Eigentijds EcoZeN Netwerk
Nieuwsbrief mei 2020
Beste belangstellende,
 
Graag je aandacht voor:
  • ons coronabeleid;
  • oproep aan eenieder die zijn of haar leven een wending wil geven;
  • the Great Gathering op Ecolonie;
  • en een rubriek diversen.
In de eerste week van juni laten we weer van ons horen.

Met vriendelijke groet,
Bewoners en participanten

Ons beleid inzake het coronavirus

 
Van half maart tot en met half mei
Wanneer wij dit schrijven is het half mei 2020. Ons zelfvoorzienend leven heeft ons vanaf half maart geholpen om onze contacten met ‘buiten’ te minimaliseren. Een van ons bevoorraadde de winkels in onze omgeving met groenten en zuivelproducten en kocht de boodschappen die we nog wel nodig hadden. Hoewel het een mens blijkbaar niet gegeven is om zich nieuwe gewoontes gemakkelijk eigen te maken, hebben we met de 24 bewoners die hier gemiddeld verblijven, heel goed kunnen oefenen wat betreft de omgang met elkaar, op basis van de opgestelde protocollen. Zoals de anderhalve meter afstand houden, veel handen wassen, deurknoppen schoonhouden etc.
 
Van half mei tot en met eind mei
Gelet op de ontwikkelingen in Europa m.b.t. het coronavirus, zijn we voorzichtig begonnen de eerste tijdelijke participanten die zich reeds eerder hadden gemeld, weer uit te nodigen. Ook gaan we de eerste gasten weer toestaan om eind mei/ begin juni te komen. Natuurlijk mondjesmaat om zo stap voor stap met elkaar te oefenen in de relatief kleine anderhalve meter samenleving hier op Ecolonie. Met iedereen individueel overleggen we telefonisch of per e-mail hoe hun omstandigheden de afgelopen weken zijn geweest, leggen we onze protocollen uit en beslissen dan of de komst verantwoord is. We denken op deze wijze een verantwoorde leefwijze te ontwikkelen op ons terrein. Belangrijk daarbij is dat iedereen elkaar erop aanspreekt wanneer men denkt dat de protocollen niet voldoende nagekomen worden. Die open sfeer is een belangrijke voorwaarde, zo hebben we de afgelopen weken gemerkt.
 
De periode na eind mei
Tot nu toe is het onduidelijk wat het beleid van de Franse overheid gaat worden waar dit het openstellen van de campings betreft. We houden goede hoop en zoals hierboven al genoemd anticiperen we op een positieve uitkomst. We roepen iedereen dan ook op te boeken wanneer men graag naar ons toe wil komen. Met betalen kan men dan nog even wachten tot duidelijk is dat de camping en onze gastenverblijven (kamers, gîtes, huurtenten e.d.) definitief open mogen.
 
Eenieder heeft reeds kunnen lezen dat het Eigentijds Festival verplaatst is naar de laatste week van augustus (zie www.eigentijdsfestival.nl)
 
Ook het Kinderfestival (www.eigentijdskinderfestival.nl) laten we doorgaan.

Juist nu!

Wat zou het mooi zijn om voor de komende zomermaanden onze bekende advertentieslogan KOM... EN VIER SAMEN HET LEVEN! van toepassing te laten zijn op deze zomer. Dat de vakantie (vacare) een viering mag worden; een leegmaken, zodat we opnieuw kunnen beginnen. Onze plek, met ook aandacht voor rituelen in onze mooie steencirkel, leent zich daar bij uitstek voor. Schone lucht zonder fijnstof, gezond biologisch eten, de ruime stralingsvrije natuurcamping en minstens zo belangrijk in deze tijden van individuele afzondering, met in achtneming van de nieuwe protocollen, de ontmoeting met gelijkgezinden.
 
Wat zullen we de energie die van deze oproep uitgaat met elkaar hard nodig hebben. Daarom ook onze slogan:
 
Juist nu reserveren zonder financiële risico's voor een duurzame veilige vakantie niet ver van huis!

Oproep

In onze vorige drie nieuwsbrieven hebben we uitvoerig stilgestaan bij visies die laten zien dat we als mensheid echt het roer om moeten gooien. Ook in de pers verschijnt in dit verband het ene opiniërende artikel na het andere. Zo ook in het Biojournaal, die Herman Wijffels (boerenzoon en oud-voorzitter Rabobank en Sociaal Economische Raad) het woord geven over zijn visie op de huidige ontwikkelingen. Lees het artikel
 
Daarop aansluitend dan ook de oproep om onze kant op te komen om mee te werken als tijdelijke participant (minimaal 14 dagen), om én Ecolonie daarbij te helpen én te onderzoeken of een scholing in dat andere ambachtelijke leven een uitdagende mogelijkheid is. Door onze veelzijdigheid in werkvormen kun je hier parallel verschillende ambachten leren. Saai wordt het daardoor nooit. Door dit te doen blijft het niet alleen bij woorden en intenties, maar kun je kiezen om heel praktisch je vaardigheden te ontwikkelen, samen met anderen, onder andere als: - geitenboer, kaasmaker, tuinder, receptionist, bakker, bijenhouder, kok, kruiden- en fruitteler, compostmaker, wecker etc etc.
 
 
Om op die wijze een veelzijdig mens te worden die daardoor beter voorbereid is op een toekomst die meer en meer in het teken zal komen te staan van kleinschaligheid en zelfvoorzienende voedselproductie. En tenslotte, dat wordt nogal eens vergeten, maar bij ons kun je ook oefenen – en dat sluit aan bij Wijffels zijn oproep – om als individu jezelf minder op de voorgrond te plaatsen. Dienstbaar te worden aan iets wat groter is dan jezelf. Als tijdelijke participant kun je je opgeven via onze website. Weet dat we met hele duidelijke protocollen werken die ervoor zorgen dat we op ons terrein een veilige leefomgeving houden.

The great gathering

Het neerzetten van een enorm krachtig energieveld.
 
De lezer zal zeer verbaasd zijn dat wij in deze coronatijd met al zijn beperkingen inzake samenscholingen een mededeling plaatsen met betrekking tot ‘de grote bijeenkomst.’ We zouden zeggen: lees en verwonder je. Eenieder die ons op de voet volgt en weet heeft van onze geïntegreerde visie waarin o.a. mystiek of zoals je wilt spiritualiteit, een inclusieve rol speelt, zal niet verbaasd zijn over het volgende.
 
Op 23 februari jl. (nog voor de coronacrisis!) schreef een van onze gasten Ewout (mysticus) ons een mail n.a.v. onze februarinieuwsbrief, met de volgende strekking:
 
‘Ik ben geraakt door jullie oproep. De toon vooral, de urgentie erachter. Ik wil jullie laten weten dat er komende zomer een soort bijeenkomst zal plaatsvinden op Ecolonie van natuurwezens uit heel Europa. Zij geven mij door dat ze zeer bezorgd zijn over de toekomst van de Aarde, dat ook hun thuis is. Die bijeenkomst hebben jullie opgeroepen.’
 
Later kregen we via een van de bewoners dezelfde soort informatie, waarin onder andere gezegd werd:
 
‘Het is in ons aller belang nu dat zij, de (voor de meeste mensen) niet zichtbaren, gehoord en gezien worden. En daarin willen we jullie vragen om een bijdrage te leveren binnen jullie grenzen en vermogens. Jullie zijn daarin onmisbaar. Jullie hebben al eerder Waddenlicht in het Leven geroepen en daar belangrijke initiërende energieën geactiveerd, ook met Stonehenge en de Kapel van hier op Forge Neuve. Wat ons als verzamelde Natuurwezens, elementwezens en engelen betreft, gaan we samen met jullie daarmee verder. Normaal is er alle tijd, maar in deze belangrijke periode van de Covid 19 crisis zijn er ongekende mogelijkheden om de mensen wederom te wijzen op ons bestaan en de belangrijkheid van onze aanwezigheid en samenwerking met iedereen op deze Aarde, mensen en wij als geheel. Laten we dit geweldige Momentum aangrijpen om met elkaar een enorm krachtig energieveld neer te zetten die een Onvoorwaardelijk krachtige intentie en impuls kan geven aan de grote Omwenteling die gaande is in de ontwikkeling van de Mensheid. Ongezien en Ongemerkt zal dit zeer krachtige Veld iedereen beïnvloeden die er in is, woont werkt en leeft en nog ver daar buiten. Door de evenwijdige krachtsdriehoek Schier-Glastenbury-Ecolonie (Forge Neuve) als 3-dimensionale piramide te projecteren en verder te verbeelden, zal de Kosmische component in het Krachtenveld komen. Samen met de Oeroude Goddelijke bron in het Wezen van Ecolonie op dit terrein, zal er een Krachtenveld ontstaan die zijn weerga in de Moderne Tijd niet kent. Daarmee kunnen en mogen we, met ieders eigen zuivere intenties, de Weg openen voor het eerdergenoemde Lourdes effect van deze plek. Daarmee wordt de weg geopend voor ieder van ons, om de lang verkondigde Helende krachten en Reinigende Krachten te ervaren waardoor een Ieder zijn Eigen Bron mag openen en Zijn/Haar Weg mag volgen.’
 
Wij bezinnen ons nu met een kleine groep op welke wijze wij komende zomer vorm kunnen geven aan de oproep van de natuurwezens, opdat zij zich gezien en ondersteund weten en wij wederkerig van hen kunnen leren. De bijeenkomst van de natuurwezens komende zomer zien we als een voortzetting (zoals genoemd in het bovenstaande verhaal) van een soortgelijke bijeenkomst die we in 2009 organiseerden op Schiermonnikoog onder de naam Waddenlicht. De informatie daarover is nog beschikbaar: www.waddenlicht.eu
 
Deze beweging van de natuurwezens en de daaraan verbonden oproep komt niet voor niets in dit corona-tijdperk. Het zal ons helpen een nieuw holistisch paradigma vorm te geven. Twintig jaar geleden benoemden wij dat reeds in onze visie. Maar wat is twintig jaar in de eeuwigheid. In een volgende nieuwsbrief laten wij weten op welke wijze wij denken vorm te geven aan de oproep van de natuurwezens. Overigens, en dat is de knipoog, de overheid heeft nergens aangegeven dat natuurwezens ook anderhalve meter afstand moeten houden... kortom ze zijn van harte welkom.

Diversen

Bijenhotel
Deze winter hebben wij een aantal grote bomen moeten kappen die hol bleken te zijn, en daardoor een gevaar vormden voor de omgeving. Aan een van de bomen zijn wat aanpassingen gedaan waardoor deze geschikt is voor een bijenkolonie. De boom heeft een plaats gekregen achter de kruidentuin. Afgelopen zaterdag vonden we een grote zwerm in het fruitveld die we in de holle boom hebben gezet. De afgelopen dagen was er niet veel acticiteit vanwege de kou maar nu het weer warmer wordt neemt ook de activiteit van de bijen toe. Vooralsnog lijken ze het een geschikt onderkomen te vinden.
 
Nieuwbouw - washok
Vlak bij ons gebouw Aqua, naast de waslijnen, hebben we twee containers samengevoegd en is er afgelopen week een dak op geplaatst. Het wachten is nu op de pannen en de interne afwerking. Deze ruimte zal benut worden door het huishoudteam. Als de schone was van de lijnen gehaald is, wordt deze hier gevouwen en gestreken. Het lopen met zware wasmanden naar de 2e verdieping van het Château is daarmee verleden tijd.
 
 
Uitbreiding kaasmakerij
Achter de boerderij zijn we begonnen met het uitgraven van grond. Komende dinsdag wordt daar beton gestort. Veertien dagen later komen daar drie koelcontainers te staan, ten behoeve van het rijpen van de kaas, plus een inpakruimte. Deze ontwikkeling helpt ons versneld meer kaas te maken en andere zuivelproducten zoals yoghurt. We hebben ons namelijk aangesloten bij een netwerk van bio-boeren, die hun producten onderling uitruilen en verkopen bij 10 depots in de streek. Consumenten kunnen online hun bestellingen plaatsen en afhalen bij deze depots. Behalve onze tommekaas bieden wij een familiepot yoghurt aan van 720 ml. Dat is nieuw voor de Franse markt die alleen maar kleine potjes yoghurt van 125 ml kent.
 
 
Eigentijds EcoZeN Netwerk
Deze e-mail werd verstuurd aan:
 
Stel je geen prijs meer op post van ons, klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.
Vind ons op Facebook