NIEUWSBRIEF 1 E
  
  
Gent, oktober 2016
 
Beste vrienden van Christen Forum Gent,
 
Het nieuwe werkjaar van Christen Forum staat voor de deur. Dan is het altijd lonend om kort terug te blikken op het vorige en te zien of de vooropgestelde doelstellingen gehaald zijn. Het vorige jaar bracht enkele belangrijke veranderingen mee. Het publiek zag opeens nieuwe gezichten verschijnen. Inderdaad nam Ferdinand Verdonck na bijna twintig jaar het voorzitterschap waargenomen te hebben afscheid uit zijn functie en droeg hij het vaandel aan ondergetekende over. Als erevoorzitter blijft hij nauw bij Christen Forum betrokken en de nieuwe leiding zal nog lang een beroep op zijn ervaring en inzicht kunnen blijven doen. Dit zal nodig zijn want een dergelijke overdracht is nooit vanzelfsprekend. Ferdinand Verdonck was niet alleen het gezicht van Christen Forum maar hij was en is ook een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse organisatie. Dat laatste zal voorlopig ook nog zeker zo blijven.
 
Het afgelopen jaar was dus in menig opzicht een overgangsjaar maar als bestuur denken wij dat dit toch zonder al te veel rimpelingen is verlopen. Wij kunnen tevreden zijn over de kwaliteit van de lezingen en de blijvende belangstelling van het publiek. Tweemaal kwamen er sprekers uit het kerkelijke midden aan het woord.
Op 30 november 2015 legde Mgr. Kockerols, hulpbisschop in het Brusselse, een mooie getuigenis af van zijn persoonlijke geloofsweg en van zijn ervaringen in de niet altijd zo eenvoudige culturele en religieuze diversiteit van onze hoofdstad.
Op 14 maart 2016 gaf Broeder Stockmans zijn door jaren ervaring gevoede visie op de meerwaarde van de christelijke identiteit bij katholieke instellingen.
Tussen beide vertegenwoordigers van de kerkelijke visie, op 1 februari 2016, kwam Prof. Decoster met een betoog over de ethische aspecten van ons belastingstelsel. Uit de opkomst en de vele vragen nadien hebben wij gemerkt hoezeer deze vragen bij de mensen leven.
 
Voor het komend jaar kunnen wij opnieuw een programma voorleggen waarvan we denken dat het inspeelt op de actualiteit maar ook op de vraag hoe ons als christenen in de huidige wereld te positioneren.
Het werkjaar wordt op 28 november 2016 geopend door Prof. Dr. Hans GEYBELS, verbonden aan de KU Leuven, voormalig woordvoerder van kardinaal Danneels en gedelegeerd bestuurder van het christelijk geïnspireerd impulsforum Logia. Hij zal een lezing geven onder de titel Kerk & Media:
De relatie tussen kerk en media is altijd paradoxaal geweest. Aan de ene kant staat de kerk angstig tegenover de media, aan de andere kant heeft ze zich altijd snel bediend van de nieuwste technische mogelijkheden. De spreker probeert door te dringen in die ambigue relatie. Waar komt die eeuwenoude angst voor de media vandaan? Waarom trekken zoveel christenen zich terug uit de media? En vooral: waarom laten ze daardoor zovele opportuniteiten liggen? Het medialandschap is immers grondig veranderd en meer dan ooit tevoren kunnen christenen zich laten gelden in de algemene media.
De spreker legt enkele beloftevolle pistes bloot.
 
Op 30 januari 2017 spreekt Ilse CORNU, Master in Theologie & Religiewetenschappen, docente seksuele ethiek aan de Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee te Brussel.
De titel van haar lezing luidt Blij en duurzaam samenleven, een inspiratie: Hoe zien hedendaagse relaties eruit? Wat is liefde eigenlijk? Wat zijn bouwstenen voor een duurzame relatie? Hoe kunnen christenen daar tegenaan kijken? Waar halen zij hun kompas? Hoe bruikbaar en levengevend is dat nog voor vandaag?
Ilse Cornu reikt enkele denkpistes aan.
 
We besluiten het werkjaar op 13 maart 2017 met een lezing door Prof. Dr. Anne DE PAEPE, rector van de UGent, onder de titel Hoger onderwijs in de 21ste eeuw. Waar staat de UGent?:
De universiteit is een eeuwenoude institutie. Zo ook de UGent, die in 2017 haar 200ste verjaardag viert. Maar eeuwenoud betekent niet ouderwets of vastgeroest. Universiteiten koesteren dan wel hun tradities, rijke geschiedenis en historische symbolen, maar staan uiteraard niet los van de vele, snelle en soms ingrijpende veranderingen in de samenleving.
In haar lezing zal rector Anne De Paepe een beeld schetsen van de UGent anno 2017. Velen zijn goed bekend met de UGent, al zal tijdens de lezing al snel blijken dat achter dat vertrouwde profiel heel wat onvermoede facetten schuilen. Anne De Paepe zal ook ingaan op een aantal uitdagingen waar de UGent voor staat en hoe zij de toekomst vorm wil geven – haar eigen toekomst als universiteit, maar ook de maatschappelijke evoluties waaraan de UGent mee richting wil geven.”
De rector zal hierbij ook haar eigen rol en invulling niet vergeten.
 
Wij denken hiermee opnieuw een programma aan te bieden dat niet alleen gevarieerd is maar ook kwalitatief voldoet aan de vragen en eisen van ons publiek. We hopen dan ook van harte u opnieuw bij de drie lezingen te mogen verwelkomen. Elke lezing zal plaatsvinden in de Handelsbeurs op de Kouter, telkens op maandagavond om 20u00.

Om onze uitgaven te dekken, nodigen wij u uit om ons te steunen via een overschrijving op BE26 8900 1409 3929 van Christen Forum Gent. Dank hiervoor.
Wij danken tevens VDK spaarbank voor de structurele steun die wij van haar mogen blijven ontvangen.
 
Namens de stuurgroep van Christen Forum,
 
Wim Verbaal 
Voorzitter
 
Christiaan Beyaert
Secretaris
 
U treft de nadere informatie aan op onze website: www.christenforum.be/programma.htm en op https://www.facebook.com/christenforum
  
* * *
 
Christen Forum Gent VZW geniet de structurele steun van VDK Spaarbank.
 
Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnr. IBAN BE26 8900 1409 3929 en BIC VDSPBE91
  
 e-mail : info (at) christenforum.be / www.christenforum.be / Christen Forum Gent VZW