Nieuwsbrief 15   September 2016
 
VITHaS symposium 2016
 
Vrijdag 7 oktober 2016 vindt het 16e VITHaS symposium plaats en voor het vierde jaar in samenwerking met de WIBEN.
 
Het symposium vindt plaats in het Van der Valk Hotel te Leusden. Voor VITHaS-leden is dit symposium gratis, voor niet-leden van de VITHaS zijn de kosten dan € 55,-. Dit jaar is er één plenair programma.
 
De onderwerpen die aanbod komen zijn:
  • Pathologie & Fysiologie van Hartfalen
  • Indicatie CRT, CTRD en ECG’s
  • Examen presentaties LOI
  • Imaging voor Hartfalen
  • Verpleegkundige aspecten bij patiënten met een CRTD
  • Optimale leadplaatsing / leadkeuze
  • Challenging cases van CRT
Accreditatie voor het symposium wordt aangevraagd bij SBHFL en bij de NVHVV. Voor inschrijven: klik hier.
 
We zien je graag op 7 oktober.
Werkgroep leden WIBEN
Maria Brussen, Rijnstate Arnhem
Astrid Coenen, Erasmus MC, voorzitter
Saskia Elshout, VUMC A’dam
Anja Luijten, Catharina, Eindhoven, secretaris
Annette de Meijer, Albert Schweitzer, Dordrecht
Eefje Postelmans, Amphia Breda
Resy Verheijen, Antonius Nieuwegein
Marja Verkerk, UMC Utrecht, voorzitter
 
Redactie
U kunt informatie of kopij doorgeven aan Maria Brussen, Rijnstate Arnhem via 
 

Bericht van Annette de Meijer
Albert Schweitzer, Dordrecht
 
Mijn naam is Annette de Meijer, sinds  maart 1979 werkzaam in het Albert
Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Na de A – verpleegkundige opleiding
begonnen op de hartbewaking, later naar de IC en uiteindelijk beland op de hartkatheterisatie / interventie afdeling.
 
In 2011 begonnen we in ons ziekenhuis met de implantatie van ICD’s. Op dat moment ben ik gestart met het opzetten van de ICD poli. Tijdens het spreekuur krijgen de patiënten een intakegesprek, m.b.v. een info-film over de implantatie, waarbij alle aspecten van de ICD besproken worden.
 
Veel patiënten zie ik ook tijdens de ingreep, omdat ik naast  ICD-verpleegkundige ook werkzaam ben op de behandelkamers. Na de implantatie zie ik alle patiënten na één week weer terug, voor het nazorggesprek. Een evaluatie van de implantatie, eventueel meedoen hartrevalidatie, het rijbewijs en alle vragen worden dan besproken. Een keer per jaar organiseer ik de ICD info avond, speciaal voor ICD-dragers en hun partners / familie.
 
Een  ICD-cardioloog,  psycholoog en fysiotherapeut, vertellen over de historie van de ICD, leven met een ICD en sporten met een ICD. De patiënten belangenvereniging, de STIN, is ook altijd vertegenwoordigd. Patiënten kunnen hun vragen stellen en hun ervaringen delen met lotgenoten.
 
Sinds drie jaar ben ik lid van de werkgroep ICD-begeleiders & Elektrofysiologie / WIBEN van de NVHVV. Een enthousiaste groep ICD-verpleegkundigen, met als belangrijke doelen  o.a. het delen van kennis en de optimale begeleiding van ICD-dragers. Binnen de werkgroep ben ik redactieraad lid van de Cordiaal en samen met Resy zorgen we voor de PR. Elk jaar staan we op het CarVasZ met onze informatiekraam, met folders, uitleg enz.
Agenda 2016
 
 
7 oktober VITHaS / WiBEN Symposium - Leusden
18 november CARVASZ - Het web van de vasculaire zorg
4 oktober en 29 november     
Vergadering WIBEN
ICD begeleiders & Elektrofysiologie - WIBEN