NIEUWSBRIEF 1 E
  
November 2020
 
 
Beste vrienden van Christen Forum Gent,
 
De wereld ondergaat een grondige verandering. Wat tot voor enkele maanden nog vanzelfsprekend was, is dit nu niet meer. Mensen zijn bang voor een ongrijpbare vijand en wie naar de media luistert, krijgt alleen nog meer redenen om bang te zijn: We vermijden elkaar; we deinzen voor elkaar achteruit; we geven elkaar geen hand meer en omhelzen onze kinderen en kleinkinderen niet meer. Allemaal met gegronde redenen en om te voorkomen dat de situatie helemaal uit de hand loopt. Maar wat zullen hiervan de gevolgen zijn? Hoe kunnen kinderen en jongeren nog in een toekomst geloven wanneer ze opgroeien met de reflex bang te moeten voor de ander? En hoe is het zover kunnen komen? Heeft het echt enkel en alleen te maken met een ‘losgebroken’ virus? Of moeten we toch verder nadenken en diepere oorzaken zoeken?
 
Wij van Christen Forum Gent willen in deze periode onze vrienden niet alleen laten. We willen om te beginnen laten voelen dat we er zijn en dat we ook aan ons publiek denken. Verder willen we eveneens onze traditie trouw blijven en kritisch vanuit het standpunt van de christenen die we zijn naar de wereld kijken.
 
We kunnen dat niet doen zoals we gewoon waren. We mogen en willen uiteraard geen mensen in gevaar brengen. Het is uitgesloten om publiek uit te nodigen voor onze lezingen en activiteiten. Daarom moet ook Christen Forum Gent zich op de digitale weg begeven. Wij hopen dat de meesten onder u intussen die weg enigszins hebben leren kennen. Dit neemt niet weg dat wij ernaar uitkijken om zo snel mogelijk opnieuw daadwerkelijk sociale activiteiten van Christen Forum te kunnen organiseren. Maar voorlopig moeten we gebruik maken van alle mogelijkheden die we vinden om u het gevoel te geven dat u niet alleen staat en om als christenen vragen te stellen die je zelden gesteld hoort.
 
Wij nodigen al onze vrienden en sympathisanten daarom uit voor de opening van het werkingsjaar 2020-2021 dat wij volledig in het teken willen zetten van het thema ‘Leren leven met Corona’.
 
De opening zal plaatsvinden op maandag 30 november 2020 om 20u.
 
Wij hebben twee mensen uitgenodigd in gesprek te gaan, Monseigneur Lode Van Hecke, Bisschop van Gent, en Alicja Gescinska, filosofe en schrijfster. Beiden kennen elkaar van de uitzending “Wanderlust” op Canvas. Christen Forum Gent heeft hun de vraag voorgelegd hoe we vanuit een christelijk perspectief moeten en kunnen leren leven met epidemieën. Het gesprek zal gemonitord worden door Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van Tertio en zal via live-streaming te volgen zijn via de linken op onze website en die van Tertio: http://www.christenforum.be en https://www.tertio.be.
 
Dit openingsgesprek komt er namelijk in samenwerking met Tertio vanwege het twintigjarig bestaan. De eerder geplande lezing van Tomas Halik in het voorjaar kon immers niet doorgaan. Daarom hebben Christen Forum Gent en Tertio de handen ineen geslagen om hun publiek op deze manier te bereiken en te steunen.
 
Als Christen Forum Gent werken wij ook aan andere initiatieven om de wintermaanden door te komen die ditmaal extra donker dreigen te zijn. We zullen u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen maar raden u daarom ook aan onze website en onze pagina op Facebook te volgen. In ieder geval zal u de klassieke folder van Christen Forum Gent dit jaar moeten missen, omdat wij maar beperkt in de tijd vooraf kunnen plannen.
 
Wij moeten er ditmaal nadrukkelijk op wijzen dat de huidige aanpak voor Christen Forum Gent financieel een zware investering is. Nochtans willen wij ons programma gratis blijven aanbieden. Daarom doen wij graag een beroep op u om ons hierbij te steunen. Dat kan door een overschrijving op BE26 8900 1409 3929 van VZW Christen Forum Gent. Dank hiervoor.
 
Wij danken tevens VDK Bank voor haar blijvende structurele ondersteuning.
 
Namens de stuurgroep van Christen Forum,
 
Wim Verbaal 
Voorzitter
 
Christiaan Beyaert
Secretaris
 
U treft de nadere informatie aan op onze website: www.christenforum.be en op https://www.facebook.com/christenforum
  
* * *
 
 
Christen Forum Gent VZW geniet de structurele steun van VDK Bank.
 
Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnr. IBAN BE26 8900 1409 3929 en BIC VDSPBE91
  
 e-mail : info (at) christenforum.be / www.christenforum.be / Christen Forum Gent VZW