Chrysostomos, 6HW
Beste ouders
Beste leerling
 
 
Chrysostomos is een mijlpaal in het leven van een zesdejaars. Op het naamfeest van deze patroon van de welsprekendheid is het nog maar een honderd dagen ‘te gaan’ naar het langverwachte einde van de humaniora.
 
Dit jaar vieren wij Chrysostomos op vrijdag 31 januari.
 
We hopen dat vrijdag 31 januari een echte feestdag wordt voor onze zesdejaars.
  • Elke klas verzamelt ’s ochtends met de begeleiders op de afgesproken plaats en het afgesproken uur, en vertrekt van daaruit naar de stad van bestemming. Zie onderaan voor de concrete planning van de klas van uw zoon/dochter.
  • Wanneer de activiteiten afgerond zijn, keren de leerlingen met hun leerkrachten terug naar Leuven.
  • Vanaf 18.00 uur wordt de dag feestelijk afgerond met een receptie en een warme maaltijd op school. Ten laatste om 21.00 uur wordt er afgesloten.
  • De onkosten van deze dag worden via de schoolrekening vereffend.
 
We willen er ook voor zorgen dat het voor alle andere leerlingen, collega’s, poetspersoneel, toevallige passanten op straat … een fijne dag wordt. U kan daar ook een rol in spelen. Daarom brengen we enkele afspraken in herinnering.
  • Het is traditie dat de leerlingen zich verkleden naar een thema dat door de klas werd gekozen. Maar verkleden is geen verplichting.
  • De leerlingen mogen ’s ochtends hun fiets op school stallen, en vertrekken nadien meteen naar de plaats waar ze met de klasleerkracht hebben afgesproken.
  • Voetzoekers, rookbommetjes en andere ‘feestartikelen’ blijven thuis. Ze zijn misschien wel plezierig voor Chrysostomosvierders zelf, maar voor buitenstaanders erg storend, en bovendien gevaarlijk.
  • Ook in verband met drankgebruik doen wij een beroep op het gezond verstand van onze leerlingen. Hierover worden met de klasleerkracht duidelijke afspraken gemaakt.
 
We vragen u, ouders, om er mee voor te zorgen dat uw zoon/dochter ’s avonds of ’s nachts uit de school blijft. Zo hoeven wij en eventueel de politie achteraf geen nare vaststellingen te komen doen.
 
Wij wensen iedereen een geslaagde Chrysostomos toe!
 
Met vriendelijke groeten
De klassenleerkrachten van het 6de jaar,
De directie
 
 
Planning van 6HW
 
Samenkomst:                   om 8u45 op school
Bestemming:                     Merchtem en Brussel
Geplande activiteiten:   voormiddag paintball, namiddag stadsspel
Begeleiders:                      Dhr. Brocatus en mevr. Convents
Kledij:                                   voorzie gepaste schoenen voor de paintball!
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer bart.brocatus@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be