Sprint, Alle Jaren
Beste ouders
 
 
Kampt uw kind met lees-, schrijf- of spellingsproblemen zoals dyslexie? Dyslexie is vandaag de dag geen onbekend begrip meer. In de loop der jaren hebben personen met dyslexie aan (h)erkenning gewonnen. De grote vraag blijft echter: wat doe je eraan? Hoe worden leerlingen het beste geholpen om hun lees- en spellingsmoeilijkheden te compenseren? Hoe kan je ervoor zorgen dat hun probleem geen handicap wordt? Sprintplus voorleessoftware kan hierbij een hulp zijn.
 
 
Wat is Sprintplus?
 • Sprintplus is een handig voorleesprogramma dat helpt met lezen en schrijven. Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op.
 • Sprintplus werkt rechtstreeks met je vertrouwde tekstverwerking. Een pdf-bestand, dus ook de digitale schoolboeken (adibib), kan je meteen openen in Sprintplus.
 • Het kan worden ingezet om te remediëren en te oefenen. Je kunt er teksten of lessen mee voorbereiden. Ook kan het gebruikt worden bij het aanleren van vreemde talen en is het een hulpmiddel bij het studeren.
 • Meer info vind je op www.sprintplus.be . Je kan hier ook een gratis demo (60 dagen geldig) dowloaden of je inschrijven voor een gratis Sprintplus infosessie in Leuven op 9/10/2019 om 13u15.
 
Gratis weblicentie
 • Indien uw kind een een attest of verslag (CLB) van lees- en/of schrijfbeperking heeft en hij/zij Sprintplus (of andere voorleessoftware) wenst te gebruiken, kan u een gratis weblicentie aanvragen. De registratie kan jaarlijks herbevestigd worden. Registreren doe je (bij voorkeur als ouder) gemakkelijk via www.adibib.be .
 
Sprintplus thuis en op school
 • Naast de ondersteuning die Sprintplus thuis kan bieden, kan het op school gebruikt worden als maatregel waarmee we tegemoet komen aan de specifieke nood van uw kind. We willen dat met enige voorzichtigheid doen. Daarom sommen we volgende voorwaarden op:
  • de leerling beschikt over een attest dyslexie of dyspraxie (indien er geen attest voorhanden is, oordeelt de klassenraad op basis van gesprekken met ouders, leerling, ILB’er, leerkrachten);
  • de leerling beschikt over een eigen laptop;
  • de leerling is pc-vaardig (dwz vlot en zonder hulp);
  • de leerling heeft thuis voldoende ervaring opgedaan in het gebruik van Sprintplus (dwz vlot en zonder hulp);
  • de leerling kan vlot overschakelen op papieren werkmateriaal indien zich een technisch probleem voordoet;
  • de leerling bestelt indien gewenst zelf (gratis) digitaal materiaal via www.adibib.be.
 
 • De leerlingen die nu reeds aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zich onmiddellijk inschrijven in de werking met Sprintplus op school. Hun ouders geven de concrete vraag (alleen tijdens examens? ook toetsen? ook tijdens de gewone lessen? welke vakken?) door aan de directeur leerlingenzorg, Els Pitschon, els.pitschon@hdc.ksleuven.be
 
 • Om niet-ervaren leerlingen rustig kennis te laten maken met het programma, organiseren we twee instapmomenten: bij de start van het tweede trimester en bij de start van het derde trimester. Indien uw kind later zal instappen, geeft u de concrete vraag (alleen tijdens examens? ook toetsen? ook tijdens de gewone lessen? welke vakken?) door voor het einde van het vorige trimester. Op dat moment zal u namelijk goed kunnen oordelen over de opgedane ervaring en de wensen naar het gebruik op school.De ouders geven hun vraag door aan de directeur leerlingenzorg, Els Pitschon, els.pitschon@hdc.ksleuven.be
 
 • De concrete afspraken worden meegedeeld op de klassenraden zodat alle leerkrachten goed zijn geïnformeerd.
 
 
 
Met vriendelijke groeten
 
 
Tania Vlaemynck, begeleidster dyslexie
Griet Cleeren, leerlingenbegeleidster 1ste graad
Els Pitschon, directeur leerlingenzorg
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer els.pitschon@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be