Voorwoord
Hoe kunnen we bijdragen aan een veilige en kansrijke plek voor jongeren in onze regio? Ook in 2023 heeft ieder vanuit zijn of haar rol geprobeerd het beste uit onze jongeren te halen. Om samen te zorgen voor sterke kinderen met een stevige toekomst.
 
We zijn samen met onze partners onderweg naar een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen en inclusiever onderwijs in onze regio. We streven voor onze jongeren naar kwalitatief goed onderwijs, ongeacht waar hun wieg stond of wat hun mogelijkheden of ondersteuningsbehoeften zijn. Graag bouwen we ook in 2024 met je om passend onderwijs verder vorm te geven. We kijken uit naar inspirerende ontmoetingen.   
 
Hartelijk dank voor je inzet, het delen van kennis en het bundelen van krachten. De bedoeling sterke kinderen, stevige toekomst waarmaken, kunnen we alleen met elkaar.
 
We wensen je een mooie decembermaand toe en een sprankelend 2024.
 
Hartelijke groet,
 
namens het team van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland,
 
Barbara Gubbels
Directeur-bestuurder
Activiteiten voor jongeren in de kerstvakantie

In de kerstvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor het overzicht.
Kennismaking met directeur-bestuurder Barbara Gubbels

In een interview stelt Barbara Gubbels zich voor. Zij is per 1 november benoemd als directeur-bestuurder. Klik hier om het interview te lezen. 
Terugblik Nederlands Congres Schoolaanwezigheid

Klik hier voor de terugblik van het eerste Nederlands Congres Schoolaanwezigheid. Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland was een van de mede-organisatoren.
Aanmelden voor training Versterken van mentoren, training Hoogbegaafheid en thema-café Genderdiversiteit  is nog mogelijk!

Voor informatie en aanmelden, klik op de trainingen of thema-café hieronder:
Versterken van mentoren - start 25 januari
Hoogbegaafdheid - start 26 februari
Professionaliseringsaanbod 

Benieuwd naar het overige professionaliseringsaanbod? Klik hier voor de brochure en aanmelding. 
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100