eNews | 12 mei 2017 | week 20
DEZE WEEK
• Bidden en vasten
• Mens Meeting
• Senioren
• M15
• Maranatha Basics
• Liefdemaal
• Huwelijksseminar 
• Alleenstaande ouderdag
• Echtparenavond
• Suriname
• Geboren
• Programma 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 20
14 mei t/m 21 mei 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
 
DINSDAG
19.30 uur  Men's Meeting

WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Woensdagavond- samenkomst

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZATERDAG
09.30 uur  Maranatha Basics
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 


UW BEHOUD
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Ik sta er versteld van dat veel mensen moeite hebben om hun redding door alleen genade te aanvaarden. Zij vinden het te eenvoudig en willen hun behoud alleen aanvaarden als zij er zelf iets voor kunnen doen. 
Duidelijk is, dat wij onszelf niet kunnen redden. Onze Heiland en Heer heeft een ZEER hoge prijs betaald om ons los te kopen. Hij heeft het gemakkelijk voor ons gemaakt, door het moeilijke werk voor ons te doen. Hij heeft Zijn leven gegeven. 
Sommigen aanvaarden hun behoud slechts als zij werken mogen doen.  Vooral de invloed van het wettisch denken en handelen neemt toe. Mensen verwachten dat zich houden aan kerkelijke regels hun redding betekent. Niemand wordt gered door werken. Het is ECHT genade! 
Weer anderen koppelen hun behoud aan het vervullen van een taak in de gemeente of het geven van geldoffers of het lidmaatschap van een kerk en nog veel meer andere zaken.  
Lees goed wat het Woord van God zegt in Johannes 1:12: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” 
Het gaat om ons geloof in Jezus, niet om het geloof in de kerkelijke regels, of het geloof in eigen werken, hoe goed die ook kunnen zijn. 
Handelingen 4:12: “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” 
Handelingen 16:30,31: “En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.” 
Zo simpel is het: zonder geld. Geloof in Jezus is voldoende. Het geloof in Jezus, het aanvaarden van de Heer als uw persoonlijke Redder en Verlosser is de weg. 
Ik vraag mij af waarom mensen zich niet willen neerleggen bij het volbrachte werk van Christus. Was het kolossale offer dat Jezus gebracht heeft niet voldoende? Was Zijn bloed dat vloeide in Jeruzalem niet voldoende? Was zijn kruisdood en opstanding niet voldoende? Ja, het geloof in Jezus is meer dan genoeg. Jezus is meer dan genoeg en wie met geheel zijn hart in de Here gelooft, zal God van harte dienen en volgen. 

Bidden en Vasten 
Zaterdag 13 mei zullen wij vasten en bidden in de Maranatha kerk. De dienst is van 12.00 tot 14.00 uur. U bent van harte welkom. 

Mens Meeting 
Mannen, denk aan de Men’s Meeting van dinsdag 16 mei. Alle mannen zijn dan van harte welkom om samen met de mannen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. Uiteraard zullen we ook het Woord van God met elkaar delen. De dienst vindt plaats in één van de zalen van de kerk en begint om 19.30 uur. 

Senioren 
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 17 mei, die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar. De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. 

M15 
Vrijdag 19 mei vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. Deze zijn celgroepen van de gemeente, waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl. 

Maranatha Basics 
Zaterdag 20 mei vindt de laatste Maranatha Basics voor de zomervakantie plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur. 
Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen. U bent van harte welkom. 

Liefdemaal 
Wij organiseren op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, een liefdemaal in de Maranatha kerk. Vergeet u niet uw toegangskaarten te kopen. 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de Infokamer of bij de boekentafel in onze gemeente Maranatha Flevoland. De bijdrage bedraagt € 5,00 per persoon; kinderen tot en met 12 jaar betalen € 2,50 per kind. 

Huwelijksseminar 
Het volgende huwelijksseminar met onderwijs over een succesvol huwelijksleven wordt, DV, gehouden op zaterdag 27 mei in de Wijkzaal van de Maranathakerk. Deze uitnodiging is voor alle echtparen van de gemeente: leden en bezoekers. De leden krijgen een persoonlijke uitnodiging van de voorganger. Let wel: U bent ook welkom als uw partner verhinderd is. 

Alleenstaande ouderdag 
De alleenstaande ouderdag in het Van der Valk hotel wordt naar 25 november verschoven. 

Echtparenavond 
De jaarlijkse echtparenavond in het Van der Valk hotel wordt verschoven van 9 december naar 2 december. De voorganger zal hoogstwaarschijnlijk op 9 december afwezig zijn. 

Suriname 
Pastor Miquel van Duivenvoorde van onze gemeente Zuidoost is op 8 mei naar Suriname vertrokken. Hij hoopt op 25 mei terug te zijn.                                                                               Oudste Charles Lepelblad is de komende twee weken de spreker in Zuidoost.    
 
Br. Christian Sambo is op 4 mei naar Zuid Afrika vertrokken voor een conferentie en spreekbeurten. Hij hoopt op 15 mei terug te zijn. 

Geboren 
Br. Wouter en zr. Jessica Vermeulen-Deira geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochtertje. Zij is op vrijdag 14 april geboren en heet Zoë Pramisi Du. 

Programma komende weken 
14 mei – 09.30 uur – S.L. Hofwijks 
14 mei – 12.45 uur – S.L. Hofwijks 
21 mei – 10.00 uur – S.L. Hofwijks 
21 mei – 12.45 uur – S.L. Hofwijks 
28 mei – 10.00 uur – Niko Njotorahardjo - Indonesië 
28 mei – 12.45 uur – Roberto Sweeb 
05 juni – 10.00 uur – S.L. Hofwijks 
05 juni – 12.45 uur – S.L. Hofwijks 
11 juni – 10.00 uur – John Hofwijks 
11 juni – 12.45 uur – Philip Habes 
18 juni – 10.00 uur – S.L. Hofwijks 
18 juni – 12.45 uur – S.L. Hofwijks  
25 juni – 12.45 uur – Elisabeth Syre – Zuid Afrika 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl