IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd door Fonds 1818 in het kader van het programma Groene Schoolpleinen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wilt u meer weten over het programma, neem dan contact met ons op.
 
070 364 11 41
of stuur een e-mail
 
Alle informatie over Groene Schoolpleinen vindt u op:
 
Informatie over Fonds 1818 vindt u op:
 
 
 
 
 
 
Groene Schoolpleinen op Facebook
 
Dit is de online plek om het laatste nieuws over groene schoolpleinen te lezen en met andere deelnemers in contact te komen. Hier kunt u vragen om tips, ervaringen delen en elkaar wijzen op interessante artikelen, nieuws etc.
 
 
 
Groene Schoolpleinen
Nieuwsbrief #7 
mei 2014
 
 
Evaluatie Groene Schoolpleinen
Bijna 200 scholen in de regio tussen de Bollenstreek en Leiden in het noorden en Delft en Midden-Delfland in het zuiden, zijn in de afgelopen vier jaar aan de slag gegaan met het maken van plannen voor een groen schoolplein.  
 
Een aanzienlijk deel van die pleinen is inmiddels opgeleverd. Fonds 1818 heeft SME Advies gevraagd dit traject met de scholen te evalueren.
 
Met de evaluatie wil het fonds leren of het programma Groene Schoolpleinen effectief is geweest, of de donaties effectief zijn besteed en wat de aanleg van de groene pleinen de scholen heeft opgeleverd. SME kijkt onder meer naar de inzet van docenten, ouders, kinderen en buitenstaanders bij de ontwikkeling van het plein, naar het gebruik van natuureducatieve elementen en het gebruik van het plein in het onderwijs. In hoeverre was de donatie voldoende, zijn er gemeenschappelijk delers te vinden in de ontwerpen en in hoeverre is het gebruik en onderhoud voor de toekomst geborgd.
 
Naar aanleiding van de evaluatie zal Fonds 1818 het beleid mogelijk aanscherpen en bekijken in hoeverre het programma zal worden voortgezet. SME benadert in de komen de maanden alle deelnemende scholen.
 
 
 
Veel interesse voor workshops Groene Schoolpleinen
Alle deelnemende scholen aan het programma Groene Schoolpleinen kregen van Fonds 1818 een aanbod voor een serie praktische workshops om nog meer plezier uit hun plein te halen.
 
In korte tijd meldden zich 45 scholen aan voor het programma. Dertig daarvan gaan nog voor de zomervakantie samen met de deskundigen van Stichting ElemenTree, Springzaad, Milieueducatie Den Haag en Duurzaam Leiden aan de slag. Met de scholen wordt eerst een oriënterend gesprek gehouden om te bepalen waar de precieze behoefts van de school liggen. Aan de hand daarvan worden drie maatwerk workshops gegeven op het eigen schoolplein. Deelnemers kunnen leerkrachten, ouders, de conciërge of andere betrokkenen zijn.  
 
 
Leerlingen op de Korte Vlietschool en de Eerste Leidse Scholenvereniging aan de slag.
 
In de workshops is aandacht onder meer voor het onderhoud van het groen, het gebruik van het plein in het lesprogramma en het ontwikkelen van educatieve activiteiten op het plein. Aan het einde van het traject is ook de beleef- en beheerkalender ingevuld. Zo heeft elke school na afloop een handige kalender waar alle onderhoudstaken en leuke activiteiten in opgenomen zijn.
 
Op basis van de evaluatie van dit workshopprogramma zal Fonds 1818 beslissen of dit programma volgend jaar wordt gecontinueerd. De scholen die nog niet zijn ingepland, zijn op de wachtlijst geplaatst. Mocht u interesse hebben om bij een eventueel vervolg in het schooljaar 2014-2015 deel te nemen aan het traject mail dan naar groeneschoolpleinen@fonds1818.nl
 
Het programma is alleen bestemd voor basisscholen die een donatie van Fonds 1818 ontvingen voor de aanleg van een groen schoolplein. Andere scholen wordt dringend verzocht niet te reageren.
 
 
 
Aanmelden voor donatie blijft mogelijk in 2014
Omdat er nog steeds scholen zijn die een groen plein willen aanleggen, blijft het mogelijk een donatie aan te vragen bij het programma Groene Schoolpleinen van Fonds 1818. 
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het programma eind 2013 zou sluiten en geen nieuwe aanvragen meer in behandeling zouden worden genomen. Gezien het grote belang dat Fonds 1818 hecht aan natuurbeleving op scholen, is besloten het programma in 2014 voort te zetten. 
 
De redenen waarom scholen niet eerder een aanvraag indienden zijn divers. Soms moesten ze eerst aan het idee wennen, zijn ze geïnspireerd door andere scholen in hun omgeving of heeft een nieuwe directeur nieuwe ideeën over het gebruik van het plein. Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt het fonds wel altijd naar deze redenen.
 
Inmiddels doen circa 190 scholen mee. In de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden, de Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten zijn nog altijd veel meer scholen die géén groen plein hebben.
 
Alle informatie over het programma en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website www.groeneschoolpleinen.nl
 
 
 
Nieuwe pleinen
In de afgelopen maanden zijn weer veel pleinen opgeleverd.
 
De Leeuwerikhoeve in Den Haag is in medio mei geopend maar al langer in gebruik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Groene Oase in Maasland kreeg veel stammen om op te klimmen, een podium rond een boom....
     
... en een buitenklas met echt schoolbord.
 
Op de Beatrixschool in Pijnacker is veel gewerkt met wilgen. 
        
 
De Galvanischool in Den Haag kreeg een groen plein met een boomhut.
 
Op de Catharina Amaliaschool in Leidschenveen opende de kinderen het plein met het planten van oranje afrikaantjes.
Is uw schoolplein ook opgeleverd en wilt u een plekje in onze nieuwsbrief? Laat het ons weten.
 
 
 
Bloggen over het schoolplein
De Archipelschool in Den Haag houdt een blog bij over het hele proces dat leidt naar de aanleg van een groen schoolplein.
 
 
 
 
Alweer een tijdje bezig
De kinderen van basisschool Het Palet in Zoetermeer kunnen al weer een hele tijd spelen op hun plein. Opvallend is dat de kinderen vroeger vooral op één plein speelden en nu beide pleinen gebruiken. Alleen het betrekken van ouders en buurtbewoners bij het onderhoud blijft lastig. Zonder ervaring is het ook moeilijk om te weten wat te doen. Daarom houdt de school binnenkort samen met de ontwerper een TuinWerkOchtend om ouders te adviseren en te begeleiden.
 
 
 
 
Insteressante websites
 
Heel veel lesideeën voor op het groene schoolplein.
Hét netwerk voor iedereen die met groen spelen bezig is.
De gemeente Rotterdam heeft een aantal groene pleinen laten aanleggen. Hier alle informatie.
Een website van IVN die ouders en kinderen laat (her)ontdekken hoe leuk buitenspelen is.
Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving
Speciaal voor kinderen, de OERRR kaarten van Natuurmonumenten met spelletjes, tips, activiteiten en nog veel meer in de natuur.
Alles over water in het onderwijs en op het plein.
 
Heel veel scholen hebben een pagina op Facebook. Like ons dan liken wij jou en delen we alles wat betrekking heeft op het plein. Groene Schoolpleinen op Facebook
 
 
Fonds 1818 maakt deze nieuwsbrief speciaal voor de deelnemers van het programma Groene Schoolpleinen. Ideeën of reacties kunt u mailen naar groeneschoolpleinen@fonds1818.nl.
 
Lang niet iedereen die met groene schoolpleinen bezig is staat in ons bestand. Kunt u deze nieuwsbrief doorsturen naar de leden van uw werkgroep? Of meld ze aan voor de nieuwsbrief via groeneschoolpleinen@fonds1818.nl
Fonds 1818 | Postbus 895 | 2501 CW  Den Haag | 070 364 11 41