Infobrief Diaconie Brugge  November 2012, 4de jaargang nr. 24


 
Brand een solidariteitskaars voor de mensen die hun werk verliezen.

Wij branden een kaars
voor de werknemers van Ford, van toeleveringsbedrijven.
van Dow Chemical, voor allen die door sluiting en herstructurering hun werk verliezen.
Voor werknemers overal ter wereld,
afhankelijk, machteloos en onzeker over hun toekomst,
dat zij mogen rekenen op elkaar in moeilijke tijden,
dat zij erin slagen solidair een positieve toekomst uit te bouwen.
 
Wij branden een kaars
v
oor eigenaars, aandeelhouders, directeurs en managers,
dat zij zorgbewogen mensen mogen worden,
dat zij de arbeid van elke mens waarderen,
dat zij niet vergeten wie wij zijn
mensen die elkaar nodig hebben,
die de opdracht hebben elkaar te waarderen, te respecteren
en te behoeden.
Dat zij zorgen voor de toekomst van hun werk en hun medewerkers.

Wij branden een kaars
Om mensen die uitsluiting en onrecht niet aanvaarden,
die elke mens zijn leven beschermen, en opkomen voor de rechten
van de benadeelden. Om sociaal bewogen, zorgzame mensen…
Dat wij zulke mensen mogen zijn.
 
Wij branden een kaars
Om het behoud van de sociale zekerheid,
die wel erg zwaar beproefd wordt omdat sommigen zo weinig mogelijk
bijdragen aan de zorg voor de zwakken en de slachtoffers
van de harde economische wetmatigheden.
Dat zij overeind blijft met de wil tot herverdelen van allen.

Jef Sanen, pastor

 
2. Profetische Stemmen: bezoek aan De Tinten in Gent - donderdagavond 22 november 2012
 
 
 
Als Dienst Diaconie van het Bisdom Brugge vinden wij het belangrijk om ook werk te maken van een spiritualiteit van diaconie. In dit kader organiseerden we in oktober een ontmoeting met Jeanne Devos en in december tonen we de film “Joseph, de rebel”. Voor de maand november voorzien we een bezoek aan “De Tinten” in Gent.
 
Graag hadden we u uitgenodigd om met ons mee te gaan naar “De Tinten” in Gent op donderdagavond 22 november 2012.
De Tinten biedt hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf, die omwille van hun overtuiging of godsdienst in hun thuisland achtervolgd worden of op één of andere wijze gediscrimineerd worden. De Tinten laat zich leiden door de evangelische waarden die hen oproepen om de armsten onder ons onvoorwaardelijk te helpen. De Tinten werkt met een drievoudig spoor: sociale dienst en onthaal, voedselhulp en tweedehandswinkels. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar: www.detinten.be
 
De bedoeling van dit bezoek is uiteraard het Gentse initiatief beter te leren kennen, maar we hopen ook dat de deelnemers heel wat opsteken vanuit de ontmoetingen met gelijkgezinden. Vandaar dat we voor dit bezoek een bus huren zodat er op de heen- en terugreis heel wat mogelijkheden zijn om in contact te komen met anderen die elk op hun manier diaconaal bezig zijn.
 
We hopen dan ook dat wij samen met u en met de andere vrijwilligers van uw organisatie op een heel aangename en boeiende manier kunnen werken aan een spiritualiteit van diaconie.
  
  
Programma:
 
Heenrit:
-      Roeselare (Accent Business Park): vertrek om 18u stipt
-      Brugge (Carpoolparking Loppem): 18u40
-      Gent: aankomst De Tinten: 19u30
 
Programma: 19u30-22u
Bezoek aan de Tinten en een gesprek met een vrijwilliger.
 
Terugrit:
-      Gent: vertrek om 22u
-      Brugge: 22u45
-      Roeselare: 23u15.
 
Inschrijven:
De deelname is gratis, maar voor de goeie gang van zaken vragen wij u toch in te schrijven.
 
Dit via het e-mailadres info@diaconiebrugge.be, met vemelding:
‘Bezoek De Tinten’ + naam van de organisatie + namen van de verschillende deelnemers.
 

 
 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178