Ako ne se chete, kliknete
 
Нарастващите количества отпадъци са един от значителните проблеми в глобален мащаб. Благодарение на иновативни технологии и адекватно законодателство в редица държави превенцията, рециклирането и повторната употреба са ефективните инструменти за решаване на това предизвикателство. У нас са налице предпоставки за превръщането на България в страна с модерно и щадящо природата управление на отпадъците.
 
Преди месец приключи с успех 5-тото издание на ‘Save the Planet’ – изложение и конференция за Югоизточна Европа. 
 
По време на събитието се обсъди европейското и националното законодателство, насърчаващи механизми, източници на финансиране, успешни практики.
 
На изложението посетителите се запознаха с технологии за ефективно събиране, третиране и рециклиране на отпадъци и превръщането им в нови ресурси.
 
Накратко за ‘Save the Planet’ 2014
63% от изложителите бяха чуждестранни компании от Австрия, Дания, Германия, Италия, Полша, Русия, Румъния, Швейцария и Швеция.
Австрия беше страна партньор
88% увеличение на броя на участниците на традиционния австрийски павилион в сравнение с 2013 г.
Европейски ден за управление на отпадъци и семинар „Енергия от отпадъци“- двата акцента в конферентната програма.
 
По-пълна информация за събитието можете да получите от Общия преглед и статистика.
 
Новите дати на ‘Save the Planet’ 2015 са вече определени: 11-13 март.
 
Активно ще продължим да разширяваме обхвата на изявата чрез включване на нови теми, ще следим отблизо новостите и технологичното развитие на сектора и ще ви запознаваме с тях. 
 
Поздрави от екипа на Виа Експо!
 
 

  032/512 900, 960 011  | office@viaexpo.com    |  www.viaexpo.com

Намерете ни в социланите мрежи: