Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Afgelopen zaterdag hebben we een heel bijzondere workshop gehad over het bidden met zieken vanuit liefde met altijd resultaat.
Er was een grote opkomst en het leuke was dat de mensen overal vandaan kwamen. Niet alleen wat locatie betreft maar ook wat betreft hun geestelijke achtergrond. Er waren mensen met een evangelische achtergrond, een moslima, een katholieke priester in opleiding, mensen vanuit de spiritualiteit die zoekende waren en er was een lesbisch koppel. Het mooie was dat er zoveel liefde was dat deze diversiteit in Gods Liefde tot éénheid werd gesmeed. Iedereen mocht er zijn in Gods Liefde. In Gods Liefde is geen oordeel.
Velen werden diep geraakt door Gods Liefde. In de eerste helft heb ik onderwijs gegeven over Gods Liefde en genade van waaruit God wil genezen. Tijdens mijn uitleg over Gods vergeving en genade die ons in Jezus wordt aangereikt, werden mensen geraakt door de Heilige Geest.  Ik heb toen een uitnodiging gedaan als mensen Jezus wilde uitnodigen in hun hart en Zijn vergeving wilde ontvangen. Een grote groep mensen heeft het gebed van overgave gebeden waarvan zeker een paar voor het eerst. Daarna heb ik iedereen gezegend voor de vervulling met de Heilige Geest.
Gods helende Liefde was tastbaar aanwezig. Het was heel bijzonder. Niet in woorden uit te drukken.
Een vrouw vertelde dat dit de mooiste dag van haar leven was tot nu toe.

Na de pauze zijn we in kleine groepjes met elkaar gaan bidden. Ook daar werkte de Heilige Geest. In elk groepje gebeurden er mooie dingen en mensen mochten elkaar zegenen met Gods helende Liefde in Jezus naam.
Na afloop nog met elkaar gedeeld wat God heeft gedaan. Er kwamen geweldige getuigenissen over hoe God werkte in de groepjes.
Een vrouw vertelde dat de pijn in haar lichaam bijna helemaal weg was.
Heel bijzonder hoe je op zo'n dag in liefde naar elkaar toe groeit.
 
Jezus wil niet alleen je problemen oplossen maar je leven helen.
Video: bidden met zieken vanuit liefde - holistische benadering.
In deze video laat ik zien dat God wil helen maar dat God geïnteresseerd is in de heling van de hele mens en niet enkel in het zo snel mogelijk wegnemen van symptomen.
Door voor mensen te bidden vanuit liefde komt er altijd een mate van heling. Niet de symptomen moeten bestreden worden maar de mens als geheel heeft heling nodig. De oorzaak van ziekte wil God wegnemen uit ons leven zodat ons hele leven geheeld wordt in Zijn Liefde.
In mijn praktijk richt ik me dan ook op heling van de hele mens. Als gevolg daarvan ontvangt het lichaam ook krachtige ondersteuning om tot genezing te komen. Want het lichaam is sterk van de ziel en de geest verbonden. En een geheeld leven kan veel beter ziekte overwinnen dan een gebroken leven.
Vaak zoeken we naar snelle oplossingen voor onze problemen en zijn we teleurgesteld of boos op God als hij onze problemen niet wegneemt als bij toverslag. En hoewel Gods soms door genade problemen bij toverslag wegneemt door gebed, geloof ik niet dat deze wijze van handelen van God de ultieme wijze is waarop God altijd wil werken. God verlangt namelijk ons leven te helen en niet enkel onze problemen weg te nemen. Het leven is een leerschool. Vaak komen problemen op ons pad omdat we die zelf veroorzaakt hebben. Zijn we bereid om te veranderen en te leren van dingen die we mee maken? Zijn we bereid om God toe te laten in de diepe lagen van onze ziel, in onze verkeerde denk en gedrags patronen? Willen we echt heling ontvangen in ons leven of willen we alleen af van onze problemen waar we tegenaan lopen.
In mijn praktijk ga ik niet voor instant/tijdelijke oplossingen. Ik ga met mensen kijken naar de diepere lagen van waaruit de problemen ontstaan om daar Gods helende Liefde in uit te nodigen. Dan ontstaat er diepgaande en blijvende heling en verandering en verdiept onze relatie met God. Of het nu gaat om relaties, angsten, stress gerelateerde klachten, burn-out, of andere problemen. Vaak liggen er diepgaande patronen aan ten grondslag die heling nodig hebben. Ben jij bereid diepgaand te veranderen door Gods Liefde daar in uit te nodigen?
Als je hulp nodig hebt in je heling proces dan kun je contact met me opnemen.
http://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo
www.leveningod.nl
 
ps. Mijn site www.agapecoach.nl was 's nachts niet altijd goed bereikbaar. Mensen die een video cursus via deze site doen liepen daar soms tegenaan. Zelf vond ik dat ook lastig omdat ik regelmatig heel vroeg opsta en dan vaak niet op de site kon werken. Ik ben nu overgestapt naar een betere en snellere en duurdere server. Het probleem zou nu opgelost moeten zijn.