Beste ,

De lente is in aantocht! Dat zorgt hier en daar al voor wat kleur tussen de grassprietjes. De donkere winter-maanden liggen achter ons en dat geeft ons energie.  Lente betekent ook vernieuwen en het heft in handen nemen.

Dat deed ik de voorbije weken ook in de Kamer. Zo werkten we een wetsvoorstel uit om de schade die havenbedrijven lijden door indringing te beperken.  Ik diende ook een voorstel in om de Kids-ID te moderniseren.

We houden dus niet vast aan het verleden maar denken aan de toekomst. We spelen in op nieuwe technologieën en proberen problemen meteen aan te pakken. 
 
Voor wie tijdens de eerste lentedagen graag op ontdekking gaat in de provincie, is er de nieuwe brochure met 16 tips voor 2016. Verder in deze nieuwsbrief kan je een gratis exemplaar aanvragen.


Kids-ID moet eenvoudiger

Ik diende in de Kamer een voorstel in om de Kids-ID eenvoudiger te maken. De kaart moet goedkoper worden en moet langer geldig blijven. Dankzij de huidige technologie zou dit gerealiseerd kunnen worden.

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in het VTM nieuws

 


Opknappremie

Ik lanceerde een nieuw reglement, de "opknappremie" voor verbouwings- en verbeteringswerken aan de woning. De krachtlijnen zijn vereenvoudiging, wooncomfort, duurzaamheid en veiligheid (ook voor kinderen). Ook wonen boven buurtwinkels krijgt een duwtje in de rug. Brugge investeert vanaf nu jaarlijks een derde meer dan voorzien in de opknappremie, of 1,825 miljoen in plaats van 1,2 miljoen euro.

Klik hier voor meer info


Scheepvaart langs kustlijn

Tijdens de plenaire vergadering pleitte ik bij staatssecretaris Tommelein voor een snelle wijziging van het KB vaart via kustlijn. Hierdoor zal het voor binnenschepen mogelijk worden om langs de kustlijn te varen. Dit is goed voor de trafieken van en naar de haven van Zeebrugge en zorgt ook voor minder binnenvaart langs de Brugse ringvaart.

Klik hier voor mijn tussenkomst in de plenaire  


Binnendringen havengebied strafbaar

Met de meerderheidspartijen willen we het binnendringen van de  haven of havenfaciliteiten strafbaar maken. Ik diende hiervoor ook een wetsvoorstel in. De wetsvoorstellen zijn gelijkaardig, enkel de strafmaat wordt nog besproken tussen de partijen.

Klik hier voor meer info


Combinatie fiets en trein stimuleren

De auto mag niet als enig vervoersmiddel beschouwd worden.  Daarom is het belangrijk dat we als overheid ook inzetten op het combineren van verschillende vervoersmiddelen in ons dagelijks leven, en dat op een duurzame manier.  Samen met collega Jef Van Den Bergh diende  ik een voorstel in met concrete maatregelen zodat de NMBS reizigers zou stimuleren om met de fiets naar het station te komen.

Klik hier voor meer info


Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel

Gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
www.frankydemon.be

Spreekuur: op afspraak