PPO Post, speciale editie 4 Juni 2014
Inleiding
Enige tijd geleden is het ondersteuningsplan door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en op 25-04-2014 is het ondersteuningsplan aangeboden aan de Inspectie van het Onderwijs. In het ondersteuningsplan zijn keuzes gemaakt die de nodige gevolgen hebben voor scholen in het Rotterdamse. Zowel vanwege de veranderde financiering, al vanwege de veranderde dienstverlening. Zo is gekozen voor het laag in de organisatie en de teams leggen van bevoegdheden, veel vertrouwen in de professional en minder bureaucratie. Gezien de korte aanlooptijd voor de implementatie van het ondersteuningsplan en de naderende deadline van 01-08-2014 moet het komende schooljaar worden beschouwd als een transformatiejaar. Keuzes die zijn gemaakt, zijn niet ‘in beton gegoten’ en waar blijkt dat het evident ander uitpakt dan beoogd, moet uiteraard worden bijgestuurd. In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de personele inrichting van de onderwijsarrangeerteams (OAT’s). Er is een indeling gemaakt welke PPO-medewerker in welk OAT komt te werken en ook is inmiddels bekend welke schoolcontactpersoon (SCP) welke scholen gaat begeleiden. In deze nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd. Over de verdeelsleutel ten aanzien van onder andere het aantal uren schoolcontactpersoon moet nog een bestuurlijk besluit genomen worden. Wanneer hierover meer bekend is, wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. 
Wat is een onderwijsarrangeerteam (OAT)?
Een onderwijsarrangeerteam bestaat uit onderwijsprofessionals op de diverse/ meest voorkomende aandachtsgebieden die snel hulp kunnen verlenen aan een school waar een ondersteuningsvraag is. Ieder OAT heeft een teamleider die leiding geeft aan het team. Ondersteuning van het specialistische team kan door een OAT op afroep ingezet worden binnen de scholen. Ieder OAT staat ten dienste van de scholen die in haar werkgebied liggen (voor de indeling zie bijlage 7 van het ondersteuningsplan op www.pporotterdam.nl). Alle scholen hebben een eigen schoolcontactpersoon. Samen met de schoolcontactpersoon is de school verantwoordelijk voor het arrangeren van passende ondersteuning aan ieder kind met een ondersteuningsvraag.
Wie werken er in de OAT’s?
Hieronder staat de indeling vermeld van de medewerkers per OAT. Dikgedrukte namen zijn de OAT-teamleiders; plv staat voor plaatsvervangend teamleider.
 
Wijkindeling OAT met medewerkers  (A t/m I)
 
OAT A  Hoogvliet, Pernis
D. van Beusekom
Teamleider OAT
A. Buis
Plv. Teamleider OAT
F. Schreij
 
J. Muntz
 
M. de Haan
 
M. Atzori
 
K. de Melker Worms
 
   
OAT B  Charlois
F. van Twist
Teamleider OAT
S. Lems
Plv. Teamleider OAT
C. Bijleveld
 
C. v. Orsouw-Hartmans
 
I. Visser
 
J. Bezemer
 
J. Romijn
 
M. Mak
 
C. Uitterlinden-Leunis
 
J. van Mastrigt-van Opdorp
 
M.E. Bron-Overmars
 
R.E. van Kralingen
 
T. Kusters
 
Y. Jacobsen Jensen
 
 
OAT C  Feijenoord
M. Werlich
Teamleider OAT
A.J.M. Nobel-van Dienst
Plv. Teamleider OAT
 B. Anemaet -Lokker
 
 K. Stentler
 
A. Schuys
 
D. Molier
 
D.  Willmes
 
H. Janse
 
J.M. van der Leeden-Korevaar
 
L. Penninkhof
 
M. Diederiks
 
A. van Dorp
 
E.C.G. van der Sluijs-van Breda
 
E.R. de Lange
 
S. Westerink
 
P. van Wouwe
 
 
 OAT D IJsselmonde
W. Jongsten
Teamleider OAT
I. van Dongen
Plv. Teamleider OAT
C. Jalving
 
E. Duiser
 
H. Kersten
 
M. Ammerlaan
 
D. van Beusekom
 
M. v.d. Kooy
 
M.E. Oostveen-Provilij
 
N. Kuilenberg
 
R. Edel
 
O.C. Woerdings
 
 
OAT E Prins Alexander
M. Hoogenhout
Teamleider OAT
M.E. Streng-Brouns
Plv. Teamleider OAT
C. Arts
 
E. Holleboom
 
M. Waanders
 
M. Franke
 
M.H. van Engelenburg
 
P. de Koe
 
S. Greeve
 
B.T.O. van Leeuwen-Stierman    (combinatie met A)
 
 
OAT F Delfshaven
A.A. Troelstra
Teamleider OAT
L. Elzakkers
Plv. Teamleider OAT
F. Jacobs
 
J. Laforet
 
N.A. Jansma
 
N.L.R. Hogenkamp
 
S.N. Al
 
M. Bank
 
C.C.F. Bomberg           (combinatie met B)               
 
 
OAT G Kralingen-Crooswijk
N. Jalink
Teamleider OAT
I. Steenwinkel
Plv. Teamleider OAT
A. Brinkert
 
A. Bakker
 
D. van Grondelle
 
M. Verhart
 
M. Zaaijer
 
B.E. Arendsen
 
 
OAT H Rotterdam Centrum en Noord
M. van Westrenen
Teamleider OAT
M. Versluis
Plv. Teamleider OAT
F. Lever
 
I. van Gent
 
J. Verburg
 
M. Clarijs
 
M. Blaak
 
T. van Drielen
 
  
OAT I Hillegersberg-Schiebroek en Overschie
M. Crezee
Teamleider OAT
E. v.d. Wouden
Plv. Teamleider OAT
A. v.d. Vorm
 
G. Briggeman
 
H. van Vliet
 
M. Rouwers
 
M. C.C.E. vd Sloot- van Haaster
 
R. Reitsma
 
B. Witlox (combinatie met G)       
 
 
De teamleider van specialistische team is Merlijn Jacobs, zij wordt tevens belast met plaatsvervangende directietaken  Het is nog niet bekend wélke PPO-medewerkers precies in het specialistische team geplaatst zullen worden.
 
 Taakverdeling binnen de OAT’s
Het OAT beoordeelt onder andere de aanvragen van extra ondersteuning en ziet tevens toe op de uitvoering van de extra ondersteuning. Daarnaast biedt het OAT ondersteuning bij het voorkomen van thuiszitters. In een OAT zijn verschillende taken ondergebracht die worden uitgevoerd door verschillende discipline. Taken die door een OAT worden uitgevoerd zijn o.a. teamleider, schoolcontactpersoon, ambulante begeleiding, het geven van leesbehandelingen, logopedische activiteiten, coördinatie tussenvoorziening, coördinatie LAN. De inhoudelijke invulling van de verschillende taken binnen het OAT worden momenteel verder uitgewerkt. Wanneer hierover meer bekend is, zal dit worden gecommuniceerd.
Stafbureau
Binnen het stafbureau zijn de belangrijkste ondersteunende processen geborgd. Het gaat hierbij om: kwaliteitszorg, financiën, personeelszorg, ICT en communicatie. Daarnaast wordt vanuit het stafbureau ook de ondersteuning aan de onderwijsarrangeerteams en de toeleidingscommissie verzorgd. De medewerkers van het stafbureau worden aangestuurd door het hoofd bedrijfsbureau. Op het stafbureau werken de volgende medewerkers:
 
Hoofd bedrijfsbureau: vacature (waarschijnlijk per 01-07-2014 vervuld)
Beleidsadviseurs: Elise Barendse, Esther Haeser, Laura Simonse
Programmamanager: Monique de Sterke
Officemanager:  Paulien Haas en Susan Martin
Personeelsbeleid: Natasja Rama en Susan Martin
Financiën:    Jacoline Hoogenes en Cindy van Dam
Secretariële ondersteuning:  Jacoline Hoogenes, Jenny Rokette, Cindy van Dam, Monique Bouman, Margreet Hofman
Hieronder volgt het overzicht van welke schoolcontactpersoon gekoppeld is aan welke school in het samenwerkingsverband:
BRIN
type
Naam
Wijk
Bestuur
SCP nieuw
BLZ WSNS
10QX03
bao
Basisschool Oudeland
A: Hoogvliet, Pernis
47595
Fook Schreij
Marloes Blaak
16KS01
bao
Jacobus
A: Hoogvliet, Pernis
24597
Fook Schreij
Nadia van Santen
16ZM00
bao
RK BS De Schakel
A: Hoogvliet, Pernis
24597
Fook Schreij
Anton Troelstra
19CF00
bao
De Plataan
A: Hoogvliet, Pernis
41775
Fook Schreij
Gerard Briggeman
19DN00
bao
Bs Het Prisma
A: Hoogvliet, Pernis
41775
Fook Schreij
Eva de Lange
19CT00
bao
Andries V/d Vlerkschool
A: Hoogvliet, Pernis
41775
Kelly de Melker Worms
Natasha Hogenkamp
19DN01
bao
BS Het Prisma
A: Hoogvliet, Pernis
41775
Kelly de Melker Worms
Eva de Lange
19DS00
bao
De Tuimelaar
A: Hoogvliet, Pernis
41775
Kelly de Melker Worms
Liesbeth van der Sluijs
20KW00
bao
OBS Plevier
A: Hoogvliet, Pernis
41775
Kelly de Melker Worms
Ingrid van Dongen: Plevier
Marloes Blaak: loc. Boomgaard
08VN00
bao
Het Waterschip
A: Hoogvliet, Pernis
35803
Marissa Atzori
Gerard Briggeman
09YO00
bao
Basissch Het Middelpunt
A: Hoogvliet, Pernis
47595
Marissa Atzori
Bo Arendsen
10QX00
bao
PC Basissch Zalmplaat
A: Hoogvliet, Pernis
47595
Marissa Atzori
Ingrid van Dongen
10QX02
bao
Westpunt
A: Hoogvliet, Pernis
47595
Marissa Atzori
Liesbeth van der Sluijs
19DQ00
bao
De Notenkraker
A: Hoogvliet, Pernis
41775
Marissa Atzori
Natasha Hogenkamp
21HJ00
sbao
SBO Hoogvliet
A: Hoogvliet, Pernis
41775
Marissa Atzori
x
x
x
MKD Klavertje Vier
A: Hoogvliet, Pernis
x
Mieke de Haan
x
05YM00
sbao
SSBO De Koppeling
B: Charlois
47595
Elis Bron-Overmars
Ingrid van Dongen
20RD00
sbao
SSBO Sonnevanck
B: Charlois
41775
Elis Bron-Overmars
Gerard Briggeman
18PX00
bao
OBS De Triangel
B: Charlois
41775
Elis Bron-Overmars
Elis Bron
23GW00
bao
Ibn I Sina
B: Charlois
30731
Elis Bron-Overmars
23GW00: Ingrid van Dongen
23GW01: Nadia van Santen
17FC00
bao
Elisabeth school
B: Charlois
24597
Elis Bron-Overmars
Liesbeth van der Sluijs
18LX00
bao
De Toermalijn
B: Charlois
41775
Jeanne Romijn
Simone Al
18LX01
bao
OBS De Toermalijn
B: Charlois
41775
Jeanne Romijn
Simone Al
18OR00
bao
Charlois
B: Charlois
41775
Jeanne Romijn
Gerard Briggeman
09TP00
bao
Wilhelminaschool
B: Charlois
47595
Jeanne Romijn
Nienke Jansma
12GJ00
bao
Steven Stemerdingschool
B: Charlois
47595
Jeanne Romijn
Eva de Lange
18BD00
so
Tyltylschool
B: Charlois
41775
Carli Uitterlinden-Leunis
x
20RL00
so
De Archipel
B: Charlois
41775
Carli Uitterlinden-Leunis
x
10MY00
bao
Beatrixschool
B: Charlois
47595
Carli Uitterlinden-Leunis
Oglaya Woerdings
29YC00
bao
Cosmicus
B: Charlois
41800
Joke van Mastrigt
Eva de Lange
12WT00
bao
Chr Basissch De Klaver
B: Charlois
47595
Joke van Mastrigt
Oglaya Woerdings
17ES00
bao
Christophoorschool
B: Charlois
24597
Joke van Mastrigt
Simone Al
18QZ00
bao
BS over De Slinge
B: Charlois
41775
Rebecca van Kralingen
Natasha Hogenkamp
18GY00
bao
De Kameleon
B: Charlois
41775
Rebecca van Kralingen
Eva de Lange
20RI00
so
Dr A V Voorthuysenschool
B: Charlois
41775
Stefanie Lems
x
05SW00
bao
Basisschool Het Kompas
B: Charlois
41646
Ywanka Jacobsen Jensen
x
12PF00
bao
Oec Bs Dd Hoeksteen
B: Charlois
47595
Ywanka Jacobsen Jensen
Elis Bron
16WZ00
bao
Chr Basissch De Akker
B: Charlois
47595
Ywanka Jacobsen Jensen
De Akker: Elis Bron
Elout van Soeterwoude: Bo Arendsen
18EE00
bao
Globe
B: Charlois
41775
Ywanka Jacobsen Jensen
Jolanda van der Leeden
19BE00
bao
De Clipper
C: Feijenoord
41775
Diana Willmes
Nienke Jansma
24NX00
bao
De Pijler/Noordereiland
C: Feijenoord
41775
Diana Willmes
Liesbeth Kreuk: Pijler
Bo Arendsen: Noordereiland
13RP00
bao
Oranjeschool v Basissond
C: Feijenoord
47595
Diana Willmes
Nadia van Santen
16SM00
sbao
SBO Laurens-Cupertino
C: Feijenoord
24597
Marjo Diederiks
Elis Bron
17AP00
bao
Agnessch v Kath BSO
C: Feijenoord
24597
Marjo Diederiks
Marlies Oostveen
17DF00
bao
Theresiasch v KBSO
C: Feijenoord
24597
Marjo Diederiks
Bo Arendsen
17EI00
bao
Het Festijn
C: Feijenoord
24597
Marjo Diederiks
Oglaya Woerdings
18UM00
bao
Pantarijn
C: Feijenoord
41775
Marjo Diederiks
Helga van Engelenburg
18ZU00
bao
De Schalm
C: Feijenoord
41775
Eva de Lange
Simone Al
19AF00
bao
Nelson Mandela
C: Feijenoord
41775
Eva de Lange
Simone Al
19AW00
bao
De Dukdalf
C: Feijenoord
41775
Eva de Lange
Marlies Oostveen
24PB00
bao
Basisschool de Wissel
C: Feijenoord
40269
Eva de Lange
Liesbeth van der Sluijs
18VY00
bao
De Zonnehoek
C: Feijenoord
41775
Eva de Lange
Oglaya Woerdings
18WG00
bao
Blyvliet
C: Feijenoord
41775
Heleen Janse
Liesbeth van der Sluijs
18VF00
bao
Bloemhof
C: Feijenoord
41775
Heleen Janse
Helga van Engelenburg
16UW00
bao
Pnielschool
C: Feijenoord
47595
Jolanda van der Leeden
Jolanda van der Leeden
13YZ00
bao
Da Costaschool v BSO
C: Feijenoord
47595
Jolanda van der Leeden
Nadia van Santen
16YB00
bao
Chr Basissch De Sleutel
C: Feijenoord
47595
Jolanda van der Leeden
Liesbeth Kreuk
17DP00
bao
De Globetrotter
C: Feijenoord
24597
Heleen Janse
Liesbeth van der Sluijs
18TM00
bao
De Akkers
C: Feijenoord
41775
Jolanda van der Leeden
Ingrid van Dongen
14XB00
sbao
Heldringschool
C: Feijenoord
47595
Marianne Nobel
Marianne Nobel
20RT00
so
Reconvalescentenschool
C: Feijenoord
41775
Annemarie Schuijs
x
18SV00
bao
De Mare
C: Feijenoord
41775
Annemarie Schuijs
Eva de Lange
14FC00
bao
Vreewijkschool
C: Feijenoord
47595
Liesbeth vd Sluijs van Breda
Marloes Blaak
14HU00
bao
Joh Bogermanschool
C: Feijenoord
47595
Liesbeth vd Sluijs van Breda
Bo Arendsen
16WJ00
bao
Heemskerkschool
C: Feijenoord
47595
Liesbeth vd Sluijs van Breda
16WJ00: Oglaya Woerdings
16WJ02: Liesbeth vd Sluijs (Groen v. Prinsterer)
16YU00
bao
Chr BS Willem van Oranje
C: Feijenoord
47595
Liesbeth vd Sluijs van Breda
16YU00: Marlies Oostveen
16YU01: Nadia van Santen  (Savornin Lohman)
18VR00
bao
De Piramide
C: Feijenoord
41775
Liesbeth vd Sluijs van Breda
Eva de Lange
20FK00
bao
De Barkentijn
D: IJsselmonde
41775
Cor Jalving
Nienke Jansma
08AM00
bao
Van Brienenoordschool
D: IJsselmonde
31075
Cor Jalving
Marlies Oostveen
17EA00
bao
Paus Joannessch v KBSO
D: IJsselmonde
24597
Cor Jalving
Oglaya Woerdings
17AB00
bao
RK BS Mr van Eijck
D: IJsselmonde
24597
Hansje Kersten
Gerard Briggeman
17CB00
bao
Meester Baars school
D: IJsselmonde
24597
Hansje Kersten
Gerard Briggeman
18ZH00
bao
Samsam
D: IJsselmonde
41775
Hansje Kersten
Ingrid van Dongen
19BU00
bao
De Kubus
D: IJsselmonde
41775
Hansje Kersten
Daniëlle van Beusekom
20RV00
sbao
SSBO v Heuven Goedhart
D: IJsselmonde
41775
Ingrid van Dongen
Gerard Briggeman
13HY00
bao
Pr Willem Alexandersch
D: IJsselmonde
47595
Marcia Ammerlaan
Gerard Briggeman
13NA00
bao
Prinses Margrietschool
D: IJsselmonde
47595
Marcia Ammerlaan
Gerard Briggeman
14KK00
bao
PCB de Regenboog
D: IJsselmonde
47595
Marcia Ammerlaan
Nienke Jansma
18WX00
bao
De Catamaran
D: IJsselmonde
41775
Marcia Ammerlaan
Simone Al
19BU01
bao
OBS De Kubus
D: IJsselmonde
41775
Marcia Ammerlaan
Daniëlle van Beusekom
04UT00
bao
Het Open Venster
D: IJsselmonde
47595
Marlies Oostveen
Liesbeth Kreuk
07OL00
bao
Rotterdamse Schoolvereniging
D: IJsselmonde
46723
Marlies Oostveen
Ingrid van Dongen
04AD02
so
Instituut Mr Schats (REC 4)
D: IJsselmonde
62077
Marlies Oostveen
x
02XM00
so
A J Schreuderschool (ZML)
D: IJsselmonde
47595
Oglaya Woerdings
x
19CB00
bao
De Groene Palm
D: IJsselmonde
41775
Oglaya Woerdings
Gerard Briggeman
09CV00
bao
Chr Basisschool Beatrix
D: IJsselmonde
47595
Oglaya Woerdings
Liesbeth van der Sluijs
17CM00
bao
RK BS De Regenboog
D: IJsselmonde
24597
Oglaya Woerdings
Elis Bron
09TC00
bao
Dr Martin Luther Kingsch
E: Prins Alexander
74531
Colette Arts
Annegeer Brinkert
11BY00
bao
PC Bo Cornelis Haak
E: Prins Alexander
74531
Colette Arts
Diana Wilmes
11OS00
bao
Chr Bso Ds Buskensschool
E: Prins Alexander
74531
Colette Arts
Diana Wilmes
10MO00
bao
Albert Plesmanschool
E: Prins Alexander
74531
Colette Arts
Diana Wilmes
17NU00
bao
BS Fridtjof Nansen
E: Prins Alexander
41775
Colette Arts
Monique Bank
16YW00
bao
Basissch De Vliedberg
E: Prins Alexander
24597
Els Holleboom
Marjo Diederiks
17EO00
bao
Jan Antonie Byloo
E: Prins Alexander
41775
Els Holleboom
Annet Bakker
17OJ00
bao
Kruidenhoek
E: Prins Alexander
41775
Els Holleboom
Annet Bakker
17OY00
bao
Prins Alexander
E: Prins Alexander
41775
Els Holleboom
Marjolein Versluis
28CL00
bao
KDBS Het Tangram
E: Prins Alexander
24597
Els Holleboom
Susanne Greeve
30RP00
bao
De Verbinding
E: Prins Alexander
42619
Majke Streng
Cor Jalving
18BL00
bao
Passe-Partout
E: Prins Alexander
41775
Marjolein Franke
Cor Jalving
24NZ00
bao
De Kleine Prins
E: Prins Alexander
24597
Marjolein Franke
Marjolein Versluis
17PN00
bao
De Meridiaan
E: Prins Alexander
41775
Helga van Engelenburg
Marcia Ammerlaan
17RL00
bao
De Pionier school
E: Prins Alexander
24597
Helga van Engelenburg
Marjo Diederiks
17RX00
bao
Min Marga Klompe school
E: Prins Alexander
24597
Helga van Engelenburg
Marcia Ammerlaan / Annet van der Louw
17SL00
bao
De Horizon school
E: Prins Alexander
24597
Helga van Engelenburg
Annett Bakker
08CM00
bao
BS Rudolf Steiner School
E: Prins Alexander
41412
Petra de Koe
Cor Jalving
08UY00
bao
Onze Wereld (Loc CD)
E: Prins Alexander
74531
Petra de Koe
Cor Jalving
18BO00
bao
De Waterlelie
E: Prins Alexander
41775
Petra de Koe
Cor Jalving
24NY00
bao
Pluspunt
E: Prins Alexander
41775
Petra de Koe
Marjolein Versluis
24PA00
bao
De Stelberg v PC Bo
E: Prins Alexander
74531
Petra de Koe
Annett Bakker
20KH00
so
De Regenboog SO/VSO Zmlk
E: Prins Alexander
47595
Susanne Greeve
Ingeborg Steenwinkel
20KY00
sbao
SSBO De Kring
E: Prins Alexander
41775
Susanne Greeve
Susanne Greeve
20VT00
so
de Piloot
E: Prins Alexander
41775
Susanne Greeve
x
09EB00
sbao
SSBO De Boei
E: Prins Alexander
74531
Susanne Greeve
Susanne Greeve
MKD de Kleine Plantage
E: Prins Alexander
Susanne Greeve
x
27XK00
bao
HST
E: Prins Alexander
74531
Susanne Greeve
Cor Jalving
08AO00
bao
Het Spoor
F: Delfshaven
40237
Frank Jacobs
Hansje Kersten
12VC00
bao
De Korf
F: Delfshaven
41775
Frank Jacobs
Laura Elzakkers
13QN00
bao
De Vierambacht
F: Delfshaven
41775
Frank Jacobs
Frank Jacobs
08CK00
bao
Montessorischool
F: Delfshaven
41548
Frank Jacobs
Diana Wilmes
11UB00
bao
Delfshaven
F: Delfshaven
41775
Frank Jacobs
Jet Laforet
08CL00
bao
Van Oldenbarneveltschool
F: Delfshaven
97176
Jet Laforet
Els Holleboom
13BC00
bao
obs Duo 2002
F: Delfshaven
41775
Jet Laforet
Laura Elzakkers
13LW00
bao
De Driehoek
F: Delfshaven
41775
Jet Laforet
Laura Elzakkers
17ZI00
bao
Emmaus school
F: Delfshaven
24597
Jet Laforet
Stefanie Lems
12XS00
bao
CBS Mozaiek
F: Delfshaven
74531
Laura Elzakkers
Marissa Atzori
18AA00
bao
Nicolaas school
F: Delfshaven
24597
Laura Elzakkers
Hansje Kersten
22NT00
bao
Islamitische BS Al-Ghazali
F: Delfshaven
30731
Nienke Jansma
Marissa Atzori
23UP00
bao
Shri Saraswatie School
F: Delfshaven
30709
Nienke Jansma
Annet van der Louw
12DY00
bao
De Boog
F: Delfshaven
41775
Nienke Jansma
Frank Jacobs
20RW00
sbao
SSBO Henry Dunant
F: Delfshaven
41775
Natasha Hogenkamp
Marissa Atzori
06RV00
sbao
SSBO Dr J C Logemann
F: Delfshaven
74531
Natasha Hogenkamp
Els Holleboom
18YD00
sbao
SSBO St Lucas
F: Delfshaven
24597
Natasha Hogenkamp
Stefanie Lems
03GE00
bao
Prinses Margriet School
F: Delfshaven
40237
Natasha Hogenkamp
Marissa Atzori
17ZD00
bao
RK Maria Basisschool
F: Delfshaven
24597
Simone Al
Marjoleine Franke
17ZO00
bao
Mariasch v Kath BSO
F: Delfshaven
24597
Simone Al
Annet van der Louw
17ZU00
bao
Valentijnschool
F: Delfshaven
24597
Simone Al
Annegeer Brinkert
03WW
bao
Eloutschool
F: Delfshaven
74531
Monique Bank
Hansje Kersten
13BC01
bao
Duo 2002, loc. Starrenburg
F: Delfshaven
41775
Jet Laforet
Laura Elzakkers
13DM00
bao
Eben Haezerschool
F: Delfshaven
74531
Monique Bank
Frank Jacobs
13NX00
bao
Dr. J. Woltjerschool
F: Delfshaven
74531
Monique Bank
Stefanie Lems
14EJ00
bao
Finlandia
F: Delfshaven
41775
Monique Bank
Monique Bank
23GW02
bao
IBS Noen
G: Kralingen-Crooswijk
30731
Annegeer Brinkert
Annet Bakker
14CL00
bao
Waalse School
G: Kralingen-Crooswijk
74531
Annegeer Brinkert
Marjoleine Franke
20RJ00
so
A Willeboerschool
G: Kralingen-Crooswijk
41775
Annet Bakker
x
19HS00
sbao
SSBO Johannes-Martinus
G: Kralingen-Crooswijk
24597
Annet Bakker
Stefanie Lems
05SR00
bao
PC Basisschool A S Talma
G: Kralingen-Crooswijk
74531
Annet Bakker
Jet Laforet
06NO00
bao
Nieuwe Park Rozenburgsch
G: Kralingen-Crooswijk
74531
Annet Bakker
Riemke Reitsma
17TU00
bao
De Bavokring school
G: Kralingen-Crooswijk
24597
Bo Arendsen
Riemke Reitsma
18AK00
bao
Oscar Romero school
G: Kralingen-Crooswijk
24597
Bo Arendsen
Riemke Reitsma
20HA00
bao
De Kleine Wereld
G: Kralingen-Crooswijk
41775
Bo Arendsen
Annet Bakker
20HQ00
bao
Basisschool de Esch
G: Kralingen-Crooswijk
41775
Bo Arendsen
Annet Bakker
05WM00
bao
De Kralingsche School
G: Kralingen-Crooswijk
97137
Dees van Grondelle
Heleen Janse
05WN00
bao
Montessorischool
G: Kralingen-Crooswijk
41547
Dees van Grondelle
Diana Wilmes
09DH00
bao
Vrije School Vredehof
G: Kralingen-Crooswijk
41412
Dees van Grondelle
Frank Jacobs
09GQ00
bao
De Vier Leeuwen
G: Kralingen-Crooswijk
41775
Ingeborg Steenwinkel
Annet Bakker
10UF00
bao
OBS Pierre Bayle
G: Kralingen-Crooswijk
41775
Ingeborg Steenwinkel
Frank Jacobs
14HY00
bao
Arent Basisschool
G: Kralingen-Crooswijk
74531
Ingeborg Steenwinkel
Frank Jacobs
15FO00
bao
Kon Wilhelminaschool
G: Kralingen-Crooswijk
74531
Ingeborg Steenwinkel
Susanne Greeve
16XX00
bao
BS Combinatie 70
H: Rotterdam Centrum en Noord
41775
Fredy Lever
Ywanka Jacobsen Jensen
18AU00
bao
Willibrordschool
H: Rotterdam Centrum en Noord
24597
Fredy Lever
Marjoleine Franke
03DX00
bao
Jan Prins
H: Rotterdam Centrum en Noord
41775
Fredy Lever
Diana Wilmes
08GN00
bao
Babylon Taalschool
H: Rotterdam Centrum en Noord
41775
Joke Verburg
Ingeborg Steenwinkel
14FG00
bao
Basisschool Het Plein
H: Rotterdam Centrum en Noord
74531
Joke Verburg
Emiel van der Wouden
14KP00
bao
Juliana v Stolbergschool
H: Rotterdam Centrum en Noord
74531
Joke Verburg
Emiel van der Wouden
04FI00
bao
Prinses Julianaschool
H: Rotterdam Centrum en Noord
74531
Margreet Clarijs
Emiel van der Wouden
15IT00
bao
COS De Wereld
H: Rotterdam Centrum en Noord
40237
Margreet Clarijs
Jet Laforet
08XI00
bao
Rotterdamse Schoolver.
H: Rotterdam Centrum en Noord
46723
Margreet Clarijs
Marjo Diederiks
06BG00
bao
Basisschool Het Landje
H: Rotterdam Centrum en Noord
41775
Margreet Clarijs
Marjoleine Franke
??
sbao
SBO Joh. De Graaf/SBO W. vd Velden
H: Rotterdam Centrum en Noord
74531
Marjolein Versluis
SBO Joh. De Graaf: Emiel van der Wouden
SBO W. van der Velden: Stefanie Lems
14HB00
bao
BS De Blyberg
H: Rotterdam Centrum en Noord
41775
Marjolein Versluis
Fredy Lever
16JC00
bao
De Klimop
H: Rotterdam Centrum en Noord
41775
Marloes Blaak
Frank Jacobs
17YR00
bao
Dominicusschool
H: Rotterdam Centrum en Noord
24597
Marloes Blaak
Annet Bakker
18AH00
bao
De Provenier
H: Rotterdam Centrum en Noord
24597
Marloes Blaak
Hansje Kersten
18AP00
bao
Augustinus school
H: Rotterdam Centrum en Noord
24597
Marloes Blaak
Ingeborg Steenwinkel
17TZ00
bao
Hildegardisschool
H: Rotterdam Centrum en Noord
24597
Toos van Drielen
Frank Jacobs
17UE00
bao
Imelda school
H: Rotterdam Centrum en Noord
24597
Toos van Drielen
Heleen Janse
14JR00
bao
De Margriet
H: Rotterdam Centrum en Noord
41775
Toos van Drielen
Emiel van der Wouden
17WK00
so
St Matth Sch VSO ZMLK
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
71371
Emiel vd Wouden
x
20RK00
so
Openluchtschool R'dam
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
41775
Emiel vd Wouden
x
20RX00
so
Mytylschool De Brug
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
41775
Emiel vd Wouden
x
17FH00
bao
Openb. Daltonschool Overschie
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
41775
Emiel vd Wouden
Cor Jalving
17FY00
bao
Tuinstad Schiebroek
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
41775
Emiel vd Wouden
Jet Laforet
01XU00
bao
Hildegaertschool
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
40774
Emiel vd Wouden
Diana Wilmes
20RE00
sbao
SSBO C Leeflang
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
41775
Gerard Briggeman
Emiel van der Wouden
05JC00
bao
St Stephanus Basissch
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
24597
Gerard Briggeman
Heleen Janse
11CJ00
bao
Goede Herderschool
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
40774
Gerard Briggeman
Riemke Reitsma
04TT00
bao
Heybergschool Molenwiek
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
40774
Riemke Reitsma
Fredy Lever
17SW00
bao
Albert Schweitzer school
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
24597
Gerard Briggeman
Annegeer Brinkert
17LO00
bao
De Bergse Zonnebloem
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
41775
Gerard Briggeman
Ywanka Jacobsen Jensen
00AW00
so
Bergse Veld Sch SO/IOBK
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
62077
Lotte van der Sloot
x
04AD00
so
Instituut Mr Schats
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
62077
Lotte van der Sloot
x
17TP00
bao
Fatima school
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
24597
Lotte van der Sloot
Stefanie Lems
05DG00
bao
Sint Michael Basisschool
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
24597
Lotte van der Sloot
Fredy Lever
17MV00
bao
Eduard V Beinumschool
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
41775
Riemke Reitsma
Fredy Lever
17NJ00
bao
Jacob Maris-School
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
41775
Riemke Reitsma
Jet Laforet
09CW00
bao
C.B.S. Overschie
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
40237
Gerard Briggeman
x
10MZ00
bao
Emmaschool
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
40774
Riemke Reitsma
Ywanka Jacobsen Jensen
17JH00
bao
De Wilgenstam
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
41775
Riemke Reitsma
Ywanka Jacobsen Jensen
17TF00
bao
Tarcisius school
I: Hillegersberg-Schiebroek, Overschie
24597
Riemke Reitsma
Monique Bank
199 locaties
Scholen
BLZ 2013-2014
Medewerker PPO (SCP)
Mullerpier
Laura Elzakkers
SCP wordt later toegewezen
Park Zestienhoven
Marissa Atzori
SCP wordt later toegewezen
 
In deze nieuwsbrief:
Inleiding
Wat is een onderwijsarrangeerteam (OAT)?
Wie werken er in de OAT’s?
Taakverdeling binnen de OAT’s
Stafbureau
Overzicht van welke schoolcontactpersoon gekoppeld is aan welke school in het samenwerkingsverband
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl