NVP Nieuwsbrief 122  
Februari 2016  
 
Beste NVP Nieuwsbrief abonnee,
 
de Nieuwsbrief van de NVP heeft een nieuw jasje gekregen en wordt voortaan op een andere wijze naar u verzonden. Vandaag ontvangt u het eerste nummer nieuwe stijl.
 
 
Algemene Leden Vergadering NVP 2016
 
Alle (en uitsluitend) NVP-leden zijn dinsdagavond
16 februari 2016 om 19.30 uur van harte welkom bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NVP.
Locatie: zalencentrum De Bongerd,
Flessestraat 54 in Heteren
 
Kom en praat ook mee over de geplande Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor financiering van onderzoek- en innovatieprojecten voor de sector, alsook de toekomstvisie voor een duurzame en vitale pluimveehouderij in Nederland.
 
 
Overleg PAS met Ministerie EZ voorlopig door NVP opgeschort.
 
De boerenorganisaties Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) accepteren het niet langer dat zij niet zijn gekend in de ontwikkeling van een extra reservepakket aan Generieke Maatregelen in het kader van Natura 2000. 
Dit pakket extra maatregelen is afgesproken in een overleg op 19 december 2014 tussen de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierbij was de veehouderijsector niet betrokken. De dierlijke sectoren zijn pas 10 maanden (!) later geïnformeerd over die plannen. De samenwerkende agrarische vakbonden NVV, NMV en NVP  hebben daar bij de staatssecretaris al eerder bezwaar tegen gemaakt.
 
 
In oktober 2015 vonden LTO en de agrarische vakbonden, dat de aanscherping van de PAS voor de landbouw veel te voorbarig en eenzijdig is. Drie maanden later wil EZ gewoon blijven doorgaan. De NVP, NVV en NMV willen en kunnen deze extra lastenverzwaringen, boven op de toezeggingen, die in het convenant al waren toegezegd, niet uitleggen aan hun leden.
LTO Nederland ziet geen aanleiding om uit het PAS-overleg te stappen; ze delen wel de zorg van de vakbonden.
De NVP, NVV en NMV vinden het echter onacceptabel dat wordt gesproken over extra veehouderij maatregelen bovenop de maatregelen uit het Convenant omdat:
·         de PAS nog maar recentelijk van kracht is;
·         evaluatie nog moet plaatsvinden;
·         de staatssecretaris de afgesproken ontwikkel-ruimte voor de veehouderij niet wilde waarborgen via wet- en regelgeving;
·         er convenanten zouden worden afgesloten met andere sectoren zoals verkeer en industrie, wat nog steeds niet is gebeurd.
 
NVV, NMV en NVP stellen dat de overheid via de achterkant wel alles wil dichtregelen, maar niet via de voorkant. De agrarische vakbonden hebben eerder aangedrongen op wettelijke garantie van de ontwikkelruimte voor de veehouderij in de PAS. De veehouderij heeft namelijk in het Convenant afgesproken om de ammoniakuitstoot met 10 kiloton te verminderen. Als tegenprestatie komt 56 procent van de depositieruimte, die als gevolg van deze reductie ontstaat, beschikbaar voor de veehouderij als extra ontwikkelruimte.
NVP, NVV en NMV zijn nu niet bereid om nog verder in gesprek te gaan met het ministerie van EZ, zolang bovenstaande niet gerealiseerd is. De NVP staat en pleit voor een werkbare en betaalbare PAS, voor pluimveehouders.
 
 
Biosecurity / Hygiënebewustzijn
 
De NVP-bestuurders komt regelmatig ter ore dat er vuile containers of kratten bij pluimveehouders komen. Deze zijn dus onvoldoende gereinigd, laat staan ontsmet. Nog erger is dat er ook salmonella Java op is aangetroffen. Dat moeten we met elkaar binnen de sector niet willen.
Als u constateert dat de emballage die aan uw bedrijf wordt geleverd niet schoon is dan moet u hier actie op ondernemen.  
Slachterijen zijn verplicht om met schone, gereinigde en ontsmette containers/kratten uw dieren op te halen. Dat is een verplichting die onderdeel is van IKB-vlees. Pluimveehouders zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op hun bedrijfsterrein, inclusief de biosecurity. De praktijk is vaak dat alles klaar staat om de dieren af te leveren. Op de afgesproken tijd komt de vrachtwagen en pas dan blijkt deze en/of de kratten niet goed gereinigd te zijn.
Bijna altijd is dan de afweging, 'het moet voor deze keer maar doorgaan', waardoor ondanks alle risico’s toch wordt geladen. Echter wel met de kans op insleep van ziekten, enz.
 
Wat kunt u als vleeskuikenhouder doen?
Maak altijd foto’s en leg zo de constatering direct vast. Stuur deze door naar de slachterij (en de NVP), met de opmerking dat u een gebrek constateert en dat de monsteruitslag nog wordt nagezonden. Neem vervolgens met overschoentjes over uw handschoenen, monsters uit de vuile containers/kratten.
Doe deze monstername elke keer dat er bij uw bedrijf wordt geladen. Ook als de containers wel schoon zijn of lijken; het is een belangrijke ingangscontrole. Dit laat elke keer weer zien dat u de hygiëne zeer belangrijk vindt.
Dit is de beste manier om met elkaar in de keten steeds een beetje beter te gaan werken en het hygiëne-niveau en bewustzijn verder te verhogen.
Neem ook monsters van uw vangploeg en van materiaal wat deze inhuurkrachten meebrengen.
Schoon komen en schoon gaan is een belangrijke maatregel om salmonella-vrij te blijven. Daar zijn voorzorgsmaatregelen voor nodig, maar de belangen en de te voorkomen schade(s) zijn groot.
 
Bij de eieren is ook niet alles koek en ei....
In de eiersector komen niet goed of onvolledig gereinigde trays en tussenplaten voor. Een groot deel lijkt wel schoon, maar onder de ontstapellaar liggen vaak eierschalen die soms van een andere kleur zijn. Ze zijn dus niet altijd schoon. De eierhandel geeft veelal aan dat zij hun best doen. Soms wordt als excuus opgevoerd dat ook wel eens minder goede kwaliteit eieren worden geleverd. Ook IKB-ei is heel duidelijk over de verplichting van de eierhandel om schone en ontsmette trays te leveren, dan wel nieuwe pulp trays.
 
Wat kunt u als leghennenhouder doen?
Maak foto’s van vuile trays, tussenplaten en pallets en stuur deze door naar de eierhandel (en de NVP om inzicht te krijgen in de mate en ernst van deze bevindingen).
Wees pro-actief en EIS een goede hygiëne. Binnen de ei-keten moet iedereen zich houden aan de IKB eisen en daar horen ELKE keer gereinigde en ontsmette (of wegwerp) trays bij. Dit staat los van uw goede prijsafspraak die u gemaakt heeft met uw eierhandelaar, die graag uw eieren ophaalt.

Werken aan kwaliteit en biosecurity doe je samen in de HELE pluimveeketen
 
 
 
Wist u dat/vind je ook dat:
 
·         de prijzen van oude legkippen drastisch waren gedaald?
·         de toeslagen momenteel het dubbele zijn van de prijs?
·         de broedeiprijzen dalen?
·         deze daling o.a. is ingezet na aflevering van besmette eendagskuikens?
·         deze ketenpartner nu zijn schade verhaalt bij al zijn toeleveranciers?
·         andere broedei-afnemers ook lagere prijzen uitbetalen?
·         dit opnieuw aantoont dat dierziekte of zoönose vaak marktgevolgen geeft?
·         na opheffen PPE de daling van salmonella-besmettingen is gestagneerd?
·         dit voornamelijk lijkt te komen door ontbreken van keteninformatie?
·         door groeiende bedrijfsomvang de economische gevolgen groot zijn?
·         elke pluimveehouder zich goed van de risico’s op de hoogte moet stellen?
·         er altijd afspraken kunnen worden gemaakt, voor het geval het u treft?
·         goede afspraken alleen vooraf (in vredestijd) gemaakt kunnen worden?
·         u koppel(s) behandelde en onbehandelde legkippen kunt laten monitoren?
·         veel gegevens nodig zijn voor een representatieve evaluatie in 2017?
·         Groot Brittannië het snavelkapverbod voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld?
 
 
 
 
Wij wensen iedereen binnen en gelieerd aan de sector weer het trotse gevoel op de mooie en geweldig presterende Nederlandse pluimveehouderij,

Dagelijks Bestuur NVP
Hennie de Haan (voorzitter), Iris Odink (penningmeester en Jan Brok (secretaris)
 
 
Vragen, suggesties of opmerkingen? 
Laat het ons weten, want de de NVP werkt
voor en door pluimveehouders!
 
 
Doorsturen?
Ken je mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank).
Je kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze email door naar een vriend
 
Wijzigen?
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijg je hem dubbel? Zeg 1 van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
 
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame  toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.  
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij de contributies van de NVP leden, donaties, en sponsor- en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
 
Broederijen:
Agromix Broederij en Opfokintegratie te Lunteren- Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen: V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Gebr. Heijs te Leek - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel: Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren - Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - AgruniekRijnvallei te Wageningen - Coppens diervoeding te Helmond - Vitelia Voeders te Venray
Voeding overig: Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos te Ederveen - P. Bos te Edervee - ForFarmers Hendrix te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Isidorus te Weert - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting: 
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld - Van Pijkeren Systeembouw te Dalfsen - Prinzen Machines te Aalten - Tulderhof Ventilatie te Eindhoven
Diversen:
Van den Broek Pluimveeservice te Renswoude - Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Distrimest te Zuidwolde - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks te Heerde - Gemril Pluimveeservice te Arnhem - Arend Otten Makelaar te Fluitenberg -PRECIA Molen te Breda