eNews | 8 september 2017 | week 37
DEZE WEEK
• Mannen
• Filippijnen
• Sprekers Almere
• Sprekers Hoofdgemeente
• Woensdagavond
• Trouwen
• Teen Explosion
• Bijbelschool (MTC)
• IMC2018
• Bevrijdingsdienst
• Gastspreker
• HUB 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 37
10 t/m 17 september

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
10.00 uur  Maranatha Bijbelschool
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
13.15 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

Geestelijke kracht
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
  
De aandachtige bijbellezer zal er wel bij stilgestaan hebben, dat de laatste woorden die de Here Jezus sprak voordat Hij ten hemel voer, een duidelijke bemoediging voor ons inhouden aangaande de grote zendingsopdracht. Deze woorden staan opgetekend in Handelingen 1:8: "...gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn..." 
Zonder de bijstand van de Heilige Geest zouden wij op geestelijk gebied nergens toe in staat zijn. De Heilige Geest is de grote Leider van de Gemeente. Hij is die andere Trooster, waar de Here Jezus over sprak vóór Hij de aarde verliet om plaats te nemen aan de rechterhand van de Vader. De Heilige Geest, die altijd bij ons is, is degene die ons kracht geeft om een getuige te zijn. Zonder de kracht van de Geest van God kunnen wij geen echte getuigen zijn. In eigen kracht kunnen wij namelijk niets in de geest van de mens tot stand brengen. In eigen kracht zal alles oppervlakkig en tijdelijk zijn. Woorden in eigen kracht gesproken, zullen slechts het emotionele leven van de mens raken en verder niet. Het echte en diepe werk in de mens kan alleen plaatsvinden door het werk van de Heilige Geest. Hij alleen kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
De Heilige Geest geeft ons kracht om te getuigen. Wij worden door Hem toegerust, klaargemaakt om in de dienst van de Here te staan. Het woord kracht doet mij niet slechts denken aan geestelijke kracht, maar ook aan begeleiding en bijstand in de dienst van de Here. Verder doet het mij denken aan genade om in woord en daad een getuige van de Here te zijn. 

Mannen
Van donderdag 12 oktober tot en met zaterdag 14 oktober wordt er een Men’s Meeting (mannen) retraite gehouden.
Deze zal plaatsvinden in Scheemda, provincie Groningen. Het thema van deze retraite is “Gehoorzaamheid”.
Indien u aan deze retraite wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via maranathamannen@gmail.com.
De prijs voor deelname bedraagt per persoon € 115,00. Dit is inclusief ontbijt, lunch en diner, maar exclusief de reiskosten naar Scheemda.
De inschrijfformulieren zullen binnenkort  in de Infokamer of bij de boekentafel in onze gemeente in Almere en  de wijkgemeente Amsterdam Zuidoost aanwezig zijn. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar maranathamannen@gmail.com.

Filippijnen  
Op 29 oktober verwachten wij het koor van de gemeente Word of Hope van pastor David Sobrepena in onze gemeente te Amsterdam. Het koor dat uit 23 personen bestaat, is op doorreis naar Berlijn voor de herdenking van 500 jaar reformatie. 
Pastor David Sobrepena spreekt de 29e  in de morgendienst.

Sprekers Almere
10 september – 09.30 uur – Astrando Castillion
17 september – 09.30 uur – Alcinio Boldewijn
24 september – 09.30 uur – Astrando Castillion

Sprekers Hoofdgemeente
10 september 10.00 uur – S.L. Hofwijks
10 september 12.45 uur – S.L. Hofwijks
17 september 10.00 uur – S.L. Hofwijks
17 september 13.15 uur – S.L. Hofwijks
24 september 10.00 uur – S.L. Hofwijks
24 september 12.45 uur – S.L. Hofwijks
01 oktober 10.00 uur – John Hofwijks
01 oktober 12.45 uur – Nicole Holder-Ballosingh
01 oktober 19.00 uur – Nicole Holder-Ballosingh
08 oktober 10.00 uur - S.L. Hofwijks
08 oktober 12.45 uur – S.L. Hofwijks – Doopdienst

Woensdagavond
13 september – S.L. Hofwijks
20 september – Gustaaf Soekimo
27 september – Mildred Sodikromo
04 oktober – Lofprijsavond – Gerard Liesdek
11 oktober – Gustaaf Soekimo

Trouwen
Op zondag 24 september wordt na de middagdienst het huwelijk ingezegend van br. Wim Hofman en zr. Cecilia Hew A Kee. De korte plechtigheid begint om 14.15 uur. 
De samenkomst begint om 12.45 uur.

Teen Explosion
De eerstvolgende samenkomst van de tieners is op verzoek van de leider br. Dwight Dissels op 1 oktober.

Bijbelschool ( MTC)
De MTC 2017/2018 begint, DV, op 16 september. Inschrijving is nog mogelijk. De inschrijfformulieren vindt u in de Infokamer.  De lesdag wordt geopend door pastor Gerard Liesdek. 

IMC2018
De IMC2018 wordt, DV, gehouden van 22 tot 24 maart 2018. Twee sprekers zijn bekend. Deze zijn bishop Earl Johnson uit USA en pastor Samuel Ghiwot uit Ethiopië. 

Bevrijdingsdienst
De volgende bevrijdingsdienst, onder leiding van pastor Charles Lepelblad, vindt, zo de Heer wil, op zondag 22 oktober aanvang 19.00 uur plaats.

Gastspreker
Pastor Nicole Holder-Ballosingh van Trinidad & Tobago hoopt op 1 oktober te spreken. Haar spreektijden zijn om 12.45 uur in de middagdienst en om 19.00 uur in een extra avonddienst. 

HUB 
Op 25 en 26 september vindt de laatste HUB van the Global Church Learning Center in de Maranathakerk – Amsterdam plaats. Allen die de HUB eerder bezocht hebben, zijn welkom. Er worden diploma’s uitgereikt aan de deelnemers. Nieuwe aanmeldingen zijn welkom. De kosten zijn 50 euro per persoon, bestemd voor de lunch, dranken en administratiekosten. 
De leraren van deze laatste Hub zijn Dr. Michael Knight, de oprichter en pastor van de Covenant Community Church – Kentucky USA, en de bekende leraar uit Florida, Dr. James Davis. Dr. James Davis is de leider van the Billion Soul Network en the Global  Church Learning Center.
Voor meer informatie kunt u terecht bij ouderling Hans Brunings of bellen naar het secretariaat.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl