Nieuwsbrief 31 augustus 2018
 
Hieronder vindt u een korte samenvatting van actuele berichten met een doorlinkknop naar de website. Aan de rechterkant staat het ander nieuws. Ook bevat deze info een link naar de agenda en onze Facebookpagina.  
 
 
 
Info-avonden
 
 
 

Op maandag 3 september is de informatieavond voor de groepen 3 t/m 8. U kunt dan kennismaken met de leerkrachten. Op dinsdag  4 september om 20:00 uur is de informatieavond voor de groepen 1 en 2Nieuwe ouders worden om 19:00 verwelkomd door bestuur, medezeggenschaps-raad, ouderraad en directie van de school en krijgen algemene informatie over de school. Lees meer 

 
 
Kennismakinggesprekken

Op maandag (middag/avond) 10 september en dinsdagmiddag 11 september zijn er kennismakinggesprekken voor de groepen 1 t/m 8a. Voor de groep 8b zijn de gesprekken op donderdag 20 september. Als uw kind in het nieuwe schooljaar is gestart in de kleutergroep, dan verzoeken wij u geen kennismakingsgesprek te plannen omdat u namelijk al een gesprek met de leerkracht krijgt. Lees meer

 
 
 
WdZ sport
 
Hierbij meer informatie over het Naschools Sporten bij de Willem de Zwijgerschool en de Schoolsporttoernooien van komende 2 maanden. Lees meer
 
 
Staking leerkrachten

Op woensdag 12 september is de school gesloten omdat de leerkrachten staken.

Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er nog meer geïnvesteerd worden in het primair onderwijs. Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Lees meer
 
 
 
Remedial Teaching 2018-2019
 

Op onze school hechten wij belang aan het geven van onderwijs op maat. Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door opbrengst- en handelingsgericht te werken waarbij het uitgangspunt is om het aanbod in de klassen te richten op drie niveaus; kinderen die gedijen bij de reguliere instructie en verwerking, kinderen die hierbij extra aandacht nodig hebben en kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Lees meer

 
 
Juf Joke met pensioen

Voor de vakantie hebben de kinderen van de groepen 1,2 en 3 op spectaculaire wijze afscheid genomen van Juf Joke. Afgelopen vrijdag was het team aan de beurt. 

Lees meer

 
 
 
Meester Dirk-Jan is papa
 

Op 19 juli is Rosan geboren, de prachtige en gezonde dochter van Meester Dirk-Jan en zijn vrouw Leonie. Van harte gefeliciteerd! Lees meer

ANDER NIEUWS
 
 
 

 
 

 
 
AGENDA
 
 
    Willem de Zwijgerschool
    Gentsestraat 124
    2587 HZ Scheveningen
T: 070 355 74 84
M: administratie@wdzscheveningen.nl
 
Volg ons ook op