische boek!
 
 
Het boek is voor € 22,50 + € 4,00 verzendkosten te bestellen bij Clarent.
 
 
 
Website tip:
 
Making Music with Your Child - Fun Activities for Motor Skill Development
 
Het maken van muziek en het zingen van liedjes is een veel gebruikt middel om kinderen in beweging te krijgen en om bepaalde bewegingen te stimuleren. Dat geldt zowel tijdens het dagelijks functioneren van een kind als tijdens de therapie. Het zorgt voor een bepaalde lichtheid en vrolijkheid. Het helpt het ook om langer met een bepaalde activiteit door te gaan of een overgang te maken van de ene naar de andere activiteit.
Op de websitepagina van Parenting Special Needs Magazine wordt een middel aan de hand gedaan om zelf eenvoudige liedjes samen te stellen, die gericht zijn op de bepaalde motorische activiteit - ook geschikt voor ouders en therapeuten die minder muzikaal zijn.
 
De websitepagina is in het Engels. Maar in het gesuggereerde basisliedje 'Brother John' is vrij eenvoudig het Nederlandse 'Vader Jacob' te herkennen. Zeker waard om uit te proberen! 
 
 
 
 
 
 
Adressenlijst SI therapeuten
 
 
Op de website sensomotorische-integratie staat een adressenlijst met therapeuten die de cursus sensomotorische integratie in Groningen of een andere SI opleiding hebben gevolgd. De vermelding op deze adressenlijst is gratis voor therapeuten die in Groningen de cursus hebben gevolgd, voor andere SI therapeuten kost de vermelding €25,- per jaar. Deze adressenlijst is een veel bezochte bezochte pagina. Ik probeer er dan ook alles aan te doen om de gegevens up-to-date te houden.
 
Ik wil hierbij graag een oproep te doen, of iedereen die de cursus in Groningen heeft gevolgd, wil kijken of zijn of haar gevens nog kloppen. Adressenlijst therapeuten
 
Wijzigingen hoor ik graag!
 
Bij voorkeur via de website of anders per email info@sensomotorische-integratie.nl   
 
 
Cursussen sensomotorische integratie/sensorische informatieverwerking voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden onder de naam sensorische informatieverwerking door EstaSI georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursussen sensomotorische integratie die van 1983 tot en met 2012 in Groningen werden georganiseerd, is verder niets veranderd. Uiteraard worden wel steeds de nieuwste inzichten op het gebied van SI in de cursussen verwerkt. Er wordt nu ook een cursus georganiseerd voor paramedici werkzaam met ouderen en dementerenden. 
 
Cursusplaats: Ermelo.

Tiendaagse cursussen sensorische informatieverwerking die in september 2015 beginnen:
  
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 
   
 • 17 en 18 september, 15 en 16 oktober, 19 en 20 november, 17 en 18 december 2015, 14 en 15 januari 2016

Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay
 
Zie voor verdere informatie EstaSI
 
 
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:  
 
   
 • 3 en 4 september, 1 en 2 oktober, 5 en 6 november, 10 en 11 december 2015, 7 en 8 januari 2016

   
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie EstaSI
 
Achtdaagse cursus sensorische informatieverwerking die in september 2015 begint:
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 3 en 4 september, 8 en 9 oktober, 12 en 13 november, 10 en 11 december 2015

   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie EstaSI
 
 
 
 
Cursus sensomotorische integratie /sensorische informatieverwerking voor anders opgeleiden:
 
 
 
Cursussen voor orthopedaggogen, psychologen, leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
 
De cursussen sensomotorische integratie worden onder de naam sensorische informatieverwerking door EstaSI georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursussen sensomotorische integratie die van 1983 tot 2012 in Groningen werden georganiseerd is verder niets veranderd. Uiteraard worden wel steeds de nieuwste inzichten op het gebied van SI in de cursussen verwerkt. Er wordt nu ook een cursus georganiseerd voor paramedici en professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen en dementerenden. 
 
Cursusplaats: Ermelo.
 
Zesdaagse cursussen sensorische informatieverwerking die in oktober 2015 beginnen:

Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
  
 •  8 en 9 oktober, 26 en 27 november 2015, 21 en 22 januari 2016 
   
   
  Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
   
  Zie voor verdere informatie EstaSI
    
  Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:
   
    
  • 12 en 13 oktober, 23 en 24 november 1915, 18 en 19 januari 2016
   
  Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
   
  Zie voor verdere informatie EstaSI
   
  Achtdaagse cursussen sensorische informatieverwerking die in  september 2015 begint
   
  Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen en dementerenden:  
   
  • 3 en 4 september, 8 en 9 oktober, 12 en 13 november 10 en 11 december 2015
   
  Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
   
  Zie voor verdere informatie EstaSI
   
   
   
   
  Nieuwsbrief:
   
   
  U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
   
  Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatieverwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
   
  Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uw kunt ook uw gegevens veranderen. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
   
  U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
   
  Deze nieuwsbrief is gemaakt met het YMLP your mailinglist provider.
   
  Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
   
   
  Met vriendelijke groet
   
  Els Rengenhart