Beste ,
 
Laatste Herinnering!
Samen komen? sluit dan een gezinslidmaatschap af. (Zie hieronder.)
Vergeet je niet in te schrijven?
(Dit is absolutt noodzakelijk i.v.m. one inkoop.)
 
 
 
Algemene Leden Vergadering donderdag 18 januari 20.00 locatie boerderij van de bibiotheek Eemland Hamersveldseweg 77 Leusden. Zaal open 19.30.
Je vindt de ingang aan de linkerkant van de boerderij, tegenover het rechter zijterras van brasserie Bras73 aan de Hamersveldseweg. Parkeren aan de overkant bij de RABO bank of anders achter de HEMA.
 
Neem een pen mee want je wordt verzocht te stemmen op de activiteiten voor volgend jaar!
Op deze ALV zijn betalende leden en indien er sprake is van een gezinslidmaatschap ook de partner van het betalende lid welkom.
Ivm inkoop van e.e.a. willen we graag weten of je komt. Laat dit even voor  dinsdag 15 januari weten via http://www.oldtimerclubleusden.nl/category/view/inschrijven met vermelding van de voornaam het gezinslid indien deze ook aan de vergadering gaat deelnemen.
Geen gezinslidmaatschap en je partner wil toch komen? Sluit dan voor 10 januari een gezinslidmaatschap af door 25€ over te maken op rekeningnummer NL46 ABNA 0250 9085 65   (Dit in plaats van het normale contributie van 20€.)
Tot 18 januari!
 
Met oldtimer groeten,
Anja Ikking
Bart Birkhoff
Hans Zuidema
 
Bijlagen:
Agenda ALV
Huishoudelijk reglement
Uitslag Enquête
Notulen ALV 2017
Rooster van aftreding
 
FEHAC lidnummer 2016350
 
Klik op een van onderstaande logo's om naar de website van een sponsor te gaan.