#februari 2018 
Genieten van kleine dingen
Het einde van de winter komt in zicht. Er komt een tijd aan waarin de natuur zich ontwikkelt en wij volop kunnen genieten van kleine dingen: de eerste narcissen, een warme bries die de geur van de lente met zich meedraagt, de zon die weer warmte geeft. God laat in kleine dingen in de natuur zijn onmetelijke macht zien.
Wat dat betreft is het op school vaak lente. We verwonderen ons als kinderen als zich  ontwikkelen, ongeacht de seizoenen. Als team halen we veel vreugde en werkplezier uit het delen van gebeurtenissen met de kinderen. In de klas, op het plein, tijdens een kindgesprek of tijdens de weekopening. Ook hierin loven we God.

Maar op school zien we ook hoe zwaar kinderen het kunnen hebben als ze worden geconfronteerd met de donkere kanten van het leven. Een familielid die ernstig ziek is, een grootouder die overlijdt, zelf ineens ziek worden. Dit zijn zaken waar wij als team ook even stil van worden. Maar we weten dat God ons in die momenten zeker niet loslaat. Ook hiervoor danken we God.
Sieds Elze Sennema
 
Geboorte Léonore
Op 17 januari kregen we het feestelijke bericht dat onze collega Janine (groep 1/2b) is bevallen van een prachtige dochter Léonore. Met het gezin Van Hell zijn we God dankbaar dat het nu goed mag gaan met deze kleine meid. Onze felicitaties gaan uit naar Janine, René én de trotse broers Manuël en Milan.
 
Belangrijke wijziging in rapport
Sommige oplettende ouders hadden het al in ons Ouderportaal gezien: de notatie van de Cito-toetsen is veranderd. Eerst werden de uitslagen van de toetsen weergegeven van A - E. Nu hebben we als team bewust de keuze gemaakt om de verdeling in Romeinse cijfers I - V weer te geven. In de brief in de bijlage leest u alles over deze verandering. Vanwege het belang van deze informatie, bevelen we deze bijdrage van harte bij u aan.
 
Pleinwacht
Tijdens de pauze van groep 3-8 lopen de leerkrachten altijd pleinwacht. Hier hebben we voor gekozen omdat het plein en veld samen om extra ogen vraagt. Ook kan de eigen leerkracht direct conflicten uitpraten met kinderen van zijn/haar eigen groep. Dit scheelt weer veel onderwijstijd als de kinderen weer terug zijn in de klas.
Toch kregen we soms van kinderen te horen dat er geen pleinwacht was op het moment dat het nodig was. Als team hebben we dit voorgelegd aan onze MR. Zij hebben ons geadviseerd om herkenbaarder te zijn op het schoolplein. Vandaar dat we vanaf de kerstvakantie als pleinwachten rondlopen in witte veiligheidshesjes. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de MR actief meedenkt met de school!
Pleinupdate
Het plein blijft volop in ontwikkeling Vandaar dat we u steeds op de hoogte willen houden van de laatste stand van zaken.
Pomp
In de afgelopen week is de waterpomp gereed gekomen. We hebben deze nog even aan de ketting gelegd omdat we als leerkrachten eerst goed willen nadenken over hoe we de pomp gaan inzetten en welke regels we afspreken met de kinderen. Ook willen we de pomp officieel openen. Hierover ontvangt u nog apart een bericht.
Nog even om uw geheugen op te frissen: de pomp is tot stand gekomen door een schenking van de plaatselijke Lidl, een bijdrage van de Oudercommissie van onze school én natuurlijk met het geld van de bloembollenactie!
Wadi
Als school krijgen we veel reacties over de Wadi, zowel positief als negatief. Als team hebben we ons gebogen over de voor- en nadelen van de wadi in de huidige vorm. We zijn tot de conclusie gekomen dat de Wadi in de huidige vorm niet voldoet. Er blijft altijd water in staan, hij loopt maar niet leeg. Momenteel zijn we aan het onderzoeken hoe we er voor kunnen zorgen dat de Wadi sneller leegloopt na een flinke regenbui. Door hierop in te spelen willen we de Wadi weer de functie geven waarvoor wij hiervoor gekozen hebben: een droge verlaging in ons plein waarin, na een regenbui, tijdelijk wat water in blijft staan. Op deze manier is het in het voorjaar ook weer een fijne plek om in te spelen.
Pleinklus-ochtend
In de komende tijd willen we een pleinklus-ochtend organiseren. Inmiddels hebben we een aantal mooie klussen bedacht die het plein nog leuker en uitdagender gaan maken.
Zo willen we een kleine afgebakende zandbak maken. Ook willen we een mooie houten stroomgoot maken bij de pomp zodat kinderen afgebakend heerlijk met water en zand kunnen spelen. Al deze dingen kunnen we best zelf, mits we voldoende handige handen krijgen van de ouders. Ook willen we een deel van de geul bestraten met kasseitjes.
Binnenkort komt er een apart bericht waarin de datum bekend wordt voor deze klusochtend!


Studiedag Sieds Elze
Vanaf januari is Sieds Elze Sennema begonnen aan een nieuwe studie. Hij zal de komende jaren op de donderdagen aan de studie zijn om een Master-graad als schoolleider te behalen. Vandaar dat hij de donderdagen niet op school zal zijn. Sieds' werkdagen zijn dan van maandag t/m woensdag. Voor de donderdag is de school op zoek om intern iemand te vinden die op deze dag deels zijn taken zal vervangen.
Voorleeswedstrijd
Donderdag 8 februari as. vertegenwoordigt Nienke van Eijk (groep 8) onze school tijdens de kwartfinale van De Nationale Voorleeswedstrijd. Zij is door groep 8 gekozen als beste voorlezer van de groep en gaat nu haar best doen om ook de jury in de bibliotheek van Nijkerk te overtuigen van haar voorleestalent. 
Succes, Nienke! 
 
Van de leescoördinator
In de bijlage vindt u weer nieuws van onze leescoördinator, juf Engelien. Hierin vertelt ze wat we in deze periode doen aan leesbevordering bij uw kind(eren).
Heeft u uw kind al ingeschreven?
Afgelopen woensdag hebben we de deuren weer voor geïnteresseerde ouders geopend tijdens de jaarlijkse open ochtend. Samen met de opvang van Bzzzonder en peuterspeelzaal De Triangel hebben wij veel nieuwe gezinnen mogen verwelkomen.
Voor de organisatie van ieder nieuw schooljaar is het fijn om op tijd te weten hoeveel kinderen er staan ingeschreven. Vandaar de oproep aan onze ouders met jongere niet-schoolgaande kinderen: schrijf ze a.u.b. bijtijds in. Het liefst rond het derde jaar. Een inschrijfformulier vindt u in de bijlage.
Activiteitenkalender
6 feb - Compensatiemiddag groep 2
13 feb - Studiemiddag, alle kinderen zijn 's middags vrij. Onderwerp: meer- en hoogbegaafdheid
14 feb - Oudergebedsgroep, 8.30 uur in de Balansruimte. Iedereen is welkom
16 feb - Rapporten mee
19 feb - Spreekavond n.a.v. rapport
23 feb - Start voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij!
6 maart - Compensatiemiddag groep 2
7 maart - luizencontrole
8 maart - Studiemiddag, alle kinderen zijn 's middags vrij. Onderwerp: Onderzoekend leren

 
Alle data staan ook in het Ouderportaal, onze digitale ouder-omgeving.
Inlog kwijt? Stuur een mail:
directie.maranatha@hsn-scholen.nl

 

Maranathaschool
Grieglaan 4, 3862 GV Nijkerk
tel. 033-2451413
directeur Sieds Elze Sennema
directie.maranatha@hsn-scholen.nl
Alle ouders krijgen deze nieuwsbrief op het mailadres welke bij de school bekend is.
Wilt u uw mailadres wijzigen, stuur dan een mail naar directie.maranatha@hsn-scholen.nl