Dag ,


Het is lang niet zo koud als vorig jaar, maar toch kunnen we de winterdynamiek zeer wel aanvoelen. Het is laat licht en vroeg donker, het openbaar vervoer is wat trager en de verwarming mag een tandje hoger. De winter is een tijd van bij jezelf komen, eventuele ballast van je afwerpen en het hervinden van je eigen pit. Men evalueert het voorgaande jaar en maakt goede voornemens voor het volgende jaar. Éénieder wil weer fris aan de slag, waardoor je in de zomer kan floreren.

Ook een organisatie zou deze winterse dynamiek in haar werkwijze kunnen realiseren. Leidinggevenden, werknemers, organisatieprocessen en bedrijfsresultaten kunnen hier wel bij varen. Is het niet interessant om de onbewuste dynamiek in de seizoenen weer bewust te maken in je organisatie?

Het artesS bestuur heeft dit met nog andere deelnemers aan den lijve mogen ervaren in de winter workshop met Nell Creemers.

De winter variant van de workshop Jezelf in Beeld bracht de winter dynamiek door middel van het 'werken in het veld' prachtig in kaart. Alle deelnemers gaven vanuit zichzelf aan, dat zij bewust werden van wat de winter nu eigenlijk inhield. Een mooi compliment naar de begeleider van deze workshop.

De volgende workshop Jezelf in Beeld: Lente, is gepland op 23 maart! Wil je ook puur, vanuit jouw zelf, creëren? Wil je ook deze enorme lentekracht ervaren? Je bent welkom om met elkaar in het 'lenteveld' deze creatiekracht te ervaren.


Hoe een volledig potentieel te bereiken?
Onthoud de volgende getallenreeks: 63921. Herhaal deze zonder er bewust naar te kijken. Onthoud nu nog een getallenreeks: 8294573. Herhaal ook deze reeks zonder te kijken. Hoe ging het? Deze is al iets lastiger. Een reeks van 10 getallen? Hoe gaat dat je af? 1895476143?

Tijdens het proberen van bovenstaande oefening en het inzetten van ons hoofd gebeurt er nog veel meer op dat moment. Misschien kende je bovenstaande oefening al, vond je het een leuke oefening of vond je het maar niks. Misschien raakte het je, dat je het niet kon onthouden of kwamen er onbedoelde gedachten of herinneringen, uit je schooltijd, naar boven. Wellicht ontstond er ïrritatie omdat je hier niet op zat te wachten, want je moet of mag nog van alles.

Alles vraagt tijd en ruimte, de vraag is dan ook of je onbewust al zo vol zit, dat die paar getalletjes er niet meer bij kunnen. Alles wat ongevraagd op je af komt, zoals bijvoorbeeld deze nieuwsbrief, vraagt om een vertragen, stil staan, je eventuele weerstand noteren, je openstellen en nieuwsgierig worden naar wat op je afkomt. Met andere woorden bij alles wat we doen, komen zowel bewuste als onbewuste processen in één klap op toneel. Meestal realiseren we ons dat niet en bepaalt de sterkste emotie en of gedachte ons handelen.

Tegelijkertijd met deze oefening ben je echter ook de nieuwsbrief aan het lezen. Heb je in een oogopslag de plaatjes geconsumeerd, ha boerenkool met....of get-ver boerenkool. Realiseer jij je dat je heel veel prikkels en pixels verwerkt en dat je onbewust en bewust hier een beeld van maakt? Zintuigelijke pixels en prikkels die omgezet worden tot getallen, letters, kleuren, schermpjes, vlakjes, hoekjes, rondjes, plaatjes, diagrammen. Dat doen we niet bewust, maar onbewust. We kunnen het en we doen dit continue.

Via dit scherm kunnen er dus 1001 prikkels binnenkomen, die je binnen milliseconden verwerkt tot een beeld. Daarentegen had het bewustzijn toch al enige moeite met een getallenreeks van meer dan 6 getallen. Vandaar dat we tools hebben ontwikkeld om complexe informatie, deels nog onbewust, systeem dynamisch om te (leren) zetten tot een simplex, sprekend diagram.

In het navolgende plaatje wil artesS laten zien hoe je systeemdynamisch kan leren werken met de complementaire dynamiek tussen het bewuste en het onbewuste. In het veldwerk krijgt het onbewuste de ruimte, in het klasgesprek wordt het getoetst, in framework wordt het systeemdynamisch vormgegeven, zodat de uitkomst of oplossing van een vraagstuk handen en voeten krijgt. Als het onbewuste en bewuste bij elkaar komen, zal de uitkomst kloppen. Het brengt de intentie van werknemers en werkgevers, van therapeuten en cliënten, van je innerlijke wensen en je uiterlijke daden op één lijn met de wetmatigheden van de natuur, met de broncode, de archetypen.


Bijvoorbeeld: 285.000 Europese burgers willen dat de EU een basisinkomen overweegt.
Ook artesS ziet, in en vanuit het functionele paradigma, kansen en uitdagingen om dit idee van een basisinkomen, systeem dynamisch te exploreren. Rudolf Steiner kwam al in 1917 met een plan, genaamd the social threefold of social question. De kracht van systeemdynamiek is om dit complete plan om te bouwen tot een begrijpbaar diagram. Dit heeft artesS (hiernaast) vormgegeven, waardoor we de potentie van de sociale driegeleding kunnen gaan denken. Tevens kunnen we op deze wijze, middels andere referente diagrammen, de voorwaarden exploreren om een dergelijk systeem te kunnen ontwerpen.

Voor de uitleg van dit diagram in samenhang met de ontwikkeling van een functionele paradigma neem contact op via info@artes-sophiae.com. Wanneer er meerdere belangstellenden zijn organiseren we graag een informatie avond over dit potentiële economische systeem.

Introductie systeem dynamiek
Een beeld of diagram zegt meer dan duizend woorden. Bovenstaande plaatjes hebben allen een verhaal te vertellen. Wil je deze leren lezen en leren gebruiken in de praktijk of wil je zelf voor je eigen organisatie een organogram ontwerpen? In september start er weer een introductiecursus systeem dynamiek waar je dit leert.

Schrijf je in of stel je vragen via bart@artes-sophiae.com
Aanbod en planning, voor wie fris en vanuit eigen kracht aan de slag wil.

- Wil je door ons een organogram van je eigen organisatie laten ontwerpen? - mail direct

- Vorstelijk Vasten: 28 mrt t/m 4 apr & 3 t/m 10 okt -
meer informatie
- Fenomenologie: 9, 10 en 11 mei & 7 t/m 12 sept - meer informatie
- Jezelf in Beeld: 23 maart, 13 april en 1 juni - meer informatie
- Werk aan de winkel - meer informatie

- Introductie systeem dynamiek: september - mail direct, VOL = VOL

We stellen het op prijs als je deze nieuwsbrief onder de aandacht wil brengen van belangstellenden en of wilt verspreiden in je netwerk.

Wil je jezelf informeren, volg ons op facebook.

Hartegroet, namens de medewerkers van Artes Sophiae,
Bart Muis.

Nieuwsbrief winter 2014