Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Augustus 2012
Beste ,
Nicaraguaans muurschilderen
Tania Gutierrez, een Nicaraguaanse muurschilderes, is in Doetinchem voor een projectweek met leerlingen van het AOC-Oost. De leerlingen van de afdeling Design en Styling en Bloem en Design krijgen tijdens de introductieweek les over de stedenband en de millenniumdoelen en gaan aan de hand van het thema ‘Leren, groeien, bloeien’ schetsen maken. Tania verwerkt die in haar ontwerp voor een muurschildering. Later in de week volgt een schildersessie die tijdens het stadsfeest voortgezet wordt. Tijdens de introductieweek brengen de leerlingen ook een bezoek aan de Floriade. Daar bezoeken ze het wereldpaviljoen dat aan Nicaragua is gewijd.
 
Publieksactie
Tijdens het stadsfeest op 1 en 2 september vindt de aftrap plaats van een grote publiekscampagne ‘Stedenband Doetinchem en La Libertad zoekt steun’ onder Doetinchemse burgers en bedrijven. De stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) wil zoveel mogelijk mensen interesseren voor de projecten in onze partnerstad La Libertad in Nicaragua.Op het Simonsplein is een promotiefilmpje over La Libertad te bekijken. Bij de stand van DOS geven vrijwilligers informatie en delen flyers uit. Ook kan men zich ter plekke opgeven als donateur.
 
Onthulling muurschildering in centrum Doetinchem
Op zondag 2 september wordt om 17.00 uur de muurschildering onthuld die is gemaakt door leerlingen van het AOC in samenwerking met Tania Gutierrez. Zij zijn er tijdens de introductieweek op school al mee begonnen en tijdens het stadsfeest wordt hij voltooid. Aan de zijkant van het pand van Lindenhovius aan de Walstraat kan men het resultaat bekijken. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
 
Veiling kunstwerken voor La Libertad
Op zaterdag 22 september 2012 vindt er op de Gruitpoort een veiling plaats van kunstwerken die gemaakt zijn door cursisten. Een twintigtal kunstenaars heeft werk ter beschikking gesteld. Zij maken prachtige kunst, maar lang niet al dat mooie kunst krijgt een eervolle bestemming. Was u toch al op zoek naar verfraaiing van uw interieur, dan is dit uw kans.
 
Op 18/19/20/21 september zijn er kijkdagen in het nieuwe café De Poort in de Gruitpoort zodat eventuele bieders zich al kunnen oriënteren. De veiling is op zaterdag om 14 uur tijdens het openlessenweekend van de Gruitpoort, dat plaats vindt op zaterdag 22 en zondag 23 september.
 
De opbrengst van de veiling gaat naar ons onderwijsproject in La Libertad.
 
Bouw huizen in La Libertad
Samen met Sité Woondiensten ondersteunt Doetinchem een kleinschalig woningbouwproject. Sinds 2002 zijn inmiddels 30 degelijke woningen gebouwd die via huurkoop afbetaald worden. Momenteel wordt gewerkt aan nog twee woningen, maar door de overvloedige regen stagneert de bouw. Zie hier voor enkele recente foto’s die we ontvingen van Sergio Lazo, de projectcoördinator van het woningbouwprogramma in La Libertad.
 
Alle kinderen naar de basisschool
Sinds 2007 ondersteunt Doetinchem een integraal onderwijsprogramma. We hebben bijgedragen aan de bouw van schoollokalen voor betere bereikbaarheid, schoolmateriaal en training leerkrachten en ouders. Veel kinderen zijn inmiddels bereikt en volgen onderwijs. Maar er is ook veel uitval. De onderwijscommissie en de leerkrachten in La Libertad maken zich sterk om de kinderen op school te houden tot en met de zesde klas. Lipkje Stolk en Mart Hopmans hebben in februari 2012 een aantal vernieuwende lesmethoden aangereikt. Dit is in La Libertad goed ontvangen. In mei hebben 100 leerkrachten een training gehad waarin de nieuwe lesmethoden zijn aangeleerd. Zie hier voor enkele passages uit de rapportage die we half augustus 2012 ontvingen.
 
Schoon water voor La Libertad
Begin september gaan Ellen Bollen en Arie Koster van waterschap Rijn en IJssel weer naar Nicaragua voor een expertmissie. Een stagiaire van de Wageningen Universiteit gaat in La Libertad een stage van een half jaar doen. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer. Sinds het bezoek van de zes Nicaraguaanse milieuambtenaren aan Nederland heeft het werk in La Libertad niet stilgelegen. Ellen en Arie vertellen: "Enthousiasme uit Nederland, resultaat in Nicaragua".
 
In de vorige nieuwsbrief vertelden zes Nicaraguaanse milieuambtenaren enthousiast over hun werkbezoek aan Nederland. Ze waren hier op uitnodiging van het waterproject. Dat enthousiasme is beslist blijven hangen, want eenmaal thuis hebben ze in onze zomervakantie flink wat werk verzet. Nu zijn 19 boerenbedrijven bezig hun bedrijfsvoering zó aan te passen, dat die tot schoner rivierwater en hogere bedrijfsinkomsten leidt. Een flink aantal professionals neemt deel aan de postacademische opleiding stroomgebiedsbeheer. En er ligt ook een eerste versie van het stroomgebiedsbeheerplan.
 
Arie Koster en Ellen Bollen-Weide van het waterschap Rijn en IJssel gaan de eerste twee weken van september weer die kant op, om het met eigen ogen te zien. Misschien een beetje bijsturen, misschien wat nieuwe obstakels uit de weg ruimen, of misschien alleen maar bemoedigen 'ga zo door'. We houden jullie op de hoogte!
 
Lías geboren
Ingrid Veldscholte, de vaste medewerker van DOS, is op 2 augustus bevallen van een zoon. Omdat hij erg klein is, blijft hij nog een poos in het ziekenhuis. Het gaat goed met hem. Anneke van der Haar neemt voorlopig de taken van Ingrid over.
Facebook
Sinds augustus 2012 is DOS onder stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking te volgen op Facebook. Meld je aan als vriend.
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010