Karaffinemang
Svensk sommar. Eller nån annanstans i världen. I vilket fall som helst stänger Big Wind nu butiken för säsongen.
För att sammanfatta spelåret som gått finns det tre ord som passar finemang: Första ordet är just finemang. Raffinemang kommer som nästa ord i tankekedjan och det passar också väldigt bra om man med det menar förfining, utveckling.Till denna lilla samling lägger jag ordet karaff och får en sommarbukett av kvalitet, utveckling och njutning. Precis det Big Wind vill att både sommaren och livet ska bestå av.
Sommarhälsningar Ola Karlberg/ teaterdirektör och onomatopoet
 
 
En tillbakablick ett år

Big Wind har under spelåret 2015-2016:
 
Gjort
344 framträdanden i 9 av landets 21 län
 
Haft en
publik på 22760 personer
 
Spelat
12 olika produktioner varav 3 var premiärer
 
 
Etablerat
sig på 3 olika fasta scener i Göteborg
 
Hela Big Windkollektivet tackar alla som gjort detta möjligt, alla vi samarbetat med, alla arrangörer, vår publik och alla andra som läser detta.
Vi önskar er alltså...
 
En härlig sommar!
 

Mer information om Big Wind
 och alla föreställningar: 
www.bigwind.se
 
Big Wind är en av landets flitigaste och mest anlitade resande teatersällskap. Verksamheten bedrivs i hela landet med säte i Göteborg. Big Wind spelar sedan 1989 mellan 300 och 400 föreställningar per år för 20-40 000 personer. Huvudsakligen barn och ungdomar från norr till söder. Big Wind står konstnärligt stadigt förankrat i tvärdraget mellan de tre uttrycksformerna dans, musik och teater. Big Wind ägs av dess arton medlemmar. Big Wind är en fri varelse i bemärkelsen att varken stat, region eller kommun dikterar vad som komma skall. Vad som ska visas för publiken bestäms av artisterna, konstnärerna själva. Håll tillgodo!

Big Wind, Konstdepidemins väg 6, 413 14 Göteborg, 031-82 77 28