nieuwsbrief B.O.O.G.
 
Voor de bewoners en ondernemers van de GDW en omstreken zijn de verkiezingen van volgende week van groot belang. Hebben we weer 4 jaar (bijna) stilstand of gaan we nu eens grote sprongen vooruit maken naar een beter leef-en werkklimaat? B.O.O.G. geeft geen stemadviezen, maar veel bewoners hebben het bestuur wel gevraagd naar de standpunten van diverse partijen over diverse problemen. Actiegroep Mathenesserlaan Veiliger! (onze buren) hebben voor heel Middelland, inclusief de 's-Gravendijkwal een inventarisatie gemaakt. Wij brengen graag onder uw aandacht: analyse en schema's van politiek standpunten (2), met een overzichtstabel met knelpunten en partijstandpunten (3). Vanuit het B.O.O.G. bestuur hebben we nog een toelichting en aanscherping opgesteld, met interessante actietweets van politici in de bijlage. (1)
 
(De bijlagen zijn bijgevoegd, maar ook via de website op te vragen.)
 
 
Uitschrijven op deze nieuwsbrief kan doormiddel van onderstaande link: "adres wijzigen /uitschrijven"
Eventueel meegestuurde bijlagen ontvangt u eenmalig, deze zijn niet via het nieuwsbrief archief op de website
terug te vinden.
website B.O.O.G. www.sgravendijkwal.nl
 
contact bestuur B.O.O.G.  BOOG_sGravendijkwal@hotmail.com

contact inzake technische vragen over de website of de nieuwsbrief  webbeheerder