Kennis over taal delen, onderwijskansen vermenigvuldigen
 
 
VVL koopt Vlaamse versie TOLK voor taalontwikkeling en taaltherapie!
 
v.r.n.l. Stefaan Lefevere, bestuurslid VVL en Eddy Hoste, lector logopedie HoGent nemen TOLK in ontvangst van Dorine Verheijden-Lels, KLIK-Onderwijsondersteuning
‘We willen onze leden een praktisch gereedschap in handen geven voor ouderbetrokkenheid bij taaltherapie,’ aldus Stefaan Lefevere, bestuurslid Vereniging Vlaamse Logopedisten (VVL). ‘Wij zijn met de ziektekostenverzekeraars overeengekomen dat logopedisten per behandelcyclus 20 uur kunnen besteden aan ouderbegeleiding. We hebben het digitale instrument TOLK aangeschaft omdat het een ‘state-of-the-art’ product is voor dit doel. De Hogeschool Gent (HoGent) biedt een speciale studiecyclus voor logopedisten aan om het gebruik van TOLK te faciliteren. Zo zetten we indirecte therapie hoog op de agenda bij onze beroepsgroep.’
 
 
Vraag ook de brochure aan over de nieuwe vergoeding van ouderbetrokkenheid.
 
Nieuwe Actief Taal Partner op OBS De Schakel in Nieuwegein
 

Liesbeth Timmerije, preventief logopedist en Actief Taal Partner
 
 
 
 
Als preventief logopedist werkt Liesbeth Timmerije veelvuldig met TOLK voor taalontwikkeling! Ze maakt zich bij het Gelderse samenwerkingsverband De Liemers al jaren sterk voor onderwijskansen van kinderen. ‘Je ziet in het onderwijs het besef groeien dat een logopedist op school een grote meerwaarde heeft voor het leerproces. Preventie van taalachterstand, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zijn onlosmakelijk verbonden. Ik vind het daarom leuk om nu ook Actief Taal Partner te worden op OBS De Schakel. Ik kijk uit naar de TOLK-themasessies daar met ouders en kinderen.’
 
 
 
Speakaboo
 
 
 
Speakaboo is een instrument om de spraakontwikkeling van meertalige kinderen in beeld te krijgen. Of het nu om moedertaalontwikkeling of meertaligheid gaat, in pakweg 10 minuten kunnen logopedisten of andere deskundigen, zich een beeld vormen van de spraakontwikkeling van een kind. Leuke interactieve games op de iPad lokken het benoemen van woorden uit, zodat spraakklanken op natuurlijke wijze worden getoetst. Speakaboo is geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het instrument geeft ook aanwijzingen voor de begeleiding. Er zijn uitgaven voor het Nederlands, Pools, Arabisch, Somalisch en Berber.
 
 
Wat doet meertaligheid met je hersenen?
 
Twee of meer talen spreken is niet alleen handig als je gaat reizen. Meertaligheid betekent ook dat je hersenen veranderen van vorm. Daardoor functioneren ze beter dan de hersenen van ééntalige mensen.
Weten hoe het werkt? Bekijk de film.
 
KLIK-Onderwijsondersteuning
Montenspark 15 4837 CD Breda