Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Pasen staat voor de deur. Een feest van uitersten waarin alle emoties een plek hebben. Intens lijden, verdriet, afscheid, wanhoop, maar ook overwinning, opstanding, intense blijvende vreugde, hoop, verlossing, verzoening en herstel van relaties.
Veel mensen hebben grote moeite met het lijden en sterven van Jezus. Waarom moest dat gebeuren. Waarom liet een God van Liefde dit toe?
Weet dat Jezus en God de Vader ook grote moeite hadden met dit noodzakelijk lijden van Jezus. Jezus hing niet voor Zijn plezier aan het kruis en ook niet voor Gods plezier.
De duisternis, de dood, de zonde en het kwaad moesten overwonnen worden op aarde om de weg vrij te maken voor de mensheid, voor jou en mij om weer terug naar God te keren.
De enige manier was om Gods volmaakte Liefde te brengen in de duisternis op aarde. Alleen de volmaakte Liefde van God kon de duisternis overwinnen. Maar die Liefde moest sterker blijken dan haat, angst, verraad, onrecht, martelingen en de dood. Daarom MOEST Jezus deze weg gaan om jou en mij te verlossen.
Jezus bad aan het kruis het belangrijkste gebed voor jou en mij.
'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.'
Wij zondigen in onwetendheid. Jezus is de weg van de Liefde gegaan die wij geen van allen kunnen gaan. Hierdoor heeft Jezus de weg vrijgemaakt en is de Weg tot God de Vader voor ons allemaal. Niemand anders kon deze weg gaan dan Gods eigen Zoon, Jezus Christus.
Via Jezus mogen we nu tot God naderen en Zijn vergeving en bevrijding ontvangen van al onze zonden. Hoe mooi is dat?

De afgelopen jaren heb ik diverse artikelen geschreven en video boodschappen ingesproken over de boodschap van het Paasfeest.
Ik zal hieronder wat linken plaatsen.
Via dit filmpje kun je samen met mij avondmaal vieren bv. op Goede Vrijdag. https://youtu.be/ohRPsXeVbEk
Een uitleg waarom Jezus MOEST sterven aan het kruis. Een energetische en wetenschappelijke benadering https://youtu.be/J-c7vIAKSCc
Betekenis van het Paasfeest vanuit de Bijbel met als afsluiting een gebed voor genezing https://youtu.be/BbBgqBERaxw
 
Een opsomming met bijbelteksten van de wonderen die plaatsvonden rondom het sterven en de opstanding van Jezus.
http://www.leveningod.nl/christus/jezus-opstanding-uit-de-dood.html
 
Waarom heeft God JOU geschapen?
Twee weken geleden heb ik deze vraag gesteld via mijn nieuwsbrief. Deze vraag heeft heel veel losgemaakt bij velen. Ik heb een overweldigende hoeveelheid ontroerende, eerlijke, oprechte en mooie reacties ontvangen. Velen hebben echt vanuit het hart een reactie gegeven. Lang niet altijd makkelijk als je worstelt met het leven.
Ik ben de antwoorden aan het verwerken en kom hier uitgebreid op terug.
Een paar reacties die mij raakte en mij bij zijn gebleven wil ik vast plaatsen
'God had nog geen versie van mij'
'God had een kinderwens'
'God wilde beminnen en bemind worden'

Deze bovenstaande reacties vormen de basis van het uitgebreide antwoord wat ik aan het uitwerken ben voor je. Daarin komen ook de vragen aan bod die via veel reacties tot me zijn gekomen en waar veel mensen mee worstelen.
God heeft mij door een diep dal van burn-out een goddelijke openbaring gegeven in mijn hart van het doel van mijn bestaan.
Een tipje van de sluier kun je alvast lezen in mijn blog. De weg van DOEN naar ZIJN.
Zie http://agapecoach.nl/omdenken/fulltime-mezelf/
Maar de openbaring die God mij gaf gaat veel dieper. Binnenkort komt er meer.
 
Liefdevolle groet en Gods zegen en een heel gezegend Paasfeest toegewenst,
 
Robert van Mierlo
 
Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld. http://www.leveningod.nl/doneer.html