Уважаеми партньори,
 
За първи път през 2013 на изложението “Save the Planet” ще се представят австрийската фирма EUROPLAST Кunststoffbehälterindustrie и люксембургската Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®).
 
Вярвяме, че ще ви е интересно да се запознаете с дейността на двете компании.
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо!
   
 
 
 
EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH
 
 
 
 
Уважаеми г-н Гугенбихлер, моля, представете вашата компания.
Europlast е основана през 1995 като дъщерна фирма на групата Jcoplastic, Италия. От 1997 произвеждаме пластмасови контейнери. Като изходен материал се използва предимно полиетилен с висока плътност (HDPE).
Europlast произвежда голямо разнообразие от полиетиленови контейнери и палети, намиращи приложение в промишлеността, в селското стопанство за съхранение на продукти, както и кофи за отпадъци от 10л. до 1700л. Продуктовата ни гама е уникална в Европа, което позволява на компанията ни да има изключително успешно развитие.
 
Имате ли проекти в България? 
Нашият партньор Денекс ООД продава стоките ни в България.
 
Възнамерявате ли да разширите своя пазар в съседните на България страни?
Ние все още се опитваме да намерим партньори за  ...
         
 
 
SuperDrecksKëscht®

(SDK)
 
 
Уважаеми г-н Свиленов, моля представете вашата компания.
SuperDrecksKëscht ® (SDK) на практика е дейност на правителството на Люксембург по отношение на програми за управление на отпадъците и за постигане на устойчиво развитие. Основно акцентираме върху предотвратяване образуването на отпадъци и ефективното използване на ресурсите. Много важен момент в дейността ни е отделянето на опасните компоненти от домакинските отпадъци. Повишаване на осведомеността и постоянната информираност на гражданите са други ключови моменти. SDK, като цялостна система, получи наградата на Европейската комисия "Най-добра практика".
 
Имате ли проекти в България?  
Имаме установени контакти с няколко общини.
 
Възнамерявате ли да разширите своята дейност в съседните на България страни?
Да - Румъния, ...