Sports Media's Nieuwsflash


12 februari 2012

De Nieuwe Dimensie in L.O.

Didactiek en Motivatie


Onderzoek naar de invloed van didactiek op de motivatie van VMBO leerlingen ( voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs – leeftijd van 12 jaar tot 16 jaar ) bij handbal.


Het doel van dit onderzoek is het bestuderen of didactische werkvormen en methodieken een bijdrage leveren aan de bevordering van motivatie bij leerlingen in het VMBO. In dit onderzoek toegespitst op handbal spelonderwijs.


Er is een methodisch model nodig, waarin de vakdidactische stappen voor een les lichamelijke opvoeding geplaatst kunnen worden. Een model dat uitgaat van de interactie tussen leerlingen, leerling en leraar en leraar en leerling is het directe instructie model.


Het geven van feedback kan een stimulerende werking hebben op de motivatie van leerlingen.


Het ganse onderzoek kan hier gedownload worden.