Extra Nieuwsbrief (september 2014) - Leren Historisch Redeneren - UvA/ILO
 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de vakdidactici en onderzoekers geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. De nieuwsbrief is bedoeld voor eerstegraads docenten geschiedenis in de (ruime) regio Amsterdam/Noord-Holland. In deze nieuwsbrief berichten wij over het scholingsaanbod geschiedenis en andere professionaliseringsactiviteiten van de UvA.
 
Volg ons op twitter: @HistReden_UvA
Website: www.ivgd.nl
 
Agenda 2014-2015
5 november 2015, 9:30 tot 17:30 - Studiedag leraren geschiedenis en kunst - De Gouden Eeuw in beelden, beelden van de Gouden Eeuw. Rijksmuseum in samenwerking met ILO UvA. Locatie: Rijksmuseum, Amsterdam.
10 december 2015, 9:30 tot 16:00 - Regiobijeenkomst - werken met het vernieuwde domein A. Locatie: Roeterseiland, Amsterdam
17 juni 2016, 9:30 tot 17:00 - Nascholing geschiedenisdocenten UvA. Locatie: Oudemanhuispoort, Amsterdam
  
Voor vragen over het UvA-Netwerk 'Leren Historisch Redeneren' kunt u contact opnemen met: Gerhard Stoel (g.l.stoel@uva.nl).

AANKONDIGING STUDIEDAG

 
 
 
 
De Gouden Eeuw in beelden, beelden van de Gouden Eeuw

donderdag 5 november 2015
 
Rijksmuseum - ILO UvA/Expertisecentrum Kunsttheorie - Expertisecentrum Geschiedenis
 
De Gouden Eeuw in beelden, beelden van de Gouden Eeuw is een landelijke studiedag voor leraren kunst en geschiedenis. Vakinhoudelijke verdieping, vakdidactiek en vakoverstijgend leren staan centraal. Aan de hand van de 17e-eeuwse kerncollectie van het Rijksmuseum zal worden ingegaan op aspecten van de historische context over de Republiek en de oriëntatiekennis van de zestiende en zeventiende eeuw. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het leren en doceren van hogere (historische) denkvaardigheden. Centraal daarbij staat het inzicht dat historische kennis een interpretatie is en nooit een directe kopie van het verleden. Juist dit inzicht maakt geschiedenis tot een belangrijk en relevant vak voor het aanleren van kritische redeneervaardigheden. Bovendien kunnen leeractiviteiten die zich hierop richten sterk bijdragen aan de motivatie van leerlingen.
 
Wat kun je als docent doen om je leerlingen betekenisvoller te laten leren over geschiedenis? Welke docentvaardigheden kunnen je daarbij helpen?
Het is geen eenvoudige opdracht om leerlingen in te laten zien dat de vragen die historici stellen, de antwoorden die zij formuleren, evenals de bronnen die zij gebruiken, altijd tijd- en plaatsgebonden zijn. Hen daarnaast de vaardigheden en kritische houding aan te leren die nodig zijn om betrouwbare en minder betrouwbare interpretaties te onderscheiden (of zelf een goede interpretatie te construeren) is helemaal lastig. Toch zijn dit centrale doelen in Domein A van het nieuwe examenprogramma. De collectie en de geschiedenis van het Rijksmuseum bieden veel mogelijkheden voor het verwerven van dergelijke vaardigheden en inzichten.
Maar: welke vragen zou je hiertoe met leerlingen kunnen stellen? Hoe kun je hen interesseren voor datgene wat de kunstenaars in de Gouden Eeuw verbeeldden in hun werk? Waar liggen mogelijkheden voor docenten om leerlingen nieuwsgierig te maken en geschiedenis betekenisvol? Hoe zet je dit culturele erfgoed in voor het leren van historische vaardigheden en een kritische houding die nodig is om een onderscheid te maken tussen een goede historische verklaring en ‘slechts’ een mening?
 
Docenten en doceren zijn belangrijke factoren voor de kwaliteit van het leren van leerlingen
Doceren gaat verder dan alleen het creëren van een veilig leerklimaat, het goed organiseren van de les of het geven van heldere instructies aan leerlingen over de leerstof. Hogere orde docentvaardigheden zoals effectieve en activerende werkvormen kunnen bedenken voor leerlingen, aandacht kunnen bieden aan de verschillen tussen leerlingen en leerlingen kunnen leren hoe zij het eigen leerproces kunnen verbeteren zijn nodig om de (historische) denkvaardigheden en de opvattingen van leerlingen over (historische) kennis te bevorderen. Uit onderzoek van Van de Grift en van der Wal (2010) blijkt dat deze hogere docentvaardigheden tijdens de lerarenopleiding meestal (nog) niet worden geleerd en dat deze zich ook niet automatisch ontwikkelen in de jaren voor de klas. Met gerichte trainingen hoopt het Expertisecentrum een bijdrage te leveren aan de versterking van juist deze vaardigheden.
 
Betekenisvol leren door leerlingen
Naast de hogere orde docentvaardigheden – activerend leren, differentiëren en leerstrategieën aanleren – moeten docenten geschiedenis leerlingen ook nog interesseren en motiveren voor leerstof die niet altijd aansluit bij de belevingswereld van de middelbare scholier. In deze training van het Rijksmuseum i.s.m. het Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken krijgt u verdiepende vakinhoudelijke kennis over de Gouden Eeuw in Nederland tijdens een hoorcollege door experts van het Rijksmuseum, waarbij zowel kunsthistorische, historische als beschouwelijke aspecten van die periode belicht worden aan de hand van de collectie van het Rijksmuseum. Vervolgens zullen een vakdidacticus kunstgeschiedenis en vakdidacticus geschiedenis ingaan op twee hogere orde denkvaardigheden: ‘creatief denken’ en het ‘interpretatieve karakter van historische kennis’. Daarbij geven zij aan de hand van essentiële vragen bij de kernconcepten van de Gouden Eeuw een demonstratie van de hogere docentvaardigheden die daarbij ingezet kunnen worden.

Workshops Middag

In de middag gaat u de denkvaardigheden ‘creatief denken’ en ‘historische interpretatie’ zelf toepassen in kleinere deelgroepen onder leiding van twee docenten, een vakdidactische trainer en een museumrondleider. De middagworkshops zullen betekenisvoller leren door essentiële vragen en kernconcepten eveneens als basis nemen. Daarmee gaat u met uw collega’s werkvormen ontwikkelen onder de begeleiding van bovengenoemde docenten. De uitwerkingen kunt u daarna meteen in uw eigen lespraktijk toepassen. In de middag zullen we verschillende thema’s en onderwerpen uit de collectie aanreiken waaruit u zelf een keuze kunt maken.

Programma
9:30-10:00 uur                   Ontvangst en registratie
10:00-10:30 uur                 Welkom
10:30-11:30 uur                 Inhoudelijk college conservatoren Rijksmuseum op basis van
kernconcepten uit kunst en geschiedenis
11:30-11:50 uur                 Pauze
11:50-13:00 uur                 College vakdidactiek door Marie-Thérèse van de Kamp en 
Gerhard Stoel (ILO)
13:00-13:45 uur                 Lunch
13:45-16:00 uur                 Rondleiding met opdracht, hogere denk- en docentvaardigheden
16:00-16:30 uur                 Samenvatting en uitwisseling
16:30-17:30 uur                 Netwerkborrel

Inschrijven kan tot 9 oktober via rijksmuseum.nl/studiedagen.
De kosten voor deze studiedag bedragen €100,- 
 
 
 
 
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Of wilt u zich uitschrijven? Dat kan via de website. Wilt u uw emailadres wijzigen? Schrijf dan het oude emailadres uit en het nieuwe in.