eNews | 3 maart 2017 | week 10
DEZE WEEK
• Almere: sprekers maart
• Zondag
• NextGen
• 14 maart
• Doopdienst
• Vrouwen
• Senioren
• Woensdag
• Concert 
• Gemeente Vastendag
• Huwelijksseminar
• Préhuwelijk 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 10
5 mrt. t/m 12 mrt. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 
19.30 uur  Vrouwenbijeenkomst 
 
WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
12.00 uur  Gemeente Vastendag
 
ZONDAG
 10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 ROEPING
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Iedere gelovige is door de Here geroepen en uitverkoren om blijvende vrucht te dragen. Die blijvende vrucht houdt onder andere in, het liefhebben van elkaar. Het leven van een gelovige is absoluut niet passief; het wordt gekenmerkt door acties die veel vrucht dragen. Ons leven moet als het ware zijn als een mand vol heerlijk geurend fruit. Vruchtbare gelovigen zullen er altijd naar verlangen veel meer te doen in de dienst van de Here. We behoeven niet altijd een specifieke roeping te hebben, er is zo veel wat we kunnen doen.  
Als kinderen van God zijn we allen geroepen om zielen te winnen, om elkaar lief te hebben en te dienen, om een getuige te zijn in woord en daad en in de gemeente dienstbaar te zijn in de ruimste zin van het woord. Al deze zaken en nog veel meer, horen bij het normale leven van een gelovige. Er zijn gelovigen die uitzien naar een bediening in de gemeente of op het zendingsveld, waarbij hun gedachten uitgaan naar een bediening als evangelist, profeet, apostel, herder of leraar, de zogenoemde vijfvoudige bediening. Niemand kan daartoe door mensen aangesteld worden: het gaat om een roeping van de Here. Ook een roeping van de Here is nog niet het signaal om aanstonds met het werk te beginnen. Soms moeten geroepenen vele jaren wachten, alvorens zij kunnen beginnen met de uitvoering van die bediening. Ik geloof dat die periode tussen roeping en uitzending gezien moet worden als een tijd van voorbereiding, een tijd van actief wachten en doen wat onze hand vindt om te doen. Het is in geen geval een tijd van passief wachten: er is genoeg te doen in de gemeente. 
De voorbereidingstijd gaat niet alleen gepaard met bidden, vasten en Bijbelstudie, maar ook met het aanpakken van allerhande zaken die voorhanden zijn in de gemeente. Een juiste houding voor zo iemand is zich bij zijn voorganger of een andere leider van de gemeente aan te melden en te zeggen: "Leider, ik heb een roeping, maar ik wacht geduldig op de tijd van de Here. Tot die tijd stel ik mij te uwer beschikking. Ik ben bereid alles te doen, ook als het gaat om het schoonmaken van de kerk of het assisteren in de crèche. Ik wil mij graag voor elke taak volkomen inzetten."
Paulus werd geroepen voor een machtige apostolische bediening, maar het duurde vele jaren voordat de Heilige Geest hem het groene licht gaf om te beginnen. Hierover kunnen we lezen in Handelingen 13:2: "En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb."  Ze waren geroepen, maar het duurde jaren voordat ze afgezonderd werden om hun roeping te vervullen. 
Daarom spoor ik allen die denken een roeping te hebben aan, zich niet te haasten, maar actief te blijven wachten op de Here, want alleen dan zal Hij deuren voor u openen en u van de nodige liefde, wijsheid en andere gereedschappen voorzien om het werk naar behoren te verrichten.
Almere: sprekers in maart
05 maart – Astrando Castillion
12 maart – Regillio Mac Donald
19 maart – Astrando Castillion
26 maart – Cecile Quamina 

Zondag
Vanwege de Bulgaarse reis van de voorganger spreken op zondag 5 maart de volgende broeders:
10.00 uur – Roberto Sweeb
12.45 uur – Philip Habes
De praise wordt geleid door zr. Marilyn Tjon. De voordienst van de eerste samenkomst wordt geleid door zr. Jamilla Pieternella en die van de middagdienst door pastor Gustaaf Soekimo. 

NextGen
De jongerenbijeenkomst van 24 februari was zeer gezegend en bemoedigend. De bijeenkomst werd door honderden jongeren bezocht. De catering werd verzorgd door Patricks Catering en de koffie door het Amsterdamse bedrijf Kingcoffee van br. Marvin Mijnals.
De volgende NextGen vindt, DV, plaats op vrijdag 31 maart, met onder andere Dwight Dissels en John Hofwijks. 

14 maart
De voorganger en pastora Eveline hopen op 14 maart hun 42e trouwdag te vieren. Op 14 maart 1975 stapten zij in Arnhem in het huwelijksbootje. 
De voorganger heeft, met Gods wil, van 14 maart tot en met 18 maart vrij genomen. 

Doopdienst
Op zondag 12 maart hebben wij in de middagdienst onze eerste doopdienst van het jaar 2017. 

Vrouwen
De vrouwen van de gemeente worden herinnerd aan de vrouwenbijeenkomst van maandag 6 maart. Deze avond zal in het teken staan van een gebedsavond. U bent van harte welkom om met de vrouwen van de gemeente te bidden. Uiteraard is er na de dienst volop ruimte om te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur.

Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 8 maart, die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar. De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Woensdag
Denk aan de woensdagavondsamenkomst van 8 maart. Op deze avond hoopt evangelist Hayford Obeng de gemeente te bemoedigen met het Woord van God. U bent allen van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.
Concert
Het concert van vrijdag 10 maart dat georganiseerd wordt door de ChristenUnie-Jongeren in de Maranatha kerk begint om 19.30 uur. Voor meer informatie zie de Info van week 9. 

Gemeentevastendag
Wij verzoeken de gemeente om zaterdag 11 maart in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom. 

Huwelijksseminar
Wij herinneren de echtparen van de gemeente aan het zeer belangrijke huwelijksseminar van zaterdag 18 maart. Ook de gelovigen die dit jaar in het huwelijksbootje hopen te stappen zijn welkom. Het seminar begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, alle echtparen zijn van harte welkom.

Préhuwelijk
Wij hopen, met Gods genade, in de maand april te beginnen met de préhuwelijkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij alle aanstaande echtparen zo goed mogelijk voorbereiden op hun voorgenomen huwelijk.
Echtparen die in het jaar 2017 in het huwelijk hopen te treden en zich nog niet hebben aangemeld voor deze training, verzoeken wij dit alsnog te doen. Ook overige belangstellenden die zich vast willen oriënteren op het huwelijk, zijn van harte welkom. U vindt het betreffende aanmeldingsformulier in de Infokamer. De cursus bestaat uit een serie van 5 studies.
Tevens wijzen wij toekomstige echtparen erop dat de préhuwelijkbijeenkomsten verplicht zijn voor allen die in onze gemeente willen trouwen.
De data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl