Checklist t.b.v.
aangifte inkomstenbelasting 2017
februari 2018
www.denl-business-support.nl
NAW-gegevens
- naam - geboortedatum
- adres - burgelijke staat
- telefoonnummer(s)            - aantal kinderen, namen en geboortedatum
- BSN-nummer(s) - kopie paspoort of ID kaart
- emailadres
 
Inkomstengegevens  
- jaaropgave uit tegenwoordige en/of vroegere arbeid
 
Overige arbeidsinkomsten
- alfahulp, alimentatie, lijfrente
 
Betaalde premies
- o.a. lijfrente
- AOV premie
 
Inkomsten uit eigen woning
- WOZ waarde 2017
- hypotheek overzicht
- afrekening notaris (bij aankoop woning)
- taxatiekosten
 
Betaalde alimentatie
- naam, adres, woonplaats gegevens ex-man, vrouw en kinderen
 
Ziektekosten
- hulpmiddelen 
- specifieke kosten
- niet vergoede andere ziektekosten ( zoals huisarts, tandarts, specialist etc.)
- ontvangen zorgtoeslag
 
Giften, studiekosten
 
Bezittingen waarde per 1 januari 2017 en 31 december 2017
- bank en spaartegoeden
- aandelen / obligaties
- groene beleggingen
- eigen woning niet zijnde hoofdverblijf
- overige bezittingen
 
Schulden persoonlijke lening per 1 januari 2017 en 31 december 2017
- schulden niet van eigen woning
- overige kredieten
 
Voorlopige aanslagen
- betaalde en/of ontvangen voorlopige aanslagen IB 2017
- betaalde en/of ontvangen voorlopige aanslagen ZVW 2017
 
Toeslagen
- de voorschotbeschikkingen over 2017 Zorgtoeslag
- de voorschotbeschikkingen over 2017 Huurtoeslag
- de voorschotbeschikkingen over 2017 Kinderopvangtoeslag
- de voorschotbeschikkingen over 2017 Kindgebondenbudget
 
Huurtoeslag
- huurvoorstel van de verhuurder per 01-01-2017 of 01-07-2017
 
Kinderopvang
- overzicht/jaaropgaaf van de opvang, bijv. dagopvang of naschoolse. Hierop staat ook het
  uurloon vermeld.
   
   
  U kunt ons nu ook volgen via facebook en twitter. 
   
         
   
   
  DenL Business Support B.V. - Jan van der Heydenstraat 45 - 1223 BG Hilversum
  T +31 (0)35 68 34 663 - info@DenL-Business-Support.nl
   
  Vragen opmerkingen of suggesties? Mail info@DenL-Business-Support.nl.
  Afmelden: Om uw emailadres af te melden voor de DenLNieuwsbrief! Klik hier !