Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #16 - 16/07/2020
Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Welkom op het Minkema College!
Hierbij ontvangt u het Minkema Nieuws. Dit is onze nieuwsbrief voor ouders waarin wij u regelmatig informeren over ons onderwijs, bijzondere activiteiten en praktische zaken. Deze nieuwsbrief ontvangt u elke 6 weken. Dit nummer is een speciale zomereditie, want de zomervakantie staat voor de deur!

Tijd om even afstand te nemen van school of werk en te genieten van familie en vrienden. Tijd om te bezinnen en plannen te maken en na te denken over de toekomst. We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Een jaar dat totaal anders liep dan verwacht. Een jaar waar we veel nieuwe dingen hebben geleerd en waarin we ontdekt hebben, dat de school als plek voor ontmoeting, maar ook als plek om te leren onmisbaar is. De afgelopen periode heeft ons ook veel mooie dingen opgeleverd. Deze zaken willen we dan ook het onderwijs van de toekomst mee in nemen!

We vinden het ontzettend fijn dat wij straks aan het begin van het nieuwe schooljaar van start kunnen met alle leerlingen. Uiteraard gelden er nog steeds richtlijnen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we deze kunnen volgen. In deze nieuwsbrief kunt u ons protocol terugvinden.

Ik wens u een mooie zomer!
 
Start nieuwe schooljaar
We zijn erg blij dat we met ingang van het nieuwe schooljaar onze leerlingen weer allemaal mogen ontvangen in school en hen weer dagelijks kunnen zien en lesgeven. Maar we vinden het ook erg belangrijk om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat alle gebruikers van onze gebouwen zich komend schooljaar comfortabel voelen met de situatie.
 
In het nieuwe schooljaar hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te houden, maar wél ten opzichte van medewerkers. Dit vraagt van onze leerlingen een grote mate van discipline en uiteraard begrip voor de situatie.
 
We roepen iedere gebruiker op om zich te houden aan de afspraken in het protocol en om elkaar aan te spreken indien nodig.
 
Schoolgids 2020-2021
Veel praktische informatie vindt u in de schoolgids. Hierin kunt u uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc.

Dit jaar is er voor het eerst één schoolgids voor het gehele college.
 
 
Daarnaast verwijzen wij u graag naar de schoolwebsite www.minkema.nl, waar een schat aan informatie te vinden is. Op de homepage kunt u via een inlog in Magister komen, waar u de resultaten van uw zoon/dochter kunt volgen. De nieuwe ouders van onze brugklassers ontvangen aan het begin van het schooljaar hun inloggegevens voor Magister. Deze sturen we op naar ‘adres 1’, het adres dat bij ons bekend is als hoofdadres van uw kind. 
 
 
Indien u al een kind heeft op het Minkema College, blijft u de inloggegevens gebruiken die destijds zijn verstrekt. U heeft daarmee ook toegang tot de gegevens van uw andere kind(eren).
 
Mocht u als ouders/verzorgers elk over een eigen inlogcode willen beschikken, dan kunt u een tweede code aanvragen bij magister@minkema.nl
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van week 30 tot en met week 35 is de school gesloten. Uitsluitend in noodgevallen kunt u gebruik maken van onze vakantietelefoon. U bereikt ons in de zomervakantie via 0348-484100.

Wij kunnen echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend dit telefoonnummer uitsluitend voor dit doeleinde te gebruiken. Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de betrokken coördinator leerlingzaken of afdelingsleider gesteld worden.

Vanaf donderdag 27 augustus zijn zij zowel telefonisch als per mail weer bereikbaar en zullen ze dit soort berichten beantwoorden. Voor vragen kunt u ook kijken bij de FAQ Nieuw schooljaar.
 
Quarantaine na vakantie i.v.m. bezoek naar oranje of rood gebied
 
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’; voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch zo'n land als vakantiebestemming kiest, wordt dringend geadviseerd na terugkeer 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar.

De leerplichtambtenaar laat ons weten, dat het de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen boven de 12 jaar is om in een dergelijke situatie 14 dagen voor het begin van het schooljaar terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim.

We zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen en zijn niet verplicht deze leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard ook niet op school of op het schoolplein komen.
 
Vanzelfsprekend gelden deze voorschriften ook voor onze werknemers; we hebben hen hierop gewezen.
 
Gebruik OV noodzakelijk? Meld het ons!
Vanwege de coronacrisis gelden er andere regels m.b.t. het gebruik van het openbaar vervoer (OV). We vragen onze leerlingen zo veel mogelijk met de fiets te komen!

Het OV is in principe bedoeld voor leerlingen die meer dan 8 km van school wonen. De vervoersbedrijven hebben ons gevraagd om te inventariseren hoeveel leerlingen gebruik gaan maken van hun diensten. Daarvoor hebben zij geen persoonsgegevens nodig. Wel willen ze graag weten uit welk postcodegebied de leerlingen komen die gebruik gaan maken van het OV. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij het maken van de dienstregeling en het inzetten van bussen/treinen etc.

Woont uw zoon/dochter verder dan 8 km van school en is hij/zij van plan om na de zomervakantie met het OV naar school te komen? In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u een online formulier waarin u dit kunt aangeven. In oktober zullen we opnieuw een inventarisatie maken voor de periode na de herfstvakantie.
 
Let op: in het OV is het dragen van een mondkapje verplicht!
 
Lestijden
Klas 1 en klas 2 hebben komend schooljaar een 75 minutenrooster. Klas 3 t/m 6 volgen nog één jaar lessen van 50 minuten. Voor aankomend schooljaar geldt het volgende lesrooster:
 
klas 1 en 2   klas 3 t/m 6
1e lesuur  - 1e lesuur 08.15 - 09.05
2e lesuur 08.40 - 09.55  2e lesuur 09.05 - 09.55
Pauze 09.55 - 10.10 Pauze 09.55 - 10.10
3e lesuur 10.15 - 11.30 3e lesuur 10.15 - 11.05
4e lesuur 11.30 - 12.45 4e lesuur  11.05 - 11.55
5e lesuur 11.55 - 12.45
Pauze 12.45 - 13.10 Pauze 12.45 - 13.10
5e lesuur 13.15 - 14.30 6e lesuur 13.15 - 14.05
6e lesuur 14.30 - 15.45 7e lesuur 14.05 - 14.55
8e lesuur 14.55 - 15.45
9e lesuur 15.45 - 16.35
 
De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de les. Voor klas 1 en 2 proberen we het 6e uur zo min mogelijk in te zetten, maar leerlingen moeten wel tot en met het 6e lesuur beschikbaar zijn. Voor leerjaar 3 t/m 6 streven we ernaar het achtste en negende uur zo min mogelijk in te zetten. Maar leerlingen zijn wel t/m het 9e lesuur beschikbaar.
 
Organisatie: wie is wie?
Het Minkema College heeft afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud en organisatie van het onderwijs. Zij krijgen hierbij ondersteuning waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder ziet u de indeling voor schooljaar 2020-2021.
 
Opleiding Afdelingsleider Ondersteuning
Havo leerjaar 1-3
mevr. Heleen van Esch
mevr. Paulien Kamphuis
(leerjaar 1)
mevr. Ilse Pijnacker
(leerjaar 2 en 3)
Havo leerjaar 4 en 5
mevr. Claudia Oosterveld
dhr. Frank den Oudsten
Atheneum & Gymnasium
leerjaar 1 - 3
mevr. Annet van de Wouw
mevr. Paulien Kamphuis
(leerjaar 1)
dhr. Niels Bosboom
(leerjaar 2 en 3)
Atheneum & Gymnasium
leerjaar 4 - 6
dhr. Edu van Rijn
dhr. Joris Scholts
 
Chromebooks
Op woensdag 2 september zal The Rent Company de bestelde chromebooks op naam uitreiken aan de nieuwe brugklassers. Heeft u voor uw kind geen chromebook besteld bij The Rent Company, zorg dan dat uw kind op 2 september het eigen device mee naar school neemt. De leerlingen sluiten deze eerste lesdag af met de mentor en in die les zullen zij hun chromebook in gebruik nemen door o.a. een persoonlijk wachtwoord aan te maken.
 
Boeken volgend schooljaar
Wat moet uw kind doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? We hebben even alles helder voor u op een rijtje gezet!

Lees verder
 
LET OP: Bestellingen die vóór 23 juli zijn geplaatst, worden vóór de eerste schooldag op het woonadres geleverd
 
 
 
 
Digitale agenda
We willen leerlingen niet verplichten tot de aanschaf van een papieren agenda. Tijdens de Minkemalessen zal de (gratis) Google Agenda gebruikt worden als het plannen van huiswerk & toetsen ter sprake komt. Deze is aan Magister gekoppeld en tegenwoordig wordt zelfs het huiswerk hiernaartoe overgezet. Dat maakt het plannen in de Google Agenda een stuk eenvoudiger.
 
Mentorlessen
Op dinsdag 1 september zijn er diverse mentorlessen waarin klassen bijeenkomen met hun nieuwe mentor en soms ook nieuwe klas. De lokalenindeling wordt in de vakantie bekend gemaakt op de website. Alle bruggers worden die middag om 13.00 uur verwelkomd in de aula. Daarna gaan ze per klas uiteen voor een nadere kennismaking en om zich voor te bereiden op de eerste schoolweken. Het is handig om een pen mee te nemen en de papieren agenda, als die is aangeschaft. Deze Minkemales duurt tot ongeveer 15.00 uur.
 
Introductiebijeenkomst
Vanwege de RIVM-richtlijnen en op aanraden van de VO-raad hebben we besloten het brugklaskamp, dat geboekt stond voor de week van 14 september, af te zeggen. We vinden dit heel jammer voor onze nieuw bruggers. Juist bij een overstap naar een nieuwe school is een uitgebreide kennismaking van belang om snel je plekje te vinden in de klas en lekker mee te draaien in de lessen.

Ook de brugklasmentoren waren het liefst met hun klas gaan kamperen op de Leusderhei, maar nu dat niet kan, hebben zij met evenveel enthousiasme een alternatief programma bedacht.

In de week van 14 september doen de klassen volgens een roulatieschema allerlei spellen en uitstapjes om elkaar, het schoolgebouw en Woerden beter te leren kennen. Elke klas heeft ook één keer een avondprogramma. Meer informatie volgt direct na de zomervakantie. We gaan er met z’n allen natuurlijk fijne dagen van maken!
 
Ouderavond
De ouders van de brugklassers ontvangen per e-mail een uitnodiging om zich voor de ouderavond van 29 september op te geven, als dat volgens de RIVM-richtlijnen haalbaar is. De mentor zal veel vertellen over de gang van zaken in het eerste jaar. De andere docenten stellen zich op deze avond ook voor en vertellen wat hun vak inhoudt, hoe de leerlingen het huiswerk goed kunnen aanpakken en hoe ouders daar thuis het beste bij helpen.

Ouders die voor hun kind interesse hebben in Onderzoek & Ontwerpen (een doorgaande leerlijn naar het voorbeeld van het Technasium) kunnen om 19.00 uur een voorlichting bijwonen in de aula.
 
Kennismaking nieuwe bruggers
 
Op woensdagmiddag 8 juli hebben we 308 nieuw aangemelde brugklasleerlingen welkom geheten op onze school. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit in meerdere shifts. Zij hebben met hun nieuwe klas en hun mentor kennisgemaakt.
 

Een spannend moment voor iedereen! De tijd op de basisschool zit erop en een nieuwe stap wordt gezet: de stap naar de middelbare school. 

Het programma van de middag was gericht op kennismaken met elkaar en de school en natuurlijk kregen de leerlingen informatie over wat hun allemaal te wachten staat na de vakantie. We hopen dat ze een goede start op de het Minkema College zullen maken.
 
Alle leerlingen hebben een informatieboekje mee naar huis gekregen, een flyer van het boekenhuis OsingaDeJong en een boodschappenlijstje.

 
Diploma-uitreiking
Op 26 en 29 juni kregen de geslaagde havo- & vwo-leerlingen van het Minkema College hun welverdiende diploma uitgereikt. Op school. Of dit laatste kon, was nog lang onzeker want corona gooide de afgelopen periode regelmatig roet in het eten voor allerlei festiviteiten.

 
 
Maar door een coronaproof plan waarbij de leerlingen waren verdeeld in kleine groepjes en op gescheiden tijden arriveerden, was het tóch mogelijk om de leerlingen persoonlijk toe te spreken en op school hun diploma te laten ondertekenen.
 
De directeur Onderwijs, Arjan van der Wart, had een speciale boodschap voor de geslaagde leerlingen!
 
Examenresultaten
Op onze vmbo-locatie zijn alle leerlingen geslaagd (100% voor zowel basis, kader als mavo). Op onze havo/vwo-locatie is 98% van de leerlingen geslaagd op de havo en 99% op het vwo.
 
Schone school
Het Minkema College is sinds 2014 een alcohol- en rookvrije school. Ook het meebrengen en/of drinken van energiedrankjes is verboden op school. Ook zijn we een gezonde school: de catering hanteert het concept van een gezonde kantine.

Hiernaast willen we de school ook schoon houden. Elke dag verzamelen we een héél grote berg boterhamzakjes en drinkverpakkingen. Dit afval gaan we met z’n allen terugdringen. Daardoor zal het gebouw schoner zijn én, nog belangrijker, het milieu is erbij gebaat! We rekenen er daarom op dat elke leerling voor het overblijven een navulbaar drinkflesje en een kunststof broodtrommel of herbruikbaar boterhamzakje aanschaft.

Er zijn tegenwoordig veel handige, hippe, duurzame verpakkingen. Voorbeelden zijn: een trommeltje met aparte vakjes voor brood, fruit en een koekje, of een zakje van kunststof met leuke opdruk dat in de vaatwasser kan. Ook zijn er duurzame drinkflessen van gerecycled materiaal op de markt. We gaan ervan uit dat een Minkema-leerling bijdraagt aan een leefbare, schone wereld én school.
 
Zomerbibliotheek
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-books aan voor op je mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Lees meer.
 
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij aan het begin van elk schooljaar klassenfoto's.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister wordt u verwezen naar deze module.
 
Nieuwe ouders (die nog geen kind op het Minkema College hebben) krijgen eind augustus de inloggegevens toegestuurd voor Magister. Wij verzoeken u dan zo spoedig mogelijk uw toestemming kenbaar te maken. Met name vanwege de schoolfotograaf die aan het begin van het nieuwe schooljaar komt voor o.a. de klassenfoto.
 
Wat vindt u van onze website?
In september 2018 is de website van het Minkema College volledig vernieuwd. Niet alleen is de look & feel gewijzigd naar de nieuwe huisstijl, maar ook de structuur, inhoud en functionaliteiten zijn aangepast.

Inmiddels draait deze site bijna 2 jaar en is het tijd om te kijken waar we tevreden over zijn en wat wellicht verbeterd kan worden.

Wij horen graag de mening van (de ouders van) onze leerlingen. Het invullen van de evaluatie kost circa 5-10 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
 
 
Agenda
01/09: Eerste schooldag

Na de zomervakantie vindt u de nieuwe jaaragenda online op de website

 
Nieuwsbrief #16, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.