Lezing: hoop doet leren, Alle Jaren
Geachte ouder / beste collega,
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een ambitieus en genereus project:  leerlingen vormen vanuit de christelijke inspiratie in dialoog met de eigen tijd. De christelijke inspiratie wil hoop bieden in tijden waarin cynisme en defaitisme soms de bovenhand lijken te halen. De pedagogie van de hoop is de achtergrond van het concept van de katholieke dialoogschool. Hoop doet leren!
 
Maar wat houden die christelijke inspiratie en die pedagogie van de hoop nu precies in?
 
Daarover zal dhr. Carl Snoecx met ons in dialoog gaan op dinsdag 19 maart 2019. Carl Snoecx (°1958) is filosoof en theoloog en werkte als leraar en schooldirecteur in Turnhout. Sedert 2007 is hij pedagogisch adviseur bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. U mag zich verwachten aan een enthousiaste en enthousiasmerende spreker die uitstekend geplaatst is om voor ons de rijkdom van het christelijk gedachtengoed te schetsen.
 
  • Plaats: Heilige-Drievuldigheidscollege Leuven, ‘zaal zes’
  • Ingang: via Parijsstraat, ter hoogte van de Minderbroedersstraat
  • Parking voor wie met de fiets (of eventueel auto) komt: via Pater Damiaanplein
  • Aanvang: 20.00 u  - Toegang is gratis
  • Komst graag bevestigen: paul.vereecke@katholiekonderwijs.vlaanderen; of: 016/22.27.92
 
Met vriendelijke en hoopvolle groeten,
 
directie en dialoogteam van het Heilige-Drievuldigheidscollege
 
Zo ziet de spreker de lezing
 
We staan stil bij de  mogelijke betekenis van hoop in het onderwijs van katholieke scholen. We bieden scholen, directies,  leraren en ouders een aantal handvatten in de vorm van wegwijzers en Bijbelse intuïties aan die de hoop doen leven.
De pedagogie van de  hoop die wij voorstellen doordesemt de inhoud van vorming in taal, religie, wetenschap, muziek en toont zich in alledaagse schoolervaringen. Leraren vertellen een hoopvol verhaal en zetten leerlingen in beweging door hen te inspireren en te richten op wat nog niet gedacht en nog niet gerealiseerd is. De hartstocht van de hoop maakt jonge mensen breder in plaats van smaller. Het resultaat kan verbluffend zijn. Een leerling die al vele malen opgegeven werd door het ‘systeem’, gelooft dat hij opnieuw mogelijkheden heeft en voelt de toekomst glanzen. De hoop die vorming hem geeft, maakt dat hij uit de cocon van zijn mislukking breekt. Moedeloosheid, cynisme en wanhoop die jonge mensen bedreigen, maken de tegendraadse hoop in onze tijd nog belangrijker.
 
 
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer paul.vereecke@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be