______________________________________________________

10 november 2019 – nummer 409

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

VIERINGEN

Viering zondag 10 november

Vandaag is een dienst van Schrift en Tafel. Deze zondag is de eerste van 3 zondagen van de Voleinding - de laatste 3 van het kerkelijk jaar. We lezen Lukas 19 over de vraag of wij wel weten 'wie ons tot vrede dient'.
Voorganger is ds. Tineke Dronkert.
Na de dienst is er van 11.45 - 12.45 uur gelegenheid om deel te nemen aan een gesprek over levensverhalen met als thema "Noem mijn naam". Als u hieraan deel wilt nemen moet u om 11.45 uur bij de middelste zaal (ook wel "consistorie" geheten) zijn. Daar starten we het gesprek. Voor meer informatie: zie hieronder. 

Gesprek over levensverhalen: 'Noem mijn naam'

Voor deelname aan deze gesprekken willen we u vragen om iets mee te nemen dat u herinnert aan iemand die u dierbaar is of aan een situatie waar u kracht uit hebt gehaald.

 

Datum: zondag 10 november
Tijd: 11.45 – ca. 13.00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum De Clomp 

Wanneer je een verhaal over jezelf vertelt begin je vaak met het noemen van je naam. Je levensverhaal begint bij het geboren worden en een naam krijgen. Tijdens je levensreis kun je op verhaal komen als mensen je zien, je naam noemen en je verhaal aanhoren.
Door het noemen van een naam maak je opnieuw contact met het levensverhaal van deze persoon. Daarom noemen we in de dienst ter gedachtenis aan overleden gemeenteleden met eerbied hun naam. Zo blijft de herinnering levend en worden ze niet vergeten.
Naar aanleiding van de woorden ‘Noem mijn naam’ gaan we met elkaar na de dienst op zondag 10 november in gesprek over dierbare personen uit ons leven die overleden zijn en die voor ons huidige leven ook van betekenis zijn.
Dit doen we aan de hand van een meegebracht voorwerp en een aantal vragen. Door het verhaal te vertellen achter de naam van de overleden dierbare wordt zijn/haar betekenis voor de ander duidelijk. Soms is het al heel lang geleden dat iemand overleden is, ook dan is het fijn om herinneringen op te halen, een verhaal te vertellen over het leven van deze persoon en de persoon weer even naar de voorgrond te halen.
U hoeft u niet vooraf aan te melden.

Dienstvoorbereiding "in winterslaap" tot 8 januari

Komende zondag is ds Marten Knevel (predikant in landelijke dienst) onze voorganger. Dat betekent dat er geen dienstvoorbereiding is op woensdagavond. Op 24 november is er een "Preek van de Leek" door Johan Varkevisser met medewerking van ds Tineke Dronkert. Ook dan is er geen dienstvoorbereiding. 
En daarna begint de Adventsperiode waarin op woensdagavond oecumenische vespers gevierd worden. 
We gaan dus even in winterslaap tot woensdag 8 januari. 

Uitnodiging Kliederkerk

Op zondagmiddag 17 november is er weer Kliederkerk. Weet je nog wat dat is? Kliederkerk betekent niet dat je vies wordt hoor. In het Engels noemen we het Messy Church. Dat betekent “rommelige kerk” maar wel op een gezellige en fijne manier. Je gaat, eventueel samen met je ouders of grootouders, spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Dat doe je door het doen van allerlei opdrachten. We sluiten de middag samen af met een korte viering in de kerkzaal. Je hoeft er niks speciaals voor te kunnen, iedereen kan meedoen.

Deze keer gaat het over Op Reis Gaan, over het verhaal van Abraham. We zouden het heel leuk vinden als je ook komt. En neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie bij Miriam Bierhaus 
jeugdwerk@pknzeistwest.nl

Datum: Zondag 17 november 2019
Locatie: Kerkelijk Centrum Zeist-West
Tijd: 15.00-17.00 uur

Vespers en Adventsavond 2019

Graag nodigen we u uit voor de vespers en adventsavond in Zeist-West en de Doopsgezinde Kerk.
De vespers worden gehouden op woensdag 4 en 18 december in het Kerkelijk Centrum Zeist-West in de Clomp. Aanvang 19.15 uur.
De adventsavond op woensdag 11 december in de Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a. Aanvang 19.30 uur.

Het thema van deze drie vieringen is: 'de hemel raakt de aarde'
4-12: Gertjaap Kardol en Jeannette van Andel
11-12: Annelies Soomers, Corry en Peter Gerrits
18-12: Nelleke Spiljard en Henri Wigman
Gertjaap Kardol is pianist.
Bij deze vieringen zijn geen cantores nodig.

 

GOED OM TE WETEN

Na het verbeteren van de buitenkant is onlangs begonnen met de binnenkant, de toiletgroepen en de keuken (zie hier). En vervolgens zijn de vloerbedekking en de gordijnen aan de beurt.
En waar we al eerder over hebben gesproken komt nu snel dichterbij. We moeten nieuwe tafels en stoelen bestellen, die passen bij het nieuwe interieur.
Een inrichtingscommissie heeft een zorgvuldige keuze gemaakt voor de tafels en de stoelen, die passen bij de kleuren van vloeren en gordijnen. Ze moeten natuurlijk goed zitten, stapelbaar zijn en vooral ook degelijk zijn uitgevoerd.
Het oude meubilair is zodanig versleten dat het de nieuwe vloeren zou beschadigen, dus we moeten nu snel bestellen willen we met de kerst weer kunnen zitten in ons vernieuwde interieur.
Er is maar één probleem. De inrichting moeten we als wijkgemeente helemaal zelf betalen en de reserveringen in de Wijkkas zijn niet voldoende. Ondanks uw ongetwijfeld gulle bijdragen de afgelopen weken voor het komende jaar is het niet voldoende, want we moeten ook de rest van de uitgaven het komende jaar kunnen blijven doen.
Daarom starten we de actie ‘ADOPTEER EEN STOEL!’.

Hoe adopteer ik een stoel?
Een nieuwe stoel kost € 225 en een tafel € 250. Voor de ontmoetingsruimte hebben we ongeveer 50 stoelen en 6 tafels nodig.
Als u een stoel wilt adopteren maakt u € 225 over naar de ING rekening van de Wijkkas (NL56INGB0000481587 t.n.v. PKN Zeist-West). Wilt u bij de omschrijving zetten ‘Actie stoelen’, dan zorgt de penningmeester ervoor dat het in het goede potje komt.
Natuurlijk kunt u ook met meer mensen samen een stoel adopteren, of een kleiner bedrag overmaken naar de Wijkkas. Als u er maar bijzet dat het voor de ‘Stoelen’ is komt het allemaal bij elkaar. Ook zullen we in de ontmoetingsruimte een collectebus neerzetten voor kleinere bijdragen.
Alle bijdragen, groot en klein, zijn welkom!

Na de viering op zondag 10 november zullen we een en ander nog verder toelichten.

Afwezigheid predikant

Van 18 tm 23 november ben ik afwezig. Ds Roel Bosch vervangt mij. 
Ds Tineke Dronkert

Een kaars aansteken op Allerzielen

Voor het eerst boden we de gelegenheid om een kaars te branden in onze kerk op Allerzielen, 2 november. In de week daaraan voorafgaand stond er buiten op het nieuw bestrate kerkplein een bord met de aankondiging hierover. Ook de Nieuwsbode en de kabelkrant hadden onze aankondiging overgenomen.
Een zestal mensen was die zaterdagmiddag in de kerk om namens onze gemeente mensen te verwelkomen. De kaarsen in de kerkzaal brandden, het liturgisch bloemstuk stond op een tafel en er was koffie en thee.
Al voor 3 uur kwam de eerste belangstellende binnen, daarna volgden er nog 15 anderen. Zij waren blij dat ze bij de stiltehoek de tijd mochten nemen om een kaars aan te steken en hun verhaal te vertellen. Het was voor ons als gemeenteleden heel bijzonder om hen te ontvangen en hun verhaal te mogen horen.
Om zes uur sloten we met een dankbaar gevoel de deuren achter ons. Volgend jaar hopen we dit opnieuw te kunnen doen.
Hugo Albers en Tineke Dronkert

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender

Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende schrijvers en denkers.

‘Advent maakt van ons weer beginnelingen.’
Zo omschrijft een van de auteurs van de adventskalender van het Nederlands Bijbelgenootschap de periode waarin we toeleven naar Kerst. Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan raken, verrassen en ontroeren. De NBG- adventskalender helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.

De adventskalender geeft 25 dagen lang bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat.

De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het NBG.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon:
 Aad Oorschot
Link: 
https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019

 

En opeens ben je oud

In Opgang publiceerden we een interview met Christine Smalbrugge-Hack naar aanleiding van haar recent uitgegeven boekje ‘En opeens ben je oud’, over de weg van oud worden naar oud zijn.
U kunt het 
volledige interview lezen op de website.
De eerste oplage van 150 boekjes is uitverkocht. Van de opbrengst heeft Christine een mooi bedrag aan onze wijkgemeente geschonken met speciale bestemming voor de nieuwe inrichting van het Kerkelijk Centrum. Inmiddels is de tweede oplage verschenen.
Het boekje is te koop voor € 6,90 (exclusief eventuele verzendkosten) bij Groenveld Boeken, Steynlaan 17, www.groenveldboeken.nl
Agathe de Bruin

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Adventsviering ouderen

Op maandag 16 december hebben wij een adventsviering voor alle mensen van onze kerk die 80 jaar of ouder zijn.
Het is de bedoeling dat we om half elf samen komen voor ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Om half twaalf begint de adventsviering, die door onze wijkpredikant Tineke Dronkert gehouden zal worden.
Tijdens de viering is er een collecte voor het inloophuis in Zeist West.
Tenslotte gaan we om half een  ter tafel waar een lunch geserveerd wordt.
Om half twee willen we de bijeenkomst afsluiten.
Iedereen van 80 jaar en ouder hebben we persoonlijk  uitgenodigd.
Mocht u tot de doelgroep horen en geen  uitnodiging  hebben gehad dan kunt alsnog bellen met Heleen van den Berg : 6932970

Inzameling Voedselbank Zeist

Op zondag 3, 10 en 17 november staan we weer in de ontmoetingsruimte om producten in te zamelen voor de Voedselbank Zeist.
We doen dit weer samen met de NGK.
Kijk op de website voor een 
lijstje met voorkeursproducten.
Graag uw aandacht hiervoor.Help ook weer mee!
Rik te Winkel en Jeroen de Kluiver

 

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collectes van zondag 3 november was:

- Najaarszendingscollecte: € 247,07
- Plaatselijke gemeente: € 232,44
- Diaconie: € 149,91

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* Op gedachteniszondag hebben we twee boeketten kunnen wegbrengen. Het eerste boeket is met een groet van onze gemeente gegaan naar Els Brouwer. Zij zit aan huis gebonden met haar been in het gips na een ongeval.
Het tweede boeket was voor Judith Kooiman, ds van NGK-gemeente, als steun voor haar in deze moeilijke periode van ziekte en behandeling. 

Bedankjes  

* Dankbaar was Tiny Kleefman voor de bloemen die zij onlangs vanuit de kerk ontving. Verrast is ze door de vele kaarten die ze krijgt en blij met de bezoekjes van sommige mensen. Toch gaat het niet de goede kant op en verhuist zij a.s. maandag 11 november naar: Aliantus Oud Seyst, Maurikstraat 49, studio 17, 3701 HC Zeist  

* En toen werd deze bijzondere zondag, toch nog goed. Dat prachtige bloemstuk met de groet van de gemeente, gebracht door maar liefst 2 van onze gemeenteleden! Het staat, als een stille getuige van de betekenis van deze dag, op onze tafel. Op de een bepaalde manier was ik er zo toch nog bij.
Dat ‘ongelukje’ zo kort na onze verhuizing, kwam wel aan. Tot ik mij realiseerde dat het ook 2 maanden eerder, tijdens de hectiek van die tijd, had kunnen gebeuren…… Kortom: dank, dank voor deze ‘geestelijke' ondersteuning. Belangrijk, blijkt weer, ergens bij te horen. Dank Els Brouwer  

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

Bibliodrama 12 en 15 november

Komende dinsdag 12 november is er bibliodrama van 20 - 22 uur in de kerk. Als u zich nog niet hebt opgegeven, kunt u dat nog doen tot zondagavond, liefst per mail en met vermelding van uw telefoonnummer. 
Komende vrijdag 15 november is er bibliodrama van 10.30 - 12.30 uur in de kerk. Deze activiteit gaat door tenzij er teveel stof, lawaai of andere hindernissen zijn. U kunt zich hiervoor opgeven tot dinsdagavond, liefst per mail en altijd met vermelding van uw telefoonnummer. 
Ds Tineke Dronkert

 Ideeën en mensen voor de Adventmarkt

Zondag 10 november zitten we na de viering klaar met de lijsten voor de vrijwiliigers.
U kunt aangeven waar u wel bij wilt helpen en op welke tijden. Ook op zondag 17 november kunt u nog intekenen
Ook zijn we weer op zoek naar jonge en oude taartenbakkers. Niet zo createif? Als het maar lekker is.
We hopen weer veel mensen uit de wijk naar het Kerkelijk Cenrum te rekken, dus verspreid het nieuws.

Nieuwe ideeën
Natuurlijk komen de succesnummers van vorig jaar weer terug. Maar we zijn ook nog op zoek naar leuke ideeën, bijvoorbeeld om kerstversieringen te knutselen, of andere spulletjes voor de advent- en kerstperiode.
Het moeten makkeloijk te maken ontwerpen zijn, die neit teveel tijd vragen. En het zou ook leuk zijn als ook kinderen het kunnen.

Taartenbakwedstrijd
Ook dit jaar is er weer een taartenbakwedstrijd voor de mooiste, de origineelste of de lekkerste taart. Maar ook gewone taarten zijn natuurlijk van harte welkom.
Het café is de kern van de Adventmarkt waarom heen alle activiteiten plaatsvinden. Met natuurlijk ook weer live muziek van gemeenteleden uit PKN en NGK.

Hugo Albers

 Uitnodiging: Project Kerstmuziek met Carlijn

Er wordt een kerstproject gestart onder leiding van Carlijn Budde:
we repeteren zes donderdagavonden van 20.15 tot 21.45 uur in het Kerkelijk Centrum.
Data: 14, 21, 28 november, en 5, 12 en 19 december.
Uitmondend in één of meer korte uitvoeringen ergens in Zeist in een verzorgingstehuis, een ziekenhuis etc. op zaterdag en/of zondag 21 en 22 december.
Het repertoire bestaat uit een aantal prachtige romantische kerstliederen van John Rutter en soortgenoten, en enkele "bekendere" kerstliederen.
De kosten bedragen € 65,- voor het geheel.
Aanmelden en info bij
Anton Stegeman - 
antonstegeman@live.nl
of Carlijn Budde - 
muziek@carlijnbudde.nl

Vrouwengespreksgroep 'Oost'

De vrouwen gespreksgroep “OOST “ komt bij elkaar op  woe. 13 nov. om 14.OO uur in een van de lokalen van de Oosterkerk.
Dhr. Bart Sikkema van Wycliffe Bijbelvertalers komt vertellen over zijn werk.
Geinteresseerden in het werk van deze organisatie zijn van harte welkom.
Riet Wilhelm (6922268.)

 

Klik op de foto voor meer informatie 


Kees van der Zwaard speelt Bonhoeffer

Op 5 mei 2020 is het 75 geleden dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen.
Dan vieren wij de vrijheid. Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid.
'Wie ben ik' gaat over het leven van Bonhoeffer in de gevangenis. Kees van der Zwaard speelt samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.
NOTEER ALVAST DE DATUM: VRIJDAG 20 MAART 2020 OM 20 UUR IN DE KERK VAN DE BROEDERGEMEENTE.
Nadere informatie volgt in januari.

Agenda deze week

Zo 10 nov.     11.45 12.45          "Noem mijn naam (Gesprek over levensverhalen) 

Zo 10 nov.     Voor en na de        Inzameling Voedselbank 

Di 12 nov.     20.00 22.00 uur     Bibliodrama in het KC (opgave bij T.Dronkert) 

Wo 13 nov.    14.00 uur             Vrouwengespreksgroep "Oost , Oosterkerk. 

Vr 15 nov.     10.30 12.30 u       Bibliodrama in het KC (opgave bij T.Dronkert) 

Zo 17 nov.     15.00 17.00 uur     Kliederkerk in het KC. Thema: Op reis gaan. Eerder verschenen

 

Nieuw programma Ontmoetingsgroep Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

Sharing is what we believe in - Ghana lied Zondag 13 oktober, Wereld Diaconaatszondag, zongen we een nieuw lied: 'Sharing is what we believe in"- het Ghana lied. Het was lastig om te zingen en er waren diverse mensen die vroegen naar de partituur en de muziek.

Vivaldi - Juditha Triomfans Het boek Judith is éen van de zogenoemde apocriefe bijbelboeken. Het verhaal gaat over opstaan, over vrede en verleiding. Een psychologisch ingewikkeld boek dat door een aantal componisten op muziek is gezet, waaronder Vivaldi. Hij maakte daar een spannend oratorium van. Dit werk ga ik de komende weken bespreken en uiteraard laten horen.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Uitnodiging presentatie boekje Greet van 't Slot Presentatie van een boekje over kunst in De Ark in Amsterdam van Greet van 't Slot

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring