In deze nieuwsbrief:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infographic Wmcz: 11 verschillen tussen de oude en de nieuwe wet!

Klik op de afbeelding om de Infographic te downloaden. Wilt u de Infographic delen of op uw eigen website publiceren? Dan stellen wij het op prijs als u de bron wilt vermelden en wilt verwijzen naar: NCZ.nl/ondersteuning/WMCZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECIALE AANBIEDING VOOR CLIËNTENRADEN VOOR HET CONGRES PATIËNTENRECHT IN ONTWIKKELING

Welke actuele ontwikkelingen zijn er rond het patiëntenrecht? Welke nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving is er? Welke recente rechtspraak moet ik kennen als cliëntenraad-vertegenwoordiger?
 
Deze vragen worden beantwoord op het Patiëntenrechtcongres op 13 april 2018 in Utrecht. Leden van cliëntenraden in de zorg kunnen aan dit congres deelnemen tegen een speciaal (last minute) tarief van 200 euro (btw-vrij).
 
Het congres bestaat uit korte voordrachten, parallelsessies en flitspresentaties. De dagelijkse praktijk is hierbij leidend. Deze opzet maakt het congres ook interessant voor niet-juristen. Er zijn tal van gerenommeerde sprekers. Eén van de flitspresentatoren is Netwerkvoorzitter NCZ, Marika Biacsics.
 
 
 
 
ZORGCOÖPERATIECONGRES, BURGERS DOEN HET ZELF

Inwoners van het Brabantse dorp Hoogeloon willen graag in hun dorp blijven wonen, het liefst tot hun dood. Ze richten in 2005 de eerste zorgcoöperatie van Nederland op. De ontdekkingstocht van de inwoners maakt duidelijk dat overheid en instellingen ‘ver weg’ van de burger staan. In de loop van de tijd wordt duidelijk dat ze anders denken. Voor hen is wonen het allerbelangrijkste, daarna komt welzijn en dan pas zorg.
 
Vanaf 2001 tot op heden bemoeien de inwoners van Hoogeloon zich met de woningbouw, het welzijnsaanbod en de zorgverlening in het dorp. Het resultaat is een integraal pakket van diensten en zorgverlening tot en met eigen thuiszorg en kleinschalig wonen voor mensen met dementie.
 
Het boek BURGERS DOEN HET ZELF! beschrijft hoe burgers een zelfredzame gemeenschap creëren waar iedereen aan mee mag doen. Hoogeloon zorgt weer voor elkaar.
 
Uitgever SWP organiseert 24 april in Ede een congres naar aanleiding van het boek:
Hét Zorgcoöperatiecongres, burgers doen het zelf: bestaat het burgerinitiatief nog over 10 jaar?
 
 
 
 
WORKSHOP CONTACT MET DE ACHTERBAN 17 april in Tilburg door Hans van Dinteren.

Voor (centrale) cliëntenraden is het contact met de achterban noodzakelijk, maar het is ook lastig te organiseren. Vaak worden wel notulen of korte samenvattingen van de vergaderingen verspreid, maar doorgaans komen daarop geen tot weinig reacties. En als je eens een oproep doet, reageren daarop weer telkens dezelfde mensen.
 
Door middel van een simpel communicatieschema maken de aanwezigen een concreet plan om in de komende maanden de achterban bij hun activiteiten te betrekken. Daarbij is er zowel aandacht voor de contacten met de achterban van lokale cliëntenraden als de contacten met de onderliggende cliëntenraden door een centrale cliëntenraad. Ook is er aandacht voor de communicatie met de achterban van clientenbraden bij thuiszorgorganisaties. 
 
 
 

 
WORKSHOP VOORZITTER (CENTRALE) CLIËNTENRAAD, HOE DOE JE DAT?
26 april in Sittard door Hans van Dinteren.

 
Het voorzitten van een cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor focus binnen de raad: het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan liefst ook nog in een prettige sfeer en met goed contact met de raad van bestuur of de directie.

 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWE WORKSHOPS CLIENTENRAAD EN HET KWALITEITSKADER!
30 april in Rotterdam en 2 mei in Nieuwegein door Wim Eggens
 
Wat is het belang van het Kwaliteitskader voor de cliëntenraad? Wat kán de raad ermee?
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg biedt de cliëntenraad de mogelijkheden om écht invloed uit te oefenen op de kwaliteit van leven en zorgen in de organisatie.

Voor cliëntenraden die met verpleeghuiszorg  te maken hebben, staan er een aantal interessante dingen in het kwaliteitskader. Er wordt bijvoorbeeld een omschrijving gegeven van wat persoonsgerichte zorg is en er wordt ingegaan op verbetering van de kwaliteit van wonen.

In het kwaliteitskader wordt ook stilgestaan bij de gewenste personeelsformatie en krijgen bestuurders de opdracht om over de personeelssamenstelling te reflecteren onder andere met de cliëntenraad.