september 2018
 
 
Uitkijktoren bij Den Oever moet toegankelijker worden
Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is een plek waar iedereen moet kunnen genieten van de mooie Wadden. De uitkijktoren met loopbrug werd in mei geopend. Het fraaie bouwsel blijkt niet toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking. Lokale partijen doen met het VN-verdrag Handicap in de hand een beroep op de gemeente om het belevingspunt toegankelijk te maken. Lees verder op de site van de Week van de Toegankelijkheid
 
 
Visitatie Heumensoord en Slotplaats Bakkeveen
De visitatiecommissie van Groen & Handicap heeft in opdracht van Natuurmonumenten in de afgelopen weken weer twee natuurgebieden bezocht en gekeken naar met name de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking: Heumensoord en Slotplaats Bakkeveen. De visitatieverslagen zijn te vinden op de pagina met alle andere visitatieverslagen.
 
 
 
Kardinge, een natuurlijke speelplek voor kinderen in de stad Groningen
Tussen de wijken Beijum en Lewenborg en de sportvelden Kardinge werd op 19 september jl. door leerlingen van de Mytylschool uit Haren en kinderen van CBS 'Het Palet' in Groningen de natuurlijke speelplek Kardinge officieel  in gebruik genomen. Dit gebeurde na de toespraken van Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten en wethouder Mattias Gijsbertsen. De speelplek is ook toegankelijk en bruikbaar voor kinderen met een beperking.
Kenniscentrum Groen & Handicap is een van de adviseurs over de toegankelijkheid van Kardinge en was dan ook bij de feestelijke opening aanwezig. Het idee voor deze natuurlijke speelplek ontstond enige jaren geleden toen wijkbewoners uit de wijken Beijum en Lewenborg en Natuurmonumenten samen een nieuw inrichtingsplan voor de zuidelijke wijkrand van Beijum opstelden. Dit paste goed bij het jeugdprogramma OERRR van Natuurmonumenten.
Het toegankelijk maken van de Speelnatuur in Kardinge is onderdeel van het project Natuur voor iedereen, waarvoor Natuurmonumenten en haar projectpartners in 2016 een bijdrage van bijna 2 miljoen euro van de Postcodeloterij ontving om dit mogelijk te maken. Binnen dit project werkt Natuurmonumenten samen met HandicapNL, Kenniscentrum Groen & Handicap, NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en de Speeltuinbende.
Daarnaast droegen diverse andere partijen bij aan de aanlegkosten, zoals de gemeente Groningen en het waterschap Noorderzijlvest, dat de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterde.
 
 
Studenten werken aan een goed toegankelijk klaphek
Begin september zijn Tim, Quiqo en Willem, 3 studenten van de Leidse instrumentmakers School, gestart met het ontwerp van een toegankelijk klaphek. Het gaat om een veewerend hek dat rolstoel- en scootmobielgebruikers zelfstandig moeten kunnen openen. Er is nog steeds geen goede oplossing. Daarom heeft het Kenniscentrum Groen & Handicap dit probleem voorgelegd aan deze jonge instrumentenmakers. Begin januari zal er een eerste proefmodel zijn. Wij houden u op de hoogte.
 
 
De Marker Wadden (2)
In de nieuwsbrief van augustus maakten wij melding van de ontwikkeling van een nieuw natuurgebied in het Markermeer: De Marker Wadden. Het is de bedoeling dat de aan te leggen voorzieningen zo veel mogelijk ook bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking.
Op 6 juli waren er nog geen paden en werd er druk gewerkt aan de houten vlonders. Inmiddels zijn de paden gereed en is de eerste bebouwing klaar. Wij hebben begrepen dat er vanaf de opening op 8 september regelmatig rolstoelgebruikers op het eiland komen en wij zijn benieuwd naar hun ervaringen.

 
 

 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl