Infobrief Diaconie Brugge  November 2011, 3de jaargang nr. 14


 
Als bezinning hebben we deze maand gekozen voor een poëtische impressie van Geert Tuerlinckx, geschreven na het bijwonen van de "Dag van verzet tegen extreme armoede" in Brugge.
 
 
ik zag de mensen in de straten
fier als geen een
omringd door de zonnige luister
van vrienden en bondgenoten
stroomden zij samen
op het pleintje

een klok met statig galmen
liet haar heldere klank aanzwellen
bij het voluit vullen van de lucht 
met klinkende vreugde 
toen streek er over hun gelaat
een luisteren, een vleugje licht

zij wekte met haar plechtige klanken
ons hart en ziel met sprankelende  hoop
nu al denkbeelden
van een nieuwe morgen

dit welluidend samenkomen 
en hemels tonen over de stad
 
duurde maar even
een eeuwigheid lang
nu nog doorzindert haar klank
mijn zinnen met hoop uitzinnig

 
 2. Profetische Stem op 14 november: Henk Van Andel

 
Henk van Andel is protestants dominee in Ieper sinds 2005. De protestanten hebben een zeer lange traditie in de diaconie.
Hun actuele uitgangspunt is: alleen de diaconie zal de kerken weer zichtbaar maken in de samenleving. Door zich op de verkondiging van het evangelie en de diaconale arbeid te richten, zullen de kerken zich staande houden en van steeds grotere betekenis worden in de geseculariseerde samenleving.

      
Bedoeling van "Profetische Stemmen":
 
 • We willen met de Diocesane Dienst voor Diaconie mensen rond de tafel samen brengen die als vrijwilliger of professioneel met taken en opdrachten dienstbaar in de samenleving staan.
 • We willen ruimte creëren voor herbronning.
 • We willen mensen in contact brengen met gelijkgezinden. De bedoeling is vooral: een soort “pitstop” te zijn voor mensen die zorgend bezig zijn voor anderen.
 • Via de ontmoeting “rond de tafel”, via rustmomenten, delen van onmacht en kleine “succes­ervaringen”, bezinning, gebed en confrontatie met iemand die wat verder staat in de “geaarde” spiritualiteit van de diaconie, willen we de aanwezigen de kans bieden om te groeien en zichzelf sterker te maken, zodat zij hun (vrijwilligers)werk van daaruit met meer kwaliteit en diepgang kunnen verder zetten.
Praktisch:
 • Waar: De Bremstruik / De Kerit, Sint - Alfonsusstraat 42, 8800 Roeselare
 • Dagindeling:
  9u.30: We starten met een bezinningsmoment
  10u.30: Een geïnspireerde spreker zet ons op weg
  12u.00: Wij voorzien belegde broodjes, koffie, thee en frisdrank
  13u.00: We nemen de tijd om ons te verdiepen in de aangeboden spiritualiteit
  16u.00: einde
 • Meer informatie: info@diaconiebrugge.be of 0488/809178
 
 
  3. Persbericht: "Basisgroepen ontmoeten Piet Declercq"
 

Basisgroepen uit West-Vlaanderen en gasten uit andere provincies kregen op zaterdag 8 oktober in het diocesaan centrum Groenhove te Torhout de kans om Piet Declercq te ontmoeten. Hij is sinds 1968 als parochiepriester werkzaam in het Midden-Amerikaanse land El Salvador. Aan de zijde van de armen maakte Declercq de bewogen geschiedenis mee van het door een lange burgeroorlog geteisterde land. De moord op mgr. Romero in 1980 was een dieptepunt. In talloze initiatieven zoals basisgroepen en coöperatieven reageerden allerlei groepen. Daarover schrijft Piet Declercq regelmatig een dagboek dat hier door 2.000 mensen wordt gelezen.
 
De modellen waarover Piet Declercq schrijft en die hij in Torhout kon voorstellen, zijn inspirerend voor de vele groepen in de Vlaamse kerkgemeenschap, die de kant willen kiezen van kansarmen. Uit die groepen kwamen 138 mensen in Torhout luisteren naar de man uit El Salvador. Initiatieven in eigen land werden voorgesteld in getuigenissen uit de KAJ, Brugge Dialoogstad, Motief en Basisgroepen Roeselare. Alle deelnemers konden in gespreksgroepen hun prioriteiten formuleren.
 
In de afsluitende viering, voorgegaan door Piet Declercq, groeiden die voorstellen uit tot een indrukwekkend moment in de woorddienst, stof voor voorbeden en inspiratie voor verdere actie. Deze onverhoopt druk bijgewoonde “zoek- en bezinningsdag” laat zien dat Evangelie meer is dan een 2.000 jaar oude tekst.
 
 
 
4. "Moeder we zullen goed voor elkaar zorgen"
 

 

 
5. Leven in een krabbenmand


‘Mensen die in de shit zitten kunt ge vergelijken met een mand vol krabben. Iedereen wil eruit, maar zo simpel is het niet. Iedere keer als ge een beetje houvast vindt aan de rand van de mand is er wel een andere krab die zich aan u vasthaakt en uw poot als steun wil gebruiken. Dan wordt ge weer opnieuw de dieperik ingetrokken.’

De theatermonoloog is gebaseerd op de waar gebeurde roman ”Ik ben iemand/niemand” van Guy Didelez en Lieven De Pril. Een vrouw van rond de veertig  vertelt daarin over haar leven in armoede in ons land. Het is een beklijvend, soms humoristisch, soms hard relaas. Daarnaast komt haar kracht en doorzettingsvermogen sterk aan bod. Het is ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat elkaar door dik en dun blijft steunen. Armoede zit in Vlaanderen vaak verborgen achter de gevels. Nochtans is het de realiteit voor 1 op 10 mensen. De roman en de monoloog geven een inkijk in deze onbekende andere wereld.”
 
Donderdag 10 november 2011 – 20h.00
 
Variététheater
 
Christinastraat 20, 8400 Oostende
 
Meer informatie: 057 215 290  murielle.lewille@acw.be

 
 
6. Projectenbeurs: Projecten krijgen een gezicht op 20 november
 


 
 
 
 
7. Kuifje ten voordele van "De Kier"
 
Op zondag 20 november 2011 vindt om 15 uur in Kinepolis te Kortrijk een filmvoorstelling plaats ten voordele van de werking De Kier, de VZW die zich om mensen in armoede bekommert.
 
Er werd gekozen voor de topper "De avonturen van Kuifje - Het geheim van de Eenhoorn".
 
De kaartenverkoop is nu op kruissnelheid en we willen u dan ook graag nog de kans geven om erbij te zijn.
 
Reserveer vandaag nog uw zitjes bij mevrouw Jo Maes: vanneste.maes@skynet.be of 0486/23 03 94 of bij de medewerkers van de Kier of in de Kortrijkse dekenij, Doorniksewijk 83.
 
Volwassenen betalen 20€, kinderen kunnen erbij zijn voor 10€.
 
Ook een steunkaart is mogelijk en kost 10€.
 
Voor de kinderen is er de dag zelf nog een verrassing aan de zaal!
  
 
8. Info-avonden Welzijnszorg


 
Info-avond in Blankenberge
 
donderdag 10 november 2011 om 19.30 uur
 
Zaal Forum
 
Kerkstraat 66, Blankenberge
 
 
Info-avond in Brugge:
 
maandag 21 november 2011 om 19.45 uur
 
Parochiaal Centrum Sint-Baafs
 
Legeweg 83, Sint - Andries
 
Info-avond in Diksmuide:
 
dinsdag 22 november 2011 om 20 uur
 
Dienstencentrum 9.Uitnodiging startmoment Betlehemproject op 14 december
 

 

  
 
 
 
 
10. Vormingsavond: "Basishoudingen in dienstverlening"
 

 
 
 
 


Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178