In deze nieuwsbrief:
MODULE Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad:
Optimalisatie werkprocessen en informatiestromen, 23 mei, Duiven
 
 
Het optimaliseren van de werkprocessen en informatiestromen van- en voor de (centrale) cliëntenraad, hoe doe je dat? Wat is efficiënt en effectief? Hoe krijg je inzicht, doorzicht en overzicht op de werkprocessen en informatiestromen zodat je de (centrale) cliëntenraad (nog) beter kunt faciliteren?
 
In deze module door Femke Witteveen staat dit schema centraal:
 

En word je meegenomen in het concreet uitwerken van deze integrale manier van werken aan de hand van de volgende vragen:

- Op welke manier kan het integraal werken met 1 werkdocument waarde toevoegen?
- Hoe ziet zo’n werkdocument eruit? Hoe vul ik deze? Hoe houd ik het document actueel?
- Wat betekent dit voor de manier van werken en voorbereiden voor de leden van de cliëntenraad?
- Op welke manier kan dit document als agenda dienen bij de interne overleggen van de cliëntenraad?
- Hoe maak je de Plan Do Check Act cyclus zichtbaar?
 
 

NCZ Themadag Thuiszorg, 20 mei in Nieuwegein
 
 
NCZ biedt een themadag voor (centrale) cliëntenraden en andere belangstellenden over cliëntenmedezeggenschap bij thuiszorg (ook wel wijkverpleging genoemd).
 
Tijdens de Themadag Thuiszorg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
 
- Voor welke uitdagingen kom je als cliëntenraad thuiszorg te staan?
- Wat is het verschil in medezeggenschap vanuit de Wmo en vanuit de Wmcz en hoe ga je hiermee om?
- Hoe ga je om met de scheidingen tussen wonen (bewonerscommissie/huurdersvereniging), zorg (cliëntenraad) en huishoudelijke hulp (Wmoraad)?
- Wat kun je als cliëntenraad met het Kwaliteitskader Wijkverpleging?
- Welke onderwerpen spelen bij cliënten van thuiszorg een belangrijke rol?
- Wat zijn de belangrijke ontwikkelingen voor thuiszorg?
- Wat gaat de nieuwe Wmcz2018 voor cliëntenraden van thuiszorg betekenen?
- En, ‘last but not least’ HOE KRIJG JE CONTACT MET DE ACHTERBAN ALS CLIENTENRAAD THUISZORG?
 
 
 

 
 
 
 
Workshop Lezen jaarrekening, door Hans van Dinteren, 4 juni, Amersfoort
 
Veel cliëntenraden vinden het lezen en interpreteren van een jaarrekening lastig, omdat dat niet hun dagelijks werk is. Waar moet je op letten, welke besluiten zitten er opgenomen in een jaarrekening, hoe kun je het cliëntperspectief in beeld houden? Maar ook: hoe kun je zien wat de relatie is tussen die getallen en de plannen van de zorgaanbieder.
 

 
 
 
Kennis- en Leer netwerkbijeenkomsten: Ke(r)nNetwerken
 
Om de positie en verbondenheid van cliëntenraden verder te ontwikkelen, organiseert NCZ in samenwerking met VWS, 85 gratis kennis- en leer netwerkbijeenkomsten voor clientenraden, voorzitters en ondersteuners van verpleeghuiszorg (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg).   
 
 
 
 
 
Workshop Lezen begroting, Door Hans van Dinteren, 18 november, Tilburg

Veel cliëntenraden vinden het lezen en interpreteren van een begroting en jaarrekening lastig, omdat dat niet hun dagelijks werk is. Waar moet je op letten en hoe kun je zien wat de relatie is tussen die getallen en de plannen van de zorgaanbieder? Worden die plannen eigenlijk wel duidelijk? Wat zijn de gevolgen voor de cliënt als deze begroting wordt vastgesteld?
 
 

 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl