eNews | 25 mei 2018 | week 22
DEZE WEEK
• NextGen Teens
• Gevangenis
• M15
• Seniorenbediening
• Mannenontbijt
• Kinderkamp
• Koperen bruiloft
• Filippijnen
• Suriname
• Sprekers 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 22
27 mei t/m 3 juni 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
10.00 uur  NextGen Teens 
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
VERNIEUW UW DENKEN
 
Het denken van velen wordt zeer sterk beïnvloed door zaken, die weinig of niets te maken hebben met de dingen van de Here Jezus. Door vooral het onbeheerst gebruik van de televisie en internet raakt het denken van veel gelovigen vertroebeld en gelijkvormig aan de wereld, waardoor de heilige dingen van God met de voeten vertreden worden. We moeten er voor waken dat de wereld niet in de kerk gebracht wordt. 
Er zijn veel christenen, die worstelen met een negatieve houding, zonde, mislukkingen, echtscheiding, depressie en met de vraag waarom hen dit alles overkomt. Het struikelblok is echter hun gelijkvormigheid aan de wereld. Doordat hun denken niet vernieuwd is, kunnen ze niet erkennen wat de wil van God voor hun leven is, het goede, welgevallige en volkomene.
Gods Woord zegt: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene". (Romeinen 2:12)
Als we ons denken laten vernieuwen door het Woord van God, zullen we in staat zijn de negatieve verlangens te overwinnen en te leven naar de volkomen wil van God.
Gelovigen, die onbeheerst boos worden, pornografische lectuur lezen, hun partner slecht behandelen, kwaadspreken, angst hebben voor het leven of zich laten leiden door de omstandigheden, zijn duidelijk nog steeds gelijkvormig aan de wereld, dus nog niet vernieuwd in hun denken. Vernieuwing van denken gaat gepaard met een veranderde levenshouding. 
In 2 Corinthe 10:4,5 staat geschreven: "...want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel (gedachte) als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus..."
Onder bolwerken vallen alle gedachten en houdingen, die ons in hun greep gevangen houden, zodat we juist de dingen doen die we niet willen doen.
Welke wapenen hebben we o.a. tot onze beschikking? Of anders gezegd, hoe kunnen we ons denken vernieuwen? Door een gebedsleven te leiden, door het Woord van God dagelijks te lezen, door praiseliederen te zingen, door goede boeken te lezen die ons geloof opbouwen, door geen kwaad te spreken of te denken van anderen. Het liefhebben van elkaar en vooral het niet verzuimen van de onderlinge bijeenkomsten, zal ook een waardevolle bijdrage leveren aan die vernieuwing. 

NextGen Teens 
In verband met Pinksteren is de tienerdienst van zondag 20 mei (de derde zondag van de maand) niet door gegaan. Op zondag 27 mei is er bij wijze van uitzondering wel een tienersamenkomst op de Joop Westerweelschool. Dit houdt in dat we dan twee weken achter elkaar tienerdiensten hebben (27 mei en 3 juni).

Gevangenis
Het gevangenisteam is zondag 27 mei voor evangelisatie in de Penitentiaire Inrichting Almere. 

M15
Vrijdag 1 juni vinden de huiskringen van onze gemeente, ook wel bekend als M15, plaats op diverse locaties in Amsterdam en omstreken. Dit zijn celgroepen van de gemeente, waarbij gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15’s beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met het kantoor, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Seniorenbediening
Wij zijn in de maand februari van start gegaan met de Seniorenbediening, voor senioren van 75 en ouder. Het is een bijzondere en dankbare taak. Wij ontvangen regelmatig bemoedigende reacties zowel van de kant van de senioren als van de leiders.
Leiders van de gemeente die nog niet meewerken aan deze 75+ bediening, kunnen zich aanmelden bij pastor Hans Brunings.

Mannenontbijt
Op zaterdag 23 juni organiseert de Mens Meeting weer een mannenontbijt voor de mannen van de gemeente. Het ontbijt vindt dit keer plaats in het Van der Valk Hotel Schiphol A4. Alle mannen van de gemeente zijn van harte welkom. Het aanmeldformulier vindt u in de Infokamer of op de boekentafel van de gemeente Zuidoost of Flevoland.
De ochtend duurt van 08.30 tot 10.30 uur. De kosten voor dit ontbijt bedragen € 11,50 per persoon en kunt u overmaken op één van de rekeningnummers van de Maranatha Ministries o.v.v. Mannenontbijt.

Kinderkamp
Wij herinneren de kinderen van groep 1 t/m 8 aan het kinderkamp dat georganiseerd wordt door de zondagschool van woensdag 1 t/m vrijdag 3 augustus. Dit bijzonder gebeuren wordt gehouden in de groepsaccommodatie "De Katteveld” te Werkhove. Het avondeten wordt dit jaar verzorgd door Patricks catering. De all-inclusive kosten voor het kamp zijn € 67,50 per kind en voor de ouders. Er bestaat een mogelijkheid gebruikt te maken van de gezinsprijs.  Deze geldt vanaf het 2de gezinslid en bedraagt € 57,50.
Vindt u het fijn om een kind, dat anders niet mee zou kunnen, te sponsoren, dan kunt u het te sponsoren bedrag overmaken naar één van de rekeningnummers van Maranatha Ministries onder vermelding van "sponsoring kinderkamp 2018". Indien u hierbij een specifiek kind in gedachten heeft, graag de naam en leeftijd van het kind ook bij de betaling vermelden.
Meer informatie is te vinden in het informatie-, inschrijfformulier. Voor verdere informatie over het kinderkamp, kunt u terecht bij de leiding van de zondagsschool of u kunt een mail sturen naar mmkinderkamp@outlook.com. Schrijf je vandaag nog in om zeker te zijn van een plek!

Koperen bruiloft
Op vrijdag 1 juni hopen br. Asger en zr. Jennice Butt-de Vries hun koperen bruiloft te vieren. Zij gedenken dan het feit dat zij 12½ jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.

Filippijnen
De jongeren Praisegroep, o.l.v. br. Dwight Dissels, is door pastor David Sobrepena en zijn gemeente te Manilla uitgenodigd om te zingen op de grote conferentie in de Filippijnse hoofdstad. Wij zoeken naar broeders en zusters die de jongeren willen sponsoren. Zij zullen in een betaalbaar hotel hun intrek nemen. De kosten van het hotel betalen ze zelf. Wij zoeken sponsors voor de overige kosten. Ieder bedrag, hoe laag ook, is welkom. 
De jongelui reizen met de pastors S.L. Hofwijks en Gerard Liesdek. Onze voorganger is één van de sprekers. Ook de jongerenleider, Natascha Reeder-Ghogli gaat mee. De reis duurt een week en begint 
op 20 augustus. 

Suriname
Broeder en zuster Blijd vertrekken op zondag 27 mei voor twee weken naar Suriname.
Pastor Charles Lepelblad hoopt op 29 mei voor twee weken naar Suriname te vertrekken.

Sprekers
27 mei – 10.00 – S.L. Hofwijks
27 mei – 13.00 – S.L. Hofwijks
30 mei – 19.30 – Woensdagsamenkomst – Gustaaf Soekimo
03 juni – 10.00 – James Davis – USA
03 juni – 10.00 – James Davis – USA
06 juni – 19.30 – Lofprijsavond – Gerard Liesdek
09 juni – 10.00 – Echtparendag – van de Valk hotel A4
10 juni – 10.00 – Irving Chin Sie Jen – Suriname
10 juni – 13.00 – S.L. Hofwijks - Avondmaal
13 juni – 19.30 – Woensdagavond – Gustaaf Soekimo
17 juni – 10.00 – S.L. Hofwijks – Avondmaal
17 juni – 13.00 – Jan Meijerink – Diemen
20 juni – 19.30 – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
24 juni – 10.00 – S.L. Hofwijks
24 juni – 13.00 – Sandra Habes
27 juni – 19.30 – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
01 juli – 10.00 – S.L. Hofwijks
01 juli – 13.00 – S.L. Hofwijks
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl