29 януари
Click here to view this email in your browser                 Споделете с приятели
 
Едни от най-обещаващите и неизчерпаеми ресурси на бъдещето са отпадъците. Благодарение на усъвършенстваните технологии процентът на рециклиране и оползотворяване нараства - резултатът е получаване на енергия, ценни суровини, компост.  
 
Изложението Save the Planet (16-18 април, София) е място за широко популяризиране на новостите на водещи компании за управление и рециклиране на отпадъците. То предлага възможност за разговор на живо, получаване на обратна връзка с таргетирана публика, за разширяване на дистрибуторската и клиентска мрежа. 
 
Станете част от Save the Planet и изпратете Предварително запитване.
 

Паралелни събития: Интелигентни градове, Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Контакти: tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com, тел.: 032/ 512 905, 512 900, 088 679 31 72
Организатор: Виа Експо    

      Присъединете се към групите ни в социалните мрежи 
             
 
АКЦЕНТИ В БЮЛЕТИНА  
• Hitachi Zosen Inova (HZI) е световен лидер в областта на производството на енергия от отпадъци и изложител на Save the Planet. Г-н Ролф Хънт, мениджър продажби, ще разкаже за ползите от внедряването на технологиите на компанията.  
• Интервю с Франциско Кобо - президент на Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA)
• Представяне на RECYCLING demolizioni & riciclaggio
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо
ИНТЕРВЮ
Общините могат да намалят емисиите на парникови газове чрез технологията Kompogas
 
Уважаеми господин Хънт, как общините в България и региона биха могли да използват отпадъците като ресурс и как технологиите на HZI могат да им помогнат да подобрят процеса на оползотворяване?  Отпадъците са ресурс, който е подходящ за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и ще допринесе във всяка община за подобряване на въздействието на отпадъците върху околната среда, както на местно ниво, така и в световен мащаб, чрез намаляване на емисиите на парникови газове. Чрез прилагане на надеждната и добре доказана технология, осигурена от Hitachi Zosen Inova, остатъчните отпадъци, които не са подходящи за рециклиране или оползотворяване, могат да бъдат трансформирани в икономически ефективна, устойчива и чиста електрическа и топлинна енергия, в полза на жителите. Зелените сортирани отпадъчни фракции също могат да бъдат ефективно преобразувани във висококачествен биогаз чрез продължително сухо анаеробно разлагане в инсталация Kompogas. Този газ може да бъде подобрен до качество, подходящо за използване в транспортния сектор, и допълнително ще допринесе за намаляване на отрицателното въздействие върху климата от този сектор. Същевременно, технологията Kompogas ще осигури производството на висококачествен компост, който може безопасно да се използва в селското стопанство.
 
Кои други индустрии биха могли да се възползват от технологиите на HZI и да използват отпадъци за производството на топлинна и електрическа енергия? Всяка индустрия, която се нуждае от големи количества топлинна и електрическа енергия за производството си, може да се възползва, като промени източника си на гориво и премине от изкопаеми горива към отпадъци. За да прочетете цялото интервю, кликнете тук 
 
 
ИНТЕРВЮ
EDA е дългогодишен партньор на Save the Planet. Г-н Кобо, моля, представете накратко целите и мисията на Асоциацията. EDA е основана през 1978 г. и е европейска платформа на националните сдружения за разрушаване, изпълнители на строителни дейности и доставчици. Всяка година структурата организира събития и инициативи, на които се събират представители на индустрията от цяла Европа, работещи усилено за нейното развитие.
Цели на ЕDA: • Да защитава интересите на индустрията за разрушаване в Европа • Да се унифицират европейските стандарти за технологиите за разрушаване, които да ускоряват рециклирането на отпадъците • Да участва в законодателната дейност за защита на здравето и безопасността • Да участва в подобряването на законодателството, касаещо събирането и рециклирането на отпадъците • Да обменя информация за техниките, методите на работа и обучение • Да поддържа контакти с подобни организации в други части на света, например - Азия и САЩ. 
 
Разкажете ни за най-новите тенденции в политиките за разрушаване и третиране на отпадъци (C&D). Целта на разрушаването е да се освободят или възстановят пространства за нови дейности, да се получат рециклируеми материали, които отново да се вложат в строителството или други области, спазвайки принципите за опазване на околната среда. За да прочетете цялото интервю, кликнете тук
 
 
 
RECYCLING demolizioni & riciclaggio e италианско списание за рециклиране и оползотворяване на отпадъци в областта на строителството, бита, металургията, дървообработването и др. То разглежда технически, законодателни и икономически аспекти в управлението на отпадъците, популяризира дейността на водещите фирми в сектора. На страниците на информационния портал www.recyclingweb.it читателите могат да се запознаят с тенденциите и технологиите за рециклиране, опазване на околната среда, оползотворяването на строителните отпадъци, както и да се информират за специализираните изложения по света.
 
Съобразно новите правила GDPR повече за нашата политика за поверителност и защита на личните данни може да намерите тук. Ако не желаете да получавате информация от нас, моля отговорете на този имейл с "Отписвам се".