Studiekeuzedatabase Bijblijver
juni 2015
 
Release Studiekeuzedatabase juni 2015
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 15.5) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De rendementscijfers hbo-opleidingen (bron: Vereniging Hogescholen) zijn verwerkt;
 • De definitieve lijst met lotingstudies is verwerkt op basis van gegevens van DUO;
 • Accreditatiescores (tot en met mei 2015) zijn verwerkt;
 • De informatie over beroepen is aangepast. Het aggregatieniveau is aangepast, de gegevens zijn nu op crohocode geaggregeerd (i.p.v. op studiecode);
 • Voor de joint-degree opleidingen zijn de instroomgegevens per locatie samengevoegd.
Lees meer over de release van juni 2015.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Aanleveren data voor release augustus 2015: uiterlijk 23 juli 2015
De eerstvolgende release (15.6) vindt plaats op 20 augustus. Wijzigingen voor deze release kunt u tot uiterlijk 23 juli a.s. aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 23 juli 2015 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van augustus 2015.
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuzedatabase wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.