Nieuwsbrief mei 2020
                 Ruimte voor rituelen 
voor het markeren van belangrijke overgangsmomenten in je leven
                                   aanmelden voor nieuwsbrief

Ritueel rond uitvaart
Ik had haar leren kennen toen we vrijwilligerswerk gingen doen in een hospice, een vrouw die maatschappelijk veel had betekend in haar werkzame leven.
Na haar pensioen wilde ze nog steeds van betekenis zijn en koos voor het hospice.
Onze wegen kruisten elkaar af en toe.
Jaren later, toen ik mantra’s begeleidde, kwam ze een keer meezingen, en is nooit meer weggegaan. Ik wist dat ze ziek was maar dat wilde ze niet in de groep vertellen. Ze vond het juist zo fijn rustig te zitten, te zingen en niets te hoeven. Later, toen ze steeds meer last van vocht achter haar longen kreeg, had ze moeite met zingen, maar ze bleef komen, en werd door een buurvrouw of haar man gebracht en gehaald.
Op een dag kreeg ik een afscheidsmail, ze kwam niet meer, het was klaar.
Niet lang daarna ging ze vredig over.
Het was haar wens dat er gezongen werd bij haar dienst. Ik kreeg het  verzoek tijdens de uitvaartdienst met de gasten een mantra te zingen. Eén mantra werden er twee, werden er drie, en uiteindelijk werd mij gevraagd de dienst te leiden.
Het was een zonnige zomerdag. Buiten op het grasveld stonden stoelen in enkele kringen achter elkaar rond een lichte kist. Eromheen veel glazen vazen waar de gasten hun meegebrachte veldbloemen in konden zetten.
Ze hield enorm van bloemen.
Een kleinzoon ging rond met door hem zelf gebakken ‘oma koekjes’.
Er klonk levende cellomuziek en de gasten namen plaats.
Over de kist werd een voormoederkleed gedrapeerd door haar vriendinnen en haar dochter.
Mooie persoonlijke en dierbare woorden klonken.
Herinneringen werden gedeeld.
En er werd gezongen: betekenisvolle mantra’s en liederen, over het leven, over bloemen, over Donna, over de rivier die naar de zee stroomt, over vriendschap en over een zingend veld waar we elkaar weer zullen ontmoeten.
We sloten hand in hand af in een grote kring met een lied over de cirkel die zich opent maar niet gebroken wordt, en dat we elkaar in blijdschap weer zullen zien.
Een uitvaartdienst in een lichte sfeer, zo passend bij deze blijmoedige vrouw die vol dankbaarheid voor het leven is overgegaan.

Agenda
: klik website   tja, bijeenkomsten en cirkels binnenshuis liggen nog stil, dus alles onder voorbehoud
Rode tent/vrouwencirkel: Een avond delen, stilte, muziek en meditatie vr avond 22 mei , 19.30 uur, Cyclaamstraat 14, Den Haag (de volgende is vr 19 juni ) graag aanmelden  info  
Mantrazang in het Couveehuis: Er zijn twee groepen, van 13.30 tot 15, en van 15.45 tot 17.15. Af en toe is er plek, dus bij belangstelling kan je me een mailtje sturen. Je verbindt je telkens voor 8 keer. info
Labyrintloop aan de vloedlijn: verwelkom de zomer in het labyrint!  zo 21 juni 20.30 uur info 
 
Bijzondere vermeldingen:  
Op mijn Blog kan je lezen over waarom deze nieuwsbrief later dan normaal is gekomen
Boekentip: Gestolen welvaart door Harrie Salman, boeiend relaas over de economische en politieke ontwikkelingen in Europa, en hoe we van een gestolen naar een gedeelde welvaart kunnen bewegen.
En: een prachtig lied: 'Monsters' van zoon tot vader, ontroerend om te zien en horen
Tot slot: een hart onder de riem voor allen die ziek zijn, met een mantra van genezing: Ana el na refa na la, het gebed dat Mozes sprak toen zijn zuster Mirjam ziek was. Het is oud Hebreeuws, en betekent: Ana: I ask, I beseech  El: God, Divine Power Na: please, now, I pray     Refa: heal    La: her

Wereldlabyrintdag
As zaterdag 2 mei is het Wereldlabyrintdag: om 13 uur vindt de labyrintloop 'Walk as One'  plaats, op dezelfde tijd (13 uur lokale tijd), op dezelfde dag en met dezelfde intentie, namelijk een energie van heling creëren met elkaar. Doordat de aarde draait, ontstaat met deze tijdsplanning een wereldwijde golf van labyrintwandelingen met een enorme werking.
Ik loop dit jaar een vingerlabyrint met mijn linkerhand. Doe je mee? Hier kun je meer vinden en dit staat op facebook

Wil jij een bepaald moment in je leven extra aandacht geven of een bepaalde periode afsluiten of markeren met een ritueel op maat? 
Bel of mail me dan
Ruimte voor Rituelen, Marion Kuipéri www.ruimtevoorrituelen.nl
 
Email Nieuwsbrieven & Email Marketing met YMLP.com