NVP Nieuwsbrief 139  
November 2017 
 
Beste NVP Leden,
 
Dit is de 9e NVP nieuwsbrief van 2017
 
In deze nieuwsbrief:
1.    Vogelgriep
2.    Mestfraude
3.    Fipronil
4.    Dagvaarding NVWA
5.    Snelcongres Foodlog
6.    Belangenbehartiging
7.   Afschaffing POR
 
 
 
Vogelgriep
De NVP heeft samen met LTO/NOP het ministerie van LNV verzocht een preventieve ophokplicht in te stellen, gebaseerd op een risicobeoordeling van deskundigen. Dat betekent dat opgehokt wordt ruim voordat de kans op besmetting reëel wordt. Dat moment is volgens de sector aangebroken. 
 
Deskundigen schatten echter de risicodreiging op dit moment op hetzelfde niveau als ten tijde van het opheffen van de ophokplicht, eerder dit jaar. LNV wacht daarom met verplicht ophokken.
 
Met de inzet van diverse sectorpartijen, waaronder NVP, worden de handelsnormen voor uitloopeieren per 25 november 2017 aangepast. Een eventuele ophokplicht mag16 weken duren voordat vrije uitloopeieren hun status verliezen. Dat is vier weken langer dan voorheen en de uitkomst van onderhandelingen. Daarnaast geldt dat de opzetdatum van jonge hennen bepalend is voor het startmoment van de 16 weken, voor dat betreffende koppel. Meer zat er op dit moment nog niet in, ondanks de inzet om de handelsnormen gelijk te schakelen met de regels voor biologische eieren.
 
De NVP roept iedere pluimveehouder op waakzaam te zijn in en rondom zijn bedrijf vanwege de dreiging van vogelgriep. Wij onderkennen de noodzaak van een goede biosecurity en hebben ingestemd met het verzoek van de adviescommissie pluimveegezondheidszorg om een bedrijfsdouche verplicht te gaan stellen. Deze verplichting wordt waarschijnlijk opgenomen in IKB Ei, met ingang van 1-1-2018 met een overgangstermijn van één jaar. Daarmee hebben legpluimveehouders de gelegenheid een douchevoorziening te plaatsen. Naar verwachting zal ook voor de vleeskuikenhouderij een dergelijke verplichting gaan gelden.
 
Mestfraude
Tijdens het mestdebat is door bepaalde partijen aangedrongen op stevige aanpak van mestfraudeurs. Het is belangrijk dat we vanuit de NVP blijven uitdragen dat mestfraude in onze sector geen rol speelt. De pluimveehouderij heeft haar mestverwerking, export en afzet op orde. Onder andere door de investeringen in mestverbranding bij BMC Moerdijk. Mestfraude loont niet voor pluimveehouders, kippenmest is juist een gewild product dat geld kan opleveren
 
Fipronil
De laatste stand van zaken is dat het aantal geblokkeerde bedrijven gelukkig in snel tempo daalt.
 
 
03-11-2017
20-11-2017
Totaal aantal stallen
796
793
Volledig vrij
229
272
Gedeeltelijk vrij
365
369
Volledig geblokkeerd
202
152

Op de gedupeerde bedrijven vormt de mestvoorraad in toenemende mate een probleem. Er is onvoldoende verwerkingscapaciteit. De helpende hand van afvalverbrander ARN in Weurt is een welkome aanvulling op de verbranding in Moerdijk, maar het blijft een druppel op een gloeiende plaat. Wij beseffen dat. NVP zoekt daarom samen met LTO/NOP, PEC en anderen naar meerdere oplossingen, waaronder tussenopslag voor de ergste noodgevallen. Een praktische kanalisatie, met bemonstering van voorraad en afvoer van schone mest (< mrl) zijn broodnodig. We zijn echter afhankelijk van de medewerking van diverse overheidsinstanties en afvalverbranders. We blijven knokken voor praktische, haalbare en betaalbare oplossingen!
Het initiatief Boenen bij de Boeren biedt hulp aan gedupeerden, kijk op deze website   voor meer informatie. 
 
Dagvaarding NVWA
 
De advocaat van LTO/NOP en NVP is bijna klaar om de NVWA voor de rechter te dagen voor de rol van deze organisatie in de fipronilcrisis.
 
De NVWA kreeg in november vorig jaar de eerste signalen binnen over het gebruik van fipronil bij leghennen. Als de NVWA sneller en anders had gehandeld, was de schade voor pluimveehouders veel geringer geweest. Wij vinden dat de NVWA nalatig is geweest en zien de uitspraak van de rechter met belangstelling tegemoet.
 
De advocaat regelt nu de laatste zaken voor de dagvaarding. Waarschijnlijk gaat de dagvaarding volgende week of de week erop de deur uit.
 
In de dagvaarding wordt alleen om een uitspraak van de rechtbank gevraagd over het handelen van de NVWA. Als die gunstig uitvalt, dan kunnen getroffen pluimveehouders individueel of in groepsverband een tweede rechtszaak aanspannen tegen de NVWA over het schadevergoeding. Deze volgorde is op dringend advies van de advocaten gekozen,  omdat de schade per bedrijf verschilt.
 
Snel-congres Foodlog naar aanleiding van fipronil crisis

Op 27 november organiseert Foodlog in Utrecht een snel-congres om te komen tot diverse oplossingen om een soortgelijke crisis te voorkomen. Heeft u interesse en wilt u meepraten, klik dan op onderstaande link om u gratis in te schrijven: 
 
 
 
Belangenbehartiging
Het laatste half jaar is weer gebleken dat we als belangenbehartigers veel kunnen betekenen voor de pluimveehouders. Voor individuele pluimveehouder ontbreken daarvoor de tijd, expertise en contacten. Maak dit collega-pluimveehouders duidelijk en wijs ze op de mogelijkheid van een lidmaatschap. Hetzelfde geldt voor de promotie van onze producten. Door gezamenlijk op te treden en bij te dragen aan stichting Blij met een EI of Kipkiplekker ondersteunen pluimveehouders die vrijwilligers, materialen en promotieactiviteiten.
 
 
Afschaffing POR- update

In de nadagen van zijn termijn heeft Minister Kamp, zonder enige vorm van overleg,  aangekondigd dat POR1/2 niet zullen worden verlengd.  Dat was aanleiding voor POV, NVP, LTO/NOP en DEP om voorbereidingen te treffen voor een kort geding tegen de staat.
De afschaffing treft zo’n 200 pluimvee collega’s met tijdelijke rechten direct in hun bedrijfsvoering en portemonnee, ze worden gedwongen ca. 50 miljoen te investeren. Tegelijkertijd zal door de afschaffing van de POR de druk op dierrechten toenemen, hetgeen slecht is voor de gehele sector. Geld dat in dierrechten zit kan niet elders worden geïnvesteerd. De sector heeft een beter alternatief gericht op Toekomstgericht Verduurzamen van de Pluimveehouderij, dat zij graag bespreekt met de Minister.
Inmiddels heeft de advocaat een verzoek tot overleg ingediend bij de Minister onder aanzegging van Dagvaarding van de Staat der Nederlanden. We hopen op een constructief gesprek. Wordt vervolgd.
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
  
Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg