Voorwoord
Doen wat nodig is
Bernie Glassman was, naast een vernieuwend zen-leraar, ook een sociaal ondernemer. Vanuit het Zen-principe "niet weten en erkennen wat is, ging hij wel degelijk tot actie over. Een van zijn meest spraakmakende successen is de Greyston Bakery. Bernie had een meditatiegroep in een kraakpand in een achterstandswijk en later begon hij met een paar van zijn zen-leerlingen een bakkerij, waar ook daklozen en gebruikers werkten. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf dat de koekjes voor Ben & Jerrry's ice cream levert.
 
In onze regio zien we ons uitgedaagd om antwoorden te vinden op complexe vraagstukken van jongeren. Deze antwoorden liggen vaak niet in de oorzaak - en gevolg lijn of in speciale ondersteuning, of in meer van hetzelfde in onderwijs en zorg. Lukt het ons om te zien en te werken met 'dat wat is'? Samen onderzoeken door het stellen van vragen, het tonen van oprechte nieuwsgierigheid en het uitstellen van een oordeel? Laten we niet aarzelen, of blijven praten, maar creatieve oplossingen aanreiken en nieuwe paden durven inslaan. Doen wat nodig is, zodat de jongere weer een eerste stap kan zetten. Kunnen we ons laten inspireren door Bernie Glassman? Zijn aanpak is inmiddels effectief gebleken. 
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
Professionaliseringsaanbod schooljaar 2020-2021
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het professionaliseringsaanbod. Wij houden ons tjidens de trainingen aan de voorgeschreven corona maatregelen van het RIVM. Voor het overzicht en aanmelding klik hier.  
Versterking team consulenten passend onderwijs
Ingrid Twaalfhoven is na de zomervakantie gestart als senior consulent passend onderwijs. In dit bericht stelt zij zich graag aan u voor. 
"Ik ben blij dat Laura met het idee voor de robot kwam" 
Lees in dit interview hoe een robot het verschil maakte in de schoolperiode van Tess. 
Akkoord voor M@ZL project in regio Alkmaar!

De gemeenten in de regio Alkmaar zijn akkoord met de uitrol van M@ZL op alle vo scholen in de regio Noord-Kennemerland. Wat is M@ZL en hoe verloopt dit project? Lees verder ... 
Nieuw vsv programma - Jij telt mee!
Het nieuwe vsv programmas is vastgesteld. Voor de komende jaren zijn financiële middelelen beschikbaar om diverse projecten uit te voeren. Welke projecten? Klik hier.
Convenant gastleerlingschap/proefplaatsing
Soms kan het helpen om een leerling met een ondersteuningsbehoefte een nieuwe kans te geven op een andere school. Welke afspraken kunnen hierover gemaakt worden? Lees verder...  
Scholen mogen 'zorgarrangeur' inzetten

Vijftig scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, mogen vanaf dit schooljaar gebruik maken van een 'zorgarrangeur'. Wat is de rol van deze professional? Klik hier voor meer informatie. 
Getuigschrift vso vervangen door schooldiploma

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LESCO) heeft ingezet op een wetswijziging om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een bekroning verdienen op het einde van hun middelbare schooltijd. Wat houdt deze wijziging in? Lees verder...
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100